Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Smrtonosná zbraň - akční snímek tak trochu jinak

Smrtonosná zbraň - akční snímek tak trochu jinak

Zbran
Zbran

Příběh začí­ná vyšet­řo­vá­ním smr­ti pro­sti­tut­ky Amandy, na kte­rý je nasa­zen detek­tiv ser­žant Roger Murtaugh, v podá­ní Dennyho Glovera. Později je k němu při­dě­len ser­žant Martin Riggs (Mel Gibson), kte­rý byl pře­ve­len z pro­ti­dro­go­vé­ho na oddě­le­ní vražd. Riggs trpí sebe­vra­žed­ný­mi sklo­ny, pro­to­že mu při neho­dě zahy­nu­la žena. Jediným důvo­dem pro­to, aby nezmáčk­nul spoušť namí­ře­nou na svou hla­vu, je jeho prá­ce, kte­rá ho drží nad vodou a kte­rou dělá oprav­du dob­ře.

V prů­bě­hu vyšet­řo­vá­ní se zjis­tí, že Amandina smrt neby­la neho­da, ale naplá­no­va­ná vraž­da, do kte­ré jsou zaple­te­ni i býva­lí kole­go­vé Rogera a Martina z vál­ky ve Vietnamu, kte­ří po vál­ce zača­li obcho­do­vat s hero­i­nem.

Během pát­rá­ní po fak­tech, důka­zech a pode­zře­lých, se spo­lu oba detek­ti­vo­vé hod­ně sblí­ží a poma­lu si začí­na­jí zvy­kat jeden na dru­hé­ho a jsou ochot­ni vlo­žit jeden do dru­hé­ho svůj život. Martin se postup­ně zba­vu­je své­ho pro­blé­mu tou­hy po smr­ti a věnu­je se napl­no, spo­leč­ně s Rogerem pří­pa­du, kte­rý se čím dál tím víc roz­plé­tá.

Nakonec je pře­kup­ní­ci při poku­su o záchra­nu Rogerovy dce­ry Rianne, kte­rou unes­li, zajmou a mučí, aby řek­li, co všech­no o jejich spol­ku ví. Martinovi se poda­ří osvo­bo­dit se, zachrá­ní Rogera a Riannu a všich­ni tři spo­leč­ně utí­ka­jí. Během útě­ku zabi­jí vět­ši­nu ban­dy, Rogerovi se poda­ří dostat hlav­ní­ho bos­se celé sku­pi­ny. Martin se utká­vá se svým kole­gou z Vietnamu v boji tvá­ří v tvář a vítě­zí.

Případ, kte­rý se zpo­čát­ku jevil jako rutin­ní zále­ži­tost a násled­ně se veli­ce zkom­pli­ko­val je vyře­šen a Roger, spo­leč­ně se svým novým par­ťá­kem Martinem, si mohou oddech­nout.

Smrtonosná zbraň pat­ří spo­leč­ně s dal­ší­mi tře­mi díly mezi mé nej­ob­lí­be­něj­ší fil­my a Mel Gibson je z mých nej­ob­lí­be­něj­ších her­ců.

Na rok své­ho vzni­ku (1987) je to veli­ce dob­ře udě­la­ný film, s dob­rým pří­bě­hem, pro­pra­co­va­ným pro­stře­dím, skvě­lým obsa­ze­ním a před­ně napí­na­vou akcí s prv­ky humo­ru. V pod­sta­tě sice jde o kla­sic­kou „ame­ric­kou stří­leč­ku“, s krva­vou pře­střel­kou a honič­kou měs­tem na kon­ci, ale má oprav­du něco do sebe a jis­tým způ­so­bem se od ostat­ních fil­mů toho­to žánrů liší. Hodně tomu­to kous­ku dáva­jí oba her­ci, kte­ří před­vá­dě­jí oprav­du výbor­né herec­ké výko­ny. Tento film mohu všem jedi­ně dopo­ru­čit!Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Smrtonosná zbraň


  • Smrtonosná zbraň 28. července 2021 Smrtonosná zbraň 2 Los Angeles. Policisté Martin Riggs (Mel Gibson) a Roger Murtaugh (Danny Glover) jsou na stopě pašeráků drog. Sledování účetního Lea Getze (Joe Pesci), který zpronevěřil mafiánské peníze, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Smrtonosná past24. října 2021 Smrtonosná past Smrtonosná past je americký akční film z roku 1988, který režíroval John McTiernan a scénář napsali Jeb Stuart a Steven E. de Souza. Je natočen podle románu Rodericka Thorpa z roku 1979 […] Posted in Speciály
  • Smrtonosná zbraň 3: Nepovedený kousek18. dubna 2019 Smrtonosná zbraň 3: Nepovedený kousek Jestli čekáte, že tento film pochválím jako předchozí dva díly, tak jste se spletli! Film tentokráte začíná příjezdem seržanta Martina Rigsse (Mel Gibson) a seržanta Rogera Murtaugha […] Posted in Retro filmové recenze
  • Smrtonosná zbraň 2: Po čertech dobrý film11. dubna 2019 Smrtonosná zbraň 2: Po čertech dobrý film "Uděláme to na jedna, dva, tři, nebo na jedna, dva, tři, TEĎ?" Opět vše začíná poměrně poklidně a nevinně. Seržant Martin Riggs (Mel Gibson) a seržant Roger Murtaugh (Danny Glover), […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jak přežít v baráku plném teroristů10. července 2018 Jak přežít v baráku plném teroristů Představte si, že jste v nepravý čas na nepravém místě. Shodou okolností se ocitnete v budově, kterou obsadí tým nemilosrdných teroristů. Viděli jste Smrtonosnou past? Zvládli byste to […] Posted in Speciály
  • Smrtonosná zbraň 4 - Závěr, jak má být25. dubna 2019 Smrtonosná zbraň 4 - Závěr, jak má být Po krátké odmlce, při níž jsem oživoval své PC, jsem opět zpátky a přináším s sebou finální recenzi k tetralogii Smrtonosná zbraň. Jak už to tak u této série bývá, jde o opravdu skvělou […] Posted in Retro filmové recenze
  • Mel Gibson se po natáčení v Budapešti prochází centrem Prahy24. května 2022 Mel Gibson se po natáčení v Budapešti prochází centrem Prahy Hollywoodská hvězda Mel Gibson byla o víkendu spatřena v centru Prahy a místní bulvární tisk zachytil herce na Karlově mostě a dalších místech, kde si prohlíží některé z pamětihodností […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Predátor 216. března 2022 Predátor 2 Predátor 2 je americký akční sci-fi horor z roku 1990, jehož scénář napsali bratři Jim a John Thomasovi, režíroval ho Stephen Hopkins a v hlavních rolích se představili Danny Glover, Ruben […] Posted in Speciály
  • Pravda o Statečném srdci24. února 2022 Pravda o Statečném srdci „Historii píšou ti, kteří navlékají hrdinům oprátku,“ sděluje vypravěč na úvod a zajišťuje si tak alibi pro příští minuty. Mel Gibson, v pětadevadesátém roce už několik let hollywoodská […] Posted in Zajímavosti
  • Krotitelé duchů II6. ledna 2022 Krotitelé duchů II Krotitelé duchů II je americká nadpřirozená komedie z roku 1989, kterou režíroval a produkoval Ivan Reitman a scénář napsali Dan Aykroyd a Harold Ramis. Ve filmu hrají Bill Murray, Dan […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,45069 s | počet dotazů: 234 | paměť: 56452 KB. | 29.05.2022 - 12:37:31