Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Smrtonosná zbraň 3

Smrtonosná zbraň 3

smrtonosna zbran 3
smrtonosna zbran 3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jeden je čer­ný, dru­hý šílený....Mel Gibson a Danny Glover ve tře­tím dílů legen­drá­ní akč­ní série v 21:30 na TV Nova (v pátek)...Přestřižení nespráv­né­ho drá­tu časo­va­né nálo­že zde­mo­lu­je nejen sed­mi­po­scho­ďo­vou budo­vu, ale také sen detek­ti­va Murtaugha o klid­ném odcho­du do důcho­du za něko­lik dnů. Se svým poně­kud ztřeš­tě­ným part­ne­rem Riggsem skon­čí u pochůz­ká­řů a vyšet­řo­vá­ní jejich pří­pa­du - krá­de­ži zbra­ní s poli­cej­ních skla­dů - se ujme ser­žant­ka Lorna Coleová, poli­cist­ka s oce­lo­vý­mi ner­vy a per­fekt­ní zna­los­tí ori­en­tál­ních bojo­vých umě­ní. Zprvu odmí­tá s býva­lý­mi detek­ti­vy spo­lu­pra­co­vat, ale nako­nec vez­me na milost je i jejich zná­mé­ho Lea Getze, rea­lit­ní­ho agen­ta a nad­še­né­ho spo­lu­pra­cov­ní­ka. Pátrání vede k býva­lé­mu poli­cis­to­vi Travisovi. Zdá se, že ten­to sou­peř, obklo­pe­ný ban­dou ost­rých hochů, bude díky svým zna­los­tem poli­cej­ních metod nad síly tří detek­ti­vů a jejich pomoc­ní­ka. Tvrdý boj o pře­ži­tí vrcho­lí a po obje­ve­ní spe­ci­ál­ní muni­ce na pro­bí­je­ní neprů­střel­ných vest ve výzbro­ji gan­gs­te­rů ztrá­cí Murtaugh jis­to­tu, že se vysně­né­ho důcho­du dočká.
Takto tedy k ději...Ačkoliv je troj­ka u fil­mo­vé série cel­kem vel­ké čís­lo, nebo­jím se ten­to díl ozna­čit za stá­le ješ­tě vel­mi slušný.Mel Gibson a Danny Glover tu odvá­dí svůj stan­dard a jejich posta­vy jsou tipo­vě stá­le stej­né jako v před­cho­zích dvou dílech.Riggs (Gibson) je stá­le ten stej­ný šíle­nec (a opět se zami­lu­je...) a Murtaugh (Glover) opět netou­ží po ničem jiném než po duchodu...Komediální rovi­nu sním­ku tu před­sta­vu­je Joe Pesci (Sám doma, Můj bra­tra­nec Vinny), kte­rý se obje­vil už v dru­hém dílu - v roli Lea Getze -neschop­né­ho sou­kro­mé­ho očka...
Režie:Richard Donner
Scénář:Jeffrey Boam
Hrají:Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci, Rene Russo, Stuart Wilson...
Na TV Nova v Pátek 16.8. v 21:30


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,96722 s | počet dotazů: 249 | paměť: 59828 KB. | 17.08.2022 - 22:39:46