Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze her > Skully – PC verze

Skully – PC verze

Foto: Finish Line Games Inc.
Foto: Finish Line Games Inc.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mám rád hádan­ky, puzzle a logic­ké uva­žo­vá­ní a pro­to jsem dlou­ho vybí­ral a zvo­lil hru s názvem Skully . Proč bys­te si ji měli zahrát a o čem je?  To vše se dnes dozví­te…

Základní infor­ma­ce:

Skully je logic­ká hra od vývo­já­ře Finish Line Games Inc. Vyšla 3. srp­na 2020. Jedná se tedy cel­kem o novou hru. Dostupná je na všech hlav­ních plat­for­mách PC, Xbox, Nintendo switch a PlayStation.

Příběh:

Příběh vyprá­ví ve zkrat­ce o tom, že na vzdá­le­ném tajem­ném ost­ro­vě vypla­ví moře leb­ku, kte­rou násled­ně oži­ví záhad­né bož­stvo. Nově pro­bu­ze­ná leb­ka je pojme­no­va­ná Skully a má pomoct bož­stvu ve vál­ce, kte­rou roz­pou­ta­li tři jeho sou­ro­zen­ci. Hra je plná zvra­tů a urči­tě se u ní nudit nebu­de­te. Dalo by se vše více roze­psat ale lep­ší si hru pro­žít osob­ně.

Hra:

Jedná se o vcel­ku ori­gi­nál­ně poja­tou hru z pohle­du tře­tí oso­by v kom­bi­na­ci s plo­ši­nov­kou a je „nacpa­ná“ hádan­ka­mi a puzzle­mi, kte­ré jsou někdy tak obtíž­né, že vám může zabrat i něko­lik desí­tek minut, než na ně při­jde­te. Může to být dost otrav­né, když musí­te dělat jed­nu část poně­ko­li­ká­té. K tomu­to sty­lu hry to ale pat­ří. Ve hře se postup­ně dosta­ne­te do sed­mi nevšed­ních pří­rod­ních sce­né­rií, kte­ré jsou nád­her­ně gra­fic­ky zpra­co­va­né. Hrajete za sta­teč­nou leb­ku, kte­rá se vydá na ces­tu cel­kem přes 18 čás­tí  skr­ze kte­ré se hlav­ně kutá­lí­te, může­te ská­kat, vyu­ží­vat plo­ši­ny, špl­hat po ska­lách atd. Hra je krás­ně ply­nu­lá. Mimo to celou hru pod­bar­vu­je klid­ná pří­jem­ná hud­ba, kte­rou je mož­né si také zakou­pit na Steamu k poslou­chá­ní jako soud­track pack.

Ovládání:

ovlá­dá­ní hry u PC ver­ze přes klá­ves­ni­ci je pod­le mě dost kom­pli­ko­va­né. Některé posta­vy ve hře je veli­ce obtíž­né přes ni ovlá­dat. Výrobce sice dopo­ru­ču­je pou­ží­vat ovla­dač od her­ní kon­zo­le Xbox, ale urči­tě ne všich­ni ho doma mají. Já mám to štěs­tí a s Xbox ovla­da­čem jsem ji tes­to­val a byl vidět jas­ný roz­díl v hra­tel­nos­ti a je to mno­hem poho­dl­něj­ší. Rozhodně dopo­ru­ču­ji. U kon­zo­lí ten­to pro­blém není.

Hodnocení:

Skvělé gra­fic­ké zpra­co­vá­ní a hud­ba. Ovládání přes klá­ves­ni­ci u PC ver­ze je pro­ble­ma­tic­ké a čás­teč­ně to kazí cel­ko­vý dojem ze hry. Xbox ovla­dač to znač­ně zlep­ší. Pro fanouš­ky ská­ká­ní a řeše­ní háda­nek a záhad je tato hra urči­tě ta pra­vá. Škoda jen, že ji nezná více lidí.

