Kritiky.cz > Recenze knih > Skutečné příběhy o pravé lásce

Skutečné příběhy o pravé lásce

slepici polevka pro dusi opravdova laska
Pravá láska neexistuje jen v knihách a filmech, ale i ve skutečném životě. Nevěříte?

Tak, jak je v kni­hách ze série Slepičí polév­ka pro duši zvy­kem, 101 lidí se podě­li­lo o pří­běhy ze své­ho živo­ta. Tentokrát je téma­tem kni­hy pra­vá lás­ka a vše, co k ní pat­ří – prv­ní setká­ní a vzá­jem­né pozná­vá­ní se, ran­dě­ní, žádost o ruku, svat­ba, těž­kos­ti v lás­ce, lek­ce oprav­do­vé lás­ky, smích, kte­rý je koře­ním živo­ta, dár­ky z lás­ky a lás­ka, kte­rá pře­tr­vá­vá. Některé pří­běhy vás poba­ví, jiné dojmou a dože­nou k slzám, inspi­ru­jí vás a při­nu­tí zamys­let se, o někte­rých si bude­te mys­let, že se nemoh­ly ve sku­teč­nos­ti stát, a při dal­ších si řek­ne­te: „Ano, přes­ně vím, o čem mlu­ví, to znám taky.“

„Tenkrát jsem pocho­pi­la, jak moc se ti dva ve sku­teč­nos­ti milo­va­li. Dědeček až do smr­ti ctil její památ­ku a mně došlo, že v jejich man­žel­ství nešlo jen o to, že by byli jeden na dru­hém závis­lí – jak jsem si vždyc­ky mys­le­la. Ti dva byli spo­lu, pro­to­že spo­lu chtě­li být. A byli spo­lu šťast­ní.“

Pro romanticky založené duše

Přečtěte si neo­by­čej­né pří­běhy oby­čej­ných lidí – tře­ba ten o ženě tou­ží­cí po fia­lo­vé svat­bě! Její mat­ka orga­ni­za­ci vza­la do svých rukou a nevěs­ti­ny sny nebra­la na vědo­mí. Až o dva­cet let poz­dě­ji, kdy se man­že­lé roz­hod­li obno­vit man­žel­ský slib, si nevěs­ta svůj sen spl­ni­la a uspo­řá­da­la vysně­nou svad­bu.  Nebo o muži, kte­rý pred lás­kou utí­kal celý život, a nako­nec při­šel na to, že to nemá smy­sl. Mladá stu­dent­ka utek­la o víken­du se svým pří­te­lem do Las Vegas, aby se moh­li oka­mži­tě vzít. Muži jmé­nem Richard ve sva­teb­ní agen­tu­ře omy­lem změ­ni­li jmé­no, a tak byly sva­teb­ní ubrous­ky potiš­tě­ny jmé­nem Roland. 

Tak, jak je u knih ze série Slepičí polév­ka pro duši zvy­kem, i Opravdová lás­ka nabí­zí pří­be­hy plné emo­cí. Smutek, radost, bolest, nadě­je. Jak už název napo­ví­dá, pře­va­žu­je LÁSKA, tak­že kni­ha potě­ší hlav­ně roman­tic­ky zalo­že­né lidi,  kte­ří mají rádi zami­lo­va­né pří­běhy, co se navíc sku­teč­ně sta­ly. Kniha je skvě­lým odde­cho­vým čte­ním, kte­ré zahře­je u srd­ce, a taky je důka­zem, že oprav­do­vá lás­ka exis­tu­je.

Hodnocení: 90%

SLEPIČÍ POLÉVKA PRO DUŠI: OPRAVDOVÁ LÁSKA

Autoři: Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Amy Newmark

Originální název: Chicken Soup for the Soul: True Love

Překlad: Bronislava Bartoňová

Vydáno: Práh, 2017

Počet stran: 434

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Práh. Jestli vás kni­ha zau­ja­la, může­te ji zakou­pit zde.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jaká matka, taková dcera24. ledna 2018 Jaká matka, taková dcera Jaká matka, taková dcera, říká se často. Je to ale skutečně tak? Matka a dcera jsou spojeny jedinečným poutem, o kterém už bylo napsáno množství knih. Ani sestavovatelé Slepičích polívek […]
  • 77 pražských legend24. ledna 2018 77 pražských legend Praha je město s bohatou historií – a v té mají místo i legendy, které sesbírala Alena Ježková. Praha je město s tisíciletou tradicí. Město, v jehož ulicích se dotknete historie. Dlažba, […]
  • Tilar J. Mazzeo: Ireniny děti - nevšední příběh ženy, která z varšavského ghetta zachránila 2500 dětí4. března 2018 Tilar J. Mazzeo: Ireniny děti - nevšední příběh ženy, která z varšavského ghetta zachránila 2500 dětí Irena Sendlerová pracovala jako sociální pracovnice ve Varšavě. Počas druhé světové války byla součástí odbojového hnutí a když viděla, v jakých hrozných podmínkách Židé v ghettu žijí, […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Aromaterapie podle ročních období – kniha, jež pohladí duši a zútulní domov1. listopadu 2018 Aromaterapie podle ročních období – kniha, jež pohladí duši a zútulní domov V podzimním sychravém počasí býváme méně venku a snáze se můžeme ponořit do svého nitra. Připadá mi, že i vůně jsou na podzim intenzivnější – ať už se jedná o dech padajícího listí, vůni […]
  • Ryska Petr: Praha neznámá - 60 %29. prosince 2016 Ryska Petr: Praha neznámá - 60 % Napsat o Praze něco nového je zapeklitý úkol, protože Praha je inspirativní už po staletí pro mnohé autory. Doba si však žádá nový pohled na všechno a Praha tedy nemůže být výjimkou. Kniha […]