Kritiky.cz > Filmové recenze > Slepičí úlet

Slepičí úlet

200407151759 ulet2

Ani med­vě­di, ani psi a ani jiná oblí­be­ná zví­řa­ta, ale sle­pi­ce (a dva kohou­ti) jsou hrdin­ka­mi celo­ve­čer­ní­ho ani­mo­va­né­ho fil­mu, kte­rý vět­ši­na redak­ce Kinomol.cz pova­žu­je za nej­lep­ší dlou­hý ani­mo­va­ný film všech dob.

Ale prá­vě pro­to, že jde o sle­pi­ce, má zřej­mě film tako­vý úspěch. Animátor Nick Park, kte­rý je zná­mý krát­ký­mi pří­běhy psa Gromita, se ten­to­krát pus­til do něče­ho del­ší­ho; a sto­jí to za to. Park tvo­ří kla­sic­kým způ­so­bem a sle­pi­ce si musel vymo­de­lo­vat z plas­te­lí­ny. Tím docí­lil úžas­ně komic­ké­ho vzhle­du a mimi­ky sle­pic, ke kte­ré nemám ani jedi­nou výhra­du. Některé scé­ny jsou pros­tě k popuká­ní.

Snímek nabí­rá tem­po vel­mi rych­le: na začát­ku je nám sle­pi­čí far­ma paní Tweedyové před­sta­ve­na coby kon­cen­t­rač­ní tábor. Z něho se sna­ží sle­pi­ce pod vede­ním Ginger uprch­nout. A sna­ží se o to mno­ho­krát a pra­vi­del­ně, avšak neú­spěš­ně, ať už to je pod plo­tem, nad plo­tem ane­bo vra­ty. Vždy jejich pokus ztros­ko­tá.

Jednoho dne zís­ka­jí sle­pi­ce hned dvo­jí moti­va­ci: zapr­vé si paní Tweedyová poří­dí stroj na výro­bu lahod­ných sle­pi­čích piro­hů a chce vyvraž­dě­ním všech sle­pic pře­mě­nit nepří­liš ren­ta­bil­ní far­mu na vej­ce na zla­tý kolá­čo­vý důl, a zadru­hé se na úze­mí jejich tábo­ra sne­se „léta­jí­cí kohout“ Rocky, od kte­ré­ho se sle­pi­ce chtě­jí nau­čit létat. A o tom, jak se sle­pi­ce učí létat, aby moh­ly uprch­nout, je vlast­ně vel­ká část pří­bě­hu.

Film je samo­zřej­mě posta­ven na tra­dič­ních sche­ma­tech jako kla­sic­ký celo­ve­čer­ní (akč­ní) film, to zna­me­ná, že v něm nechy­bí humor (nejen slov­ní, ale pře­de­vším situ­ač­ní), akč­ní scé­ny a samo­zřej­mě lás­ka. Partnery jsou (samo­zřej­mě) Rocky a Ginger, a pro­to­že film nechce šoko­vat špat­ným kon­cem, vyvá­dě­jí spo­leč­ně v závě­reč­né pasá­ži svá kuřát­ka.

Rovnice ani­mo­va­ný film=dítě zde opět nepla­tí. Podobně jako Shrek má Slepičí úlet na tom­to poli vel­mi širo­ké záslu­hy.

  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […] Posted in Filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […] Posted in Filmové recenze
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […] Posted in Filmové recenze
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […] Posted in Filmové recenze
  • Čtvrtečník - 26. února 200426. února 2004 Čtvrtečník - 26. února 2004 Poslední únorový čtvrtek přináší čtveřici komedií se sugestivními názvy: Pozor, hodný pes!; Drž hubu!; Vítejte v džungli! a Škola ro(c)ku. Pozor, hodný pes Bláznivá rodinná komedie v […] Posted in Filmové recenze
  • Gosford Park15. prosince 2004 Gosford Park Gosford Park je sídlo sira Williama a jeho rodiny, do kterého se sjede anglická smetánka na lov. Jak už to v takové společnosti bývá, panují zde různé intriky a řada návštěvníků se snaží […] Posted in Filmové recenze
  • Wallace a Gromit21. října 2005 Wallace a Gromit Protože se nám blíží nový celovečerní animovaný film Nicka Parka "Wallace a Gromit: Prokletí králíkodlaka", není od věci si trochu připomenout, co tomu všechno […] Posted in Filmové recenze
  • Děkujeme, že kouříte20. září 2006 Děkujeme, že kouříte Hrdina téhle vskutku netradiční a originálně cynické americké komedie pracuje jako mluvčí firmy Big Tobacco a jeho rolí je bránit kuřáky a jejich práva, aby nedošlo k jejich diskriminaci a […] Posted in Filmové recenze
  • Na střeše – Recenze – 70%6. února 2019 Na střeše – Recenze – 70% Herec, režisér a scenárista Jiří Mádl režijně debutoval v roce 2014 rodinným filmem Pojedeme k moři, který byl coby sympatický, roztomilý a hravý snímek přijímán diváky i kritikou […] Posted in Filmové recenze
  • Podfu(c)k13. června 2006 Podfu(c)k Aspoň dvakrát. Tenhle film musíš vidět aspoň dvakrát, pokud chceš pochopit zápletku a napsat o něm recenzi! Bylo mi řečeno… Hmm, tak jsem ho viděla jen jednou a asi si dost troufám, když o […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...