Kritiky.cz > Pro ženy > Ze života > Smyjte své starosti...

Smyjte své starosti...

láskaaa

Ať ztra­tí­me coko­li (jako vás nebo mě)ú, v moři vždy najde­me sebe. (E.E. Cummings)

Když poci­ťu­je­te sta­ros­ti, vždy pomů­že vstou­pit do vody. Voda je zdro­jem živo­ta a dost čas­to obsa­hu­je odpo­vě­di, kte­ré hle­dá­te. Můžete posta­vit most přes roz­bou­ře­né vody a jít se svým živo­tem dál, nebo může­te nechat vodu, aby odpla­vi­la vaše pro­blémy.

Miluji pláž a pocit blíz­kos­ti tvo­ře­ní, kte­ré mi při­ná­ší. Jděte na pláž za odli­vu a napiš­te své sta­ros­ti do pís­ku. Až všech­no zapí­še­te, klid­ně se posaď­te a před­sta­vuj­te si všech­ny věci na sezna­mu, dokud nezačne při­chá­zet pří­liv. Až při­jde, sma­že vaše sta­ros­ti jed­nu po dru­hé. Nechte je odchá­zet, jak je bude moře spla­cho­vat do svých vod. Jestliže se někte­rá poz­dě­ji zno­vu vyno­ří na povrchu, nebo nemů­že­te jít k moři, před­sta­vuj­te si, jak vlny s pří­li­vem odná­še­jí vaše potí­že.

Můžete si tak vyčis­tit svou mysl, tělo a život. Stejně jako se pří­liv a odliv nikdy neza­sta­ví, při­chá­zí a odchá­zí, může­te pokra­čo­vat v očis­tě a léče­ní. Ať voda odpla­ví všech­ny vaše sta­ros­ti.

Navštěvujte pláž osob­ně nebo v duchu, jak čas­to potře­bu­je­te, dokud odliv a pří­liv neo­čis­tí vaše já od všech sta­ros­tí...

Zdroj: Převzato z kni­hy 365 recep­tů pro duši od Dr. Bernie S. Siegela, vyda­lo Nakladatelství Pragma v roce 2010

Zdroj Foto: Pixabay

  • Stížnosti10. dubna 2020 Stížnosti Člověk je zodpovědný za to, čemu věnuje pozornost, a musí také přijímat důsledky. (W.H.Auden) Vzhledem k tomu, že všichni trávíme čas stěžováním si, musíme mít hodně společného. Jedinečné […]
  • Třinácté znamení12. ledna 2020 Třinácté znamení Včera jsem seděla se svými nejlepšími kamarádkami v kavárně. A co myslíte, že jsme probíraly? Jak jinak, než muže. A shodly jsme se na tom, že znamení zvěrokruhu nemá jen dvanáct znamení, […]
  • Zklamání, důvěra - ruku v ruce…21. ledna 2020 Zklamání, důvěra - ruku v ruce… Největší zklamání jsou ta, kterých se na nás dopouští ti, jenž považuje za své nejbližší…celým srdcem je milujeme, důvěřujeme jim, ale ve výsledku je to jen naše vlastní chyba, kdy jim […]
  • Řeka života13. února 2020 Řeka života Splýváme spolu jako vlny v oceáně. (Anonym) Vždy přemýšlím o "řece života" jako o našem krevním řečišti, takovém, které se vlévá do moře věčnosti. Nic skutečně nekončí, jen to mění […]
  • Chvála17. dubna 2020 Chvála Nejsladší ze všech zvuků je chvála. (Xenofon) Chvále je vidět ve vašich očích, když se díváte na své blízké. Chvála je cítit ve vašem dotyku, když objímáte. Chvále je slyšet ve vašem […]
  • Zdraví, nejcennější dar!11. března 2020 Zdraví, nejcennější dar! Začíná pomalu podzim a pro mnohé lidi to znamení jediné – nemoc. Všude chodí lidé s kapesníky u nosu, lékárny se plní nemocnými a lékařské ordinace praskají ve švech. Přesto já podzim […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com