Kritiky.cz > Kritický Klub > Smutný a zároveň radostný den

Smutný a zároveň radostný den

a68d25b573 104538632 o2
Ráno zemřel jeden z nej­vět­ších čes­kých her­ců, Jan Tříska a svým sko­nem roze­smut­nil tisí­ce čes­kých i zahra­nič­ních fanouš­ků. Vysoký cha­risma­tic­ký muž mne nej­ví­ce uchvá­til svým ztvár­ně­ním mas­ko­va­né­ho Široka v seri­á­lo­vém pře­pi­su Foglarových romá­nů. Obdivoval jsem jej i ve fil­mech Zlatovláska, Na samo­tě u lesa a samo­zřej­mě i v legen­dár­ní Obecné ško­le. Zahrál si iv zahra­nič­ní pro­duk­ci, zmiň­me hlav­ně Formanův Lid ver­sus Larry Flynt a Frankenheimerova Ronina. Radost mi napo­sle­dy udě­lal roz­luč­kou na vrcho­lu, tj. rolí Edova dědeč­ka ve Svěrákově fil­mu Po str­niš­ti bos. Na Honzu budu navždy vzpo­mí­nat a na jeho počest si v brz­ké době zno­vu pus­tím něja­ký z jeho sním­ků.
Dnes však rov­něž spous­ta slav­ných her­ců sla­ví naro­ze­ni­ny. Předně se šede­sá­ti šes­ti let doží­vá má mod­la Mark Hamill. Nejlepší Joker a před­sta­vi­tel Luka Skywalkera, hvězda fil­mu Městečko pro­kle­tých a psy­cho­pat z Půlnoční jízdy. Tyto všech­ny role udě­la­ly z Marka legen­du. Přeji mu pev­né zdra­ví a dal­ší skvě­lé pra­co­ví pří­le­ži­tos­ti.
Dalším osla­ven­cem je Michael Douglas. Držitel Oscara za film Wall Street se v posled­ní době upsal MCU a v před­loň­ském fil­mu Ant-Man ztvár­nil Hanka Pyma. Tuto roli si příští rok zopa­ku­je v seque­lu a já dou­fám, že jed­no­mu z nej­slav­něj­ších super­hr­di­nů neu­dě­lá ostu­du.
Vedle Michaela sla­ví i jeho man­žel­ka Catherine Zeta-Jones, kte­rá v posled­ní době vystu­po­va­la ve fil­mu Dad’s Army. Tato velšská patri­ot­ka, kte­rá vlast­ní Oscara za výkon ve fil­mu Chicago, však zau­ja­la hlav­ně v zorrov­ských fil­mech Antonia Banderase.
Jako posled­ní­ho osla­ven­ce jsem vybral Fresh Prince Willa Smithe. Filmový Deadshot se dnes doží­va 49 let a já mu z celé­ho srd­ce pře­ji, aby nato­čil Mizery 3 a vylep­šil reno­mé Floyda Lawtona ve dru­hém délu Sebevražedného oddí­lu.
Foto: Warner Bros., Marvel Studios, Lucasfilm, DJ Films, Phoenix Film

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Legendární her­ci


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...