Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Slečna Drsňák 2: Ještě drsnější

Slečna Drsňák 2: Ještě drsnější

200505100809 slecna1
200505100809 slecna1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sandra Bullock se vra­cí coby policistka-kočka. Sice jí to na plát­ně po vět­ši­nu času slu­ší, ale tím výčet kla­dů fil­mu prak­tic­ky kon­čí...

Gracie Hartová se po svém náhod­ném tri­um­fu na Miss USA (viz prv­ní díl) vra­cí zpát­ky do prá­ce. Jenže nic už není stej­né: prv­ní akce je zkom­pli­ko­vá­na paní, kte­rá žádá Hartovou o auto­gram, Gracin pří­tel se s ní roze­jde (her­ci z prv­ní­ho dílu se zřej­mě nechtě­lo hrát i ve dvoj­ce :-)) a do sbo­ru přestou­pí ze Chicaga ranař­ka Fullerová, kte­rá se s nikým moc nemaz­lí. FBI ji však nene­chá na holič­kách: Hartová dosta­ne šan­ci, aby se sta­la ofi­ci­ál­ní tvá­ří FBI a pro­pa­go­va­la poli­cii, kte­ré kle­sá oblí­be­nost.

Když une­sou Miss USA, je Hartová poslá­na do Las Vegas, aby se posta­vi­la před veřej­nost. Agent Wilson, kte­rý má vyšet­řo­vá­ní na sta­ros­ti, si ale do prů­bě­hu nene­chá ani tro­chu zasa­ho­vat. A posí­lá celý ansám­bl, kte­rý s Hartovou při­le­těl, domů do New Yorku.

Ještěže Hartová je původ­ní pro­fe­sí agent­ka a má vší­ma­vé oči. Na zís­ka­ných fot­kách si něče­ho všim­ne a jde za tím hla­va nehla­va. Přestože jí Wilson jde po krku, Hartová samo­zřej­mě dosáh­ne své­ho a zlo­čin­ce v posled­ní minut­ce dopad­ne. Tímto se omlou­vám za vyzra­ze­ní kon­ce, kte­rý je od začát­ku jas­ný.

Místy si film dělá lehce paro­dic­kou legra­ci (sle­pi­co­id­ní cho­vá­ní dvou Missek, homose­xu­ál­ní vizá­žis­ta apod.) – nebo to tak aspoň půso­bí. Ale jinak legra­ce moc neu­ži­je­te. A zvláš­tě za ten úpl­ný závěr bych nej­ra­dě­ji tvůr­cům udě­lal něco hod­ně ošk­li­vé­ho. Vše je také nalin­ko­vá­no dopře­du a vy hned po 15 minu­tách uhod­ne­te nejen to, kdo s kým se na kon­ci smí­ří, a vlast­ně i celé rozuz­le­ní. Jenom ta smrt, jakou mají une­se­ní zemřít, je doce­la ori­gi­nál­ní, i když zce­la nee­fekt­ní, což ostat­ně odpo­ví­dá inte­lek­tu únosců.

Vtipných scén je v této kome­dii poskrov­nu. Mezi nej­lep­ší bych řadil pře­de­vším domov důchod­ců a tra­ves­ti show. Ale není to na to, abys­te se vále­li po zemi smí­chy. Téměř dvě hodi­ny děje pla­nou cel­kem bez zádrhe­lu a asi nehro­zí, že si nekom­pli­ko­va­ný děj ucho­vá­te v hla­vě něja­kou del­ší dobu. O tako­vých kome­di­ích se říká, že je to pří­jem­ná zába­va na sobot­ní večer. Nejsem si ale jis­tý, že chci říct zrov­na tohle…

Slečně Drsňákovi by víc slu­šel pří­vlas­tek jed­no­díl­ný než dvou­díl­ný. Ale s tím už teď nic neu­dě­lá­me. No aspoň že v tom hra­je moje oblí­ben­ky­ně Sandra Bullock. Na tu bych se díval (sko­ro) pořád.

PS: Než se defi­ni­tiv­ně roz­hod­ne­te, že tuhle kome­dii ode­pí­še­te, podí­vej­te se na to, jaké fil­my obvykle recen­zu­ju. Tohle je tro­chu úlet a já sli­bu­ju, že zas tak čas­to k podob­ným fil­mům vra­cet nebu­du.

O filmu:

Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous
Režie: John Pasquin
Scénář: Marc Lawrence
V hlav­ních rolích: Sandra Bullock, Regina King, Diedrich Bader, Heather Burnsová, Ernie Hudson, Enrique Murciano, William Shatner, Treat Williams
USA 2005, 115 minut


Podívejte se na hodnocení Slečna Drsňák 2: Ještě drsnější na Kinoboxu.Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,88571 s | počet dotazů: 266 | paměť: 61695 KB. | 03.10.2023 - 22:34:16