SLONÍ MUŽ - Projekt 100

Osud Johna Merricka, „slo­ní­ho muže“, kte­rý sku­teč­ně žil na pře­lo­mu sto­le­tí, je líčen s akcen­tem na huma­nis­tic­ké vyzně­ní pří­bě­hu jeho utr­pe­ní. Režisér David Lynch pojal film jako odsou­ze­ní před­po­ja­tos­ti spo­leč­nos­ti vůči „nenor­ma­li­tě“ a jako výzvu k při­jí­má­ní odliš­nos­ti Jedná se o Lynchův dru­hý, komerč­ně neo­by­čej­ně úspěš­ný film. Příběh zne­tvo­ře­né­ho muže, nato­če­ný pod­le vzpo­mí­nek pamět­ní­ků F. Trevese a A. Montagua. Lynch v něm pro­je­vil záli­bu v bizar­nos­ti a kru­tos­ti, patr­nou už v jeho prvo­ti­ně. Osud Johna Merricka, „slo­ní­ho muže“, kte­rý sku­teč­ně žil na pře­lo­mu sto­le­tí, je však líčen s akcen­tem na huma­nis­tic­ké vyzně­ní pří­bě­hu jeho utr­pe­ní. D. Lynch pojal film jako odsou­ze­ní před­po­ja­tos­ti spo­leč­nos­ti vůči „nenor­ma­li­tě“ a jako výzvu k při­jí­má­ní odliš­nos­ti. Film je čer­no­bí­lý a kame­ra F. Francise mu dává expre­si­o­nis­tic­ké ladě­ní souzně­jí­cí s jeho dra­ma­tic­kým obsa­hem. Osud nešťast­né­ho „slo­ní­ho muže“, opo­vr­ho­va­né­ho, vysmí­va­né­ho, zkou­ma­né­ho, jako pří­rod­ní zvlášt­nost, nako­nec i hýč­ka­né­ho, avšak niko­liv chá­pa­né­ho ve svém lid­ství, vrcho­lí Merrickovou dob­ro­vol­nou smr­tí, jíž tra­gic­ký hrdi­na demon­stro­val svou tou­hu být „ale­spoň jed­nou člo­vě­kem“ - ulehl ke spán­ku v polo­ze na zádech, ačko­liv věděl, že jeho zne­tvo­ře­ní mu tak při­vo­dí udu­še­ní. Roli „slo­ní­ho muže“ vytvo­řil v důmy­sl­né mas­ce John Hurt, dal­ší posta­vy vytvo­ři­li Antony Hopkins, John Gielgud a Anne Bancroftová, kte­ří svou účas­tí nespor­ně při­spě­li k úspě­chu fil­mu, děsí­cí­ho kru­tos­tí, jíž je člo­věk scho­pen, a dojí­ma­jí­cí­ho údě­lem hrdi­ny.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • ROSEMARY MÁ DĚŤÁTKO - projekt 10021. ledna 2004 ROSEMARY MÁ DĚŤÁTKO - projekt 100 Příběh filmu nabyl obrysu podobenství o světě, podobu jakéhosi hrůzného symbolu civilizace, v níž jsou lidé a jejich životy vydány napospas nedobrým čarodějům. Jde-li o podobenství, pak […]
  • Příběh z Tokia - projekt 10027. ledna 2004 Příběh z Tokia - projekt 100 Příběh z Tokia je především film o nejobyčejnějších věcech a o jedné cestě starých rodičů do metropole, kde navštíví rodiny svých dětí. Myšlenková čistota ve spojení s uměleckou […]
  • OHNIVÝ OCEÁN29. dubna 2004 OHNIVÝ OCEÁN Kovboj Frank T. Hopkins (VIGGO MORTENSEN) byl kdysi žijící legendou, ale dny jeho slávy jsou dávno sečteny – se svým věrným koněm Hidalgem se stal vyděděncem ve vlastní zemi. Když je ale […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • SCARY MOVIE 4 - Zapomeňte na Mezinárodní den dětí! Byli jsme napadeni!!!18. března 2006 SCARY MOVIE 4 - Zapomeňte na Mezinárodní den dětí! Byli jsme napadeni!!! Možná se budete divit, ale je tu čtvrtá a závěrečná kapitola trilogie!Co dostanete, když smícháte nebojácného komediálního genia s nejnovějšími kasovními trháky? Uhodli jste to. 1. […]
  • Tajemné okno16. dubna 2004 Tajemné okno OBSAH Přestože ví, že by měl sedět u počítače a psát další knihu nebo alespoň na chvíli vylézt ze své staré chaty a projít se se svým psem okolo jezera, úspěšný spisovatel Mort Rainey […]
  • Premiéry v kinech 10.3.201610. března 2016 Premiéry v kinech 10.3.2016 Tak dneska přišel do kin další Česko-slovensky film, potom má znovu premiéru film z roku 1940. Naštěstí filmové premiéry zachraňuje Sacha Baron Cohen. Grimsby Nobby (Sacha Baron […]
  • Šílený Max: Zběsilá cesta - první dojem13. května 2015 Šílený Max: Zběsilá cesta - první dojem Krásné ženy, auta, poušť a samozřejmě Max. To nás čeká od čtvrtka! Myslím si, že je to největší hit letošní sezóny. Režisér, který by mohl být v důchodu a koukat se na slávu, kterou […]
  • Zlodějka knih - MAESTRO7. ledna 2014 Zlodějka knih - MAESTRO Důležitým prvkem pro vytvoření a posilování témat a postav filmu ZLODĚJKA KNIH je hudba. Dlouho předtím, než se začalo s vlastním natáčením, se tvůrci zaměřili na skladatele, jehož […]
  • Umučení Krista8. dubna 2004 Umučení Krista Passion je film o posledních dvanácti hodinách života Ježíše z Nazareta. Film začíná v zahradě Getsemanské, kam se Ježíš odešel modlit po Poslední večeři. Ježíš odolává Satanovým svodům. […]