Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Smrt přichází v bílém (Dead End) 2003

Smrt přichází v bílém (Dead End) 2003

Smrt
Ocitnout se na Štědrý den v autě s rodin­kou, kte­rá je mini­mál­ně dost zvlášt­ní asi není zrov­na ide­ál­ní způ­sob trá­ve­ní toho­to svát­ku. Když k tomu navíc při­poč­te­me to, že po sil­ni­ci jak­si najed­nou pře­sta­la jez­dit auta, občas se někde zje­ví tajem­ná paní v bílém a ces­ta pořád neu­bí­há...
Tvůrci fil­mu jsou dva Francouzi: Jean Baptist Andrea a Fabrice Canepa, kte­ří mu vtisk­li neo­pa­ko­va­tel­nou podo­bu. Francie se posled­ní dobou stá­vá poměr­ně sta­bil­ní (spo­lu se Španělskem) baš­tou evrop­ské­ho horo­ru, hovo­ří se tu dokon­ce o sub­žán­ru „New French Extremity“ (kte­rý zastu­pu­je také napří­klad film Frontiers(s) z roku 2007). Tyto fil­my se odli­šu­jí od ame­ric­ké pro­duk­ce vět­ším zamě­ře­ným na „gore“ efek­ty, vět­ší krva­vos­tí, natu­ra­lis­mem, avant­gar­dou, ale někdy i fil­mo­vým artem (mezi sním­ky New French Extremity se řadí i Ozonův Bazén). Prostě a jed­no­du­še, je to dost širo­ké pole působ­nos­ti, tak­že tam může­me s chu­tí při­šoup­nout i Dead End (ano, tvůr­ci jsou sice Francouzi, ale všich­ni her­ci i pro­stře­dí je ame­ric­ké), kte­rý v sobě kom­bi­nu­je prv­ky horo­ru a čer­né kome­die.
Právě mix dvou žánrů, horo­ru a kome­die, bude mož­ná i násled­kem někte­rých nega­tiv­ních reak­cí na film. Živě si umím před­sta­vit naštva­nost jedin­ce, kte­rý si film kou­pí (:-D :-D) a oče­ká­vá něco ve sty­lu Kruhu, či Vymýtače ďáb­la. Kdepak, ačko­liv se u fil­mu urči­tě lze bát (zejmé­na atmo­sfé­ra je tako­vá pěk­ně ponu­rá a depre­siv­ní), roz­hod­ně to není žád­ná kla­sic­ká „lekač­ka“, za což jsem ale urči­tě rád, pro­to­že podob­ný styl horo­rů mě po čase nudí. Tady se váž­ně­ji míně­ná scé­na občas pro­lo­ží něja­kým tím čer­něj­ším humo­rem. Napsal bych sem něja­ký pří­klad, ale ono takhle napsa­né by to asi zně­lo hod­ně úchyl­ně a nesmy­sl­ně.
Sluší se dodat, že v tom­to mini­ma­lis­tic­kém hororu/komedii (kte­rý se celý více­mé­ně ode­hrá­vá v jed­nom autě) se obje­vu­je něko­lik rela­tiv­ně zná­mých tvá­ří. Jednak je to tře­ba Lin Shaye (ta sta­rá dáma z fil­mu Insidious) a hlav­ně Ray Wise (démo­nic­ký Palmer z Twin Peaks). Jejich bez­pro­střed­ní hra­ní s citem pro nad­sáz­kou činí z fil­mu moc zají­ma­vou podí­va­nou.
Tak hurá na Vánoce do auta... a mezi dár­ky pro pří­buz­né neza­po­meň­te při­ba­lit bro­kov­ni­ci s nábo­ji pro strýč­ka, to jen tak pro pří­pad kraj­ní nou­ze :-).

  • Tom Cruise24. června 2014 Tom Cruise Tom Cruise vlastním jménem Thomas Cruise Mapother IV. (* 3. července 1962 New York, USA) je americký herec, scenárista, producent a režisér. Narodil se jako jediný syn ze čtyř dětí (má […] Posted in Profily osob
  • Trojhra - kniha24. července 2017 Trojhra - kniha Anna, žena ve středním věku, se dvěma dospívajícími dětmi a manželem, který je všechno, jen na pro ni ten pravý. Vyučila se švadlenou a otevřela si s kamarádkou salón, kde mimo jiné dělali […] Posted in Recenze knih
  • Cvičíme pro radost - pohybové aktivity pro děti od 4 do 10 let16. července 2019 Cvičíme pro radost - pohybové aktivity pro děti od 4 do 10 let Ve zdravém těle zdravý duch. Opravdu známé rčení, které má pořád své opodstatnění. Dnešní děti se méně hýbou. Venku tráví také mnohem méně času, než tomu bylo dříve. Hrubá motorika, pohyb, […] Posted in Recenze knih
  • X-Men: Apokalypsa - OBRANA19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - OBRANA Zatímco Apokalypsa sestavuje skupinu jezdců, Charles učí a školí své mladé studenty. Když dojde na Apokalypsovo běsnění, mladí muži a ženy musí rychle dospět. Jak říká Raven: “Již nejste […] Posted in Speciály
  • Assassin's Creed Origins - The Trial of the Gods21. listopadu 2017 Assassin's Creed Origins - The Trial of the Gods Tak do hry Assassin's Creed: Origins vyšla aktualizace s druhým bossem. Tím je Sobek - staroegyptský bůh zobrazovaný v podobě krokodýla. https://youtu.be/_tqnVrDNHyQ Posted in Novinky ze světa her
  • Tobruk15. března 2010 Tobruk // // Dlouho očekávaný český válečný film je zde, první premiéru měl 10.září v Praze. Film je o Československém […] Posted in Recenze
  • Dámský klub - „Jeskyně zapomenutých snů…“ - Sharon1. června 2018 Dámský klub - „Jeskyně zapomenutých snů…“ - Sharon „Pro mě má Candice Bergen ten nejlepší smysl pro humor na celém světě,“ říká Holderman. „Nežertuju. Je ostrá a rychlá. Její vtipy jsou skvělé. Je okouzlující     a legrační.“ „Co se týká […] Posted in Speciály
  • Nejslavnější módní návrháři27. září 2020 Nejslavnější módní návrháři Točí se vám z těch všech slovutných jmen, která každoročně představují své nejnovější kolekce, už hlava? Některé postavy významným způsobem svět módy ovlivňují a jejich počiny pak celou […] Posted in Trendy
  • Hrůzostrašná historie z Olomoucka – temné příběhy podle skutečných událostí a legend9. srpna 2018 Hrůzostrašná historie z Olomoucka – temné příběhy podle skutečných událostí a legend Každý kraj má své pověsti, báje a legendy, které se předávají z generace na generaci. Každá z nich si příběh lehce upraví a vyprávění nabyde temných a hrůzostrašných rozměrů. Nejinak je […] Posted in Recenze knih
  • Scénář k filmu s Tomem Cruisem v hlavní roli a v režii...31. července 2020 Scénář k filmu s Tomem Cruisem v hlavní roli a v režii... Scénář k filmu s Tomem Cruisem v hlavní roli a v režii Douga Limana (Agent bez minulosti, Mr a Mrs. Smithovi, Na hraně zítřka), který vzniká pod záštitou studia Universal a mělo by jít o […] Posted in Krátké filmové aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,08168 s | počet dotazů: 215 | paměť: 54320 KB. | 19.04.2021 - 03:58:49
X