Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > SKVĚLÁ TELEVIZNÍ SMRŠŤ

SKVĚLÁ TELEVIZNÍ SMRŠŤ

Závratná nabíd­ka fil­mů se nám nabí­zí v prů­bě­hu toho­to týd­ne počí­na­je sobo­tou. Pár nej­lep­ších typů, kde si vybe­re snad kaž­dý divák. Zelená míle....atd.Čt1 20.září 21:05

KROTITELÉ DUCHŮ

Americká kome­die z roku 1984. Komerčně úspěš­ný duchař­ský pří­běh se zno­vu vra­cí. Ani roky neu­bra­ly na půva­bu toho­to fil­mu. Jsou zde aby ochrá­ni­li lid­stvo před tajem­ným zlem....

USA 1984 Režie: I. Reitman Hrají: W. Atherton, D. Aykroyd, R. Moranis, B. Murray, A. Pottsova, H. Ramis, S. Weaverová aj.

Nova 20. září 21:50

ZELENÁ MÍLE

Vezeňské dra­ma pod­le romá­nu Stephena Kinga. Děj fil­mu se ode­hrá­vá v roce 1935 v čás­ti věz­ni­ce pro odsou­ze­né na smrt. S náde­chem tajem­na, hrů­zy a čeká­ní na smrt se pozvol­na odví­jí mra­zi­vý pří­běh se skvě­lý­mi herec­ký­mi výko­ny.

USA 1999 Režie: F. Darabont Hrají: T. Hanks, D. Morse, B. Huntová, M. Clarke Duncan, J. Cromwll aj.

Nova 22. září 21:00

INDIANA JONES A CHRÁM ZKÁZY

Nikdy nestár­nou­cí Indiana Jones v dob­ro­druž­ném fil­mu. Slavný arche­o­log a expert na okult­ní vědy se opět dostá­vá do nesnází.Krásné ženy, not­ná dáv­ka nebez­pe­čí a nestár­nou­cí H.Ford.

USA 1984 Režie: S. Spielberg Hrají: H. Ford, K. Capshawová, A. Puri, R. Seth, P. Stone aj.

Nova 23. září 22:50

PÁTÝ ELEMENT

Francouzko-americký sci­fi film. B. Willis musí nalézt za pomo­ci krás­né mimo­zemš­ťan­ky M. Jovovichové Pátý Element, kte­rý by spo­jil čty­ři živly a tím odvrá­til vesmír­nou ská­zu.

USA-FRA 1997 Režie: L. Besson Hrají: B. Willis, M. Jovovichová, G. Oldman, I. Holm, Ch. Tucker, L. Perry aj.

Prima 24. září 19:55

JAK UTOPIT DOKTORA MRÁČKA aneb konec vod­ní­ků v Čechách

Nestárnoucí čes­ká fil­mo­vá kome­die. Bytový agent J. Hanzlík má vystě­ho­vat z domu u řeky vod­nic­kou rodi­nu. Hekticky zná­má a nestár­nou­cí a kupo­di­vu stá­le stej­ně zábav­ná kome­die.

ČSSR 1974 Režie: V. Vorlíček Hrají: L. Šafránková, M. Kopecký, V. Menšík, S. Zázvorková, F. Filipovský, aj.

Nova 25. září 22:50

SPAWN

Americký akč­ní film. Jeden z nej­slav­něj­ších komik­so­vých hrdi­nů oží­vá v akč­ním horo­ru. Nebezpečný zabi­ják v nebez­peč­ných služ­bách! Zbylo v něm něco lid­ské­ho, aby zachrá­nil svět?

USA 1997 Režie: Mark A. Z. Dippé Hrají: M. J. White, J. Leguziamo, M. Sheen, T. Randleová, D. B. Sweeney aj.

Nova 26. září 20:30

HRA

Dárek pro mili­o­ná­ře, kte­rý se neče­ka­ně změ­nil v boj o život s nepo­la­pi­tel­ným nepří­te­lem. Nemít nic je jed­na věc, ale mít vše a při­jít o vše během jed­né noci, tak na to je potře­ba not­ná dáv­ka ner­vů.....

USA 1997 Režie: D. Fincher Hrají: M. Douglas, D. Ungerová, S. Penn, A. Mueller-Stahl aj.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,30437 s | počet dotazů: 235 | paměť: 55906 KB. | 24.05.2022 - 00:59:06