Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Domácí rady > Slzy radosti

Slzy radosti

plac

Nejvíce pro­mar­ně­ný ze všech dnů je ten, kdy jste se neza­smá­li. (Sebastian-Roch Nicolas de Champort)

Jaký je smy­sl smí­chu? Smích mění náš těles­ný che­mi­zmus, způ­so­bu­je, že se o pět cítí­me mla­dí, a mění vzta­hy. Je vel­mi obtíž­né se hádat s někým, kdo vás nutí smát se. Změní se z nepří­te­le v pří­te­le, i když ješ­tě zpo­chyb­ňu­je­te jeho zdra­vý rozum a cho­vá­ní.

Proč se slzy stá­va­jí sou­čás­tí smí­chu, když je smích sku­teč­ně nekon­t­ro­lo­va­tel­ný? Myslím, že ať se smě­je­me nebo plá­če­me, slzy jsou léči­vým uvol­ně­ním a odpla­vu­jí naše pro­blémy. Čím více je hro­ma­dí­me v sobě a méně rea­gu­je­me, tím více ško­dy způ­so­bu­je­me své­mu tělu. Slzy jaké­ho­ko­li dru­hu čis­tí duši.

Plačte slzy rados­ti a smut­ku, a pomá­hej­te své­mu tělu léčit se vylu­čo­vá­ním jedů, kte­ré síd­lí uvnitř.

Zdroj: Převzato z kni­hy 365 recep­tů pro duši od Dr. Bernie S. Siegela, vyda­lo Nakladatelství Pragma v roce 2010

Zdroj Foto: Pixabay


Článek je sou­čás­tí webu Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,98009 s | počet dotazů: 244 | paměť: 54862 KB. | 03.08.2021 - 02:42:10