Finální hod­no­ce­ní:

+ gra­fic­ké zpra­co­vá­ní                                               - ovlá­dá­ní na klá­ves­ni­ci

+ soun­d­track                                                             - nezná ji pří­liš moc lidí

+ pří­běh                                                                      - nákup Xbox ovla­da­če

+ Puzzle

+pod­po­ra Xbox ovla­da­če u PC

+ hra­tel­nost na kon­zo­lích                                                                         8/10


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Případ: Ponorka19. srpna 2022 Případ: Ponorka Vzhledem k tomu, že se jedná o kriminální příběh natočený dle skutečné události, kdy na palubě ponorky šíleného vědce dojde k vraždě a rozčtvrcení těla mladé investigativní švédské […] Posted in TV Recenze
  • Borat: Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazašskoj národu19. srpna 2022 Borat: Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazašskoj národu Už jen název (tentokrát se překladatelé asi hodně zapotili, ale stojí to za to :)) napovídá, že toto nebude něco, co byste mohli vidět každý den. Borat (asi se nedivíte, že budu používat […] Posted in Retro filmové recenze
  • Nebezpečná rychlost 2: Zásah19. srpna 2022 Nebezpečná rychlost 2: Zásah Režisér Speed 2 se snaží zopakovat relativní úspěch své "jedničky" z roku 1994 o nepravděpodobném pumovém teroristovi a ještě nepravděpodobnější jízdě autobusem a metrem v L.A. "Dvojka" si […] Posted in Retro filmové recenze
  • Krvavý diamant19. srpna 2022 Krvavý diamant Je to totiž opravdová pecka! Leonardo DiCaprio, všichni ho znají a každý o něm alespoň jednou slyšel. Z neznámého herce se po megahitu Titanic stal nejznámějším a nejžádanějším hercem […] Posted in Retro filmové recenze
  • Návrat tří mušketýrů19. srpna 2022 Návrat tří mušketýrů Návrat mušketýrů je filmová adaptace z roku 1989 volně založená na románu Dvacet let poté (1845) od Alexandra Dumase. Po Třech mušketýrech z roku 1973 a Čtyřech mušketýrech z roku 1974 se […] Posted in Speciály
  • "Podezřelá" KVIFF 2022 recenze: Park Chan-wookova elegantní óda na film noir18. srpna 2022 "Podezřelá" KVIFF 2022 recenze: Park Chan-wookova elegantní óda na film noir Hitchcockovské zpracování policejní detektivky Podezřelá, která přijela na letošní Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary poté, co byla uvedena v soutěži v Cannes a Chan-wook Park […] Posted in Filmové recenze
  • Nene (Nope) – Recenze – 60 %18. srpna 2022 Nene (Nope) – Recenze – 60 % První dva filmy režiséra, scenáristy, producenta a bývalého komika Jordana Peela byly výraznými společensky kritickými satirami. Znepokojivý oscarový thriller Uteč (2017) pracoval s motivy […] Posted in Filmové recenze
  • Šimon a Matouš18. srpna 2022 Šimon a Matouš Šimon a Matouš je film z roku 1976, který režíroval Giuliano Carnimeo, ale v titulcích je uveden jako Arthur Pitt. Jedná se o pátý a poslední film dvojice Paul L. Smith a Michael Coby […] Posted in Speciály
  • Denní směna17. srpna 2022 Denní směna Welcome to the Motherfuckin Night Shift! JJ Perry natočil debut snů, nejlepší netflixovský Blockbuster a nejlepší vampire film tak za dekádu minimálně. Náááálož jako Prase! Neskutečnéj […] Posted in Filmové recenze
  • Air Force One17. srpna 2022 Air Force One Copak s Indianou Jonesem, když se dostaví kmetský věk? Stane se prezidentem Spojených států. Američané se potřebují aspoň jednou do roka prostřednictvím filmové tvorby ujistit, že kdyby […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,57227 s | počet dotazů: 253 | paměť: 59965 KB. | 19.08.2022 - 16:01:55