Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Články > SKŘÍTEK

SKŘÍTEK

Po jed­nom z divác­ky nej­ú­spěš­něj­ších čes­kých fil­mů posled­ních let Cesta z měs­taa netra­dič­ním doku­men­tu Z měs­ta ces­ta, při­chá­zí Tomáš Vorel s dal­ším celo­ve­čer­ním sním­kem Skřítek. Režisér se tak po letech vra­cí k žán­ru gro­tes­ky, kte­rou jsme v jeho poje­tí moh­li vidět už ve fil­mu Pražská pět­ka v pří­bě­hu Výlet na Karlštejn z roku 1989.

Vesnická rodin­ka, kte­rou zná­me z fil­mu Cesta z měs­ta se pře­stě­ho­va­la za lep­ším do malé­ho měs­ta. Otec (Bolek Polívka) pra­cu­je jako řez­ník v maso­kom­bi­ná­tě, mat­ka (Eva Holubová) je zaměst­na­ná jako poklad­ní v super­mar­ke­tu. Jejich dce­ruš­ka (Anička Marhoulová) cho­dí na základ­ní ško­lu, ale tech­nic­ké před­mě­ty jí nejdou a neba­ví, je nej­hor­ší ze tří­dy a tak má neu­stá­lé pro­blémy se svým tříd­ním pro­fe­so­rem (Tomáš Hanák). Synáček (Tomáš Vorel ml.) zase stu­du­je střed­ní potra­vi­nář­ské uči­liš­tě, neboť otec z něho chce mít také řez­ní­ka. Avšak syná­ček je fyzic­ky sla­bý, navíc vege­ta­ri­án, anar­chis­ta a kuřák mari­hu­a­ny, což je zdro­jem věč­ných kon­flik­tů s přís­nou mis­tro­vou (Ivana Chýlková), otcem i poli­cis­ty (Jan Kraus, Petr Čtvrníček, Tomáš Vorel). Otec na výcho­vu nesta­čí, zejmé­na když je váben mla­dou slič­nou řez­ni­cí (Marika Procházková), ke kte­ré vzpla­ne chtí­čem nezří­ze­ným. Ať se mat­ka sna­ží sebe­víc – navště­vu­je kos­me­tic­ké salo­ny a psy­chi­at­ry, man­žel o ni zce­la ztrá­cí zájem a nako­nec se pře­stě­hu­je od rodi­ny k řez­ni­ci na uby­tov­nu. A tak mat­ka kuje pomstu! A aby toho neby­lo málo, motá se tu ješ­tě jaký­si SKŘÍTEK, kte­rý vyle­zl z lesa a veš­ke­ré váž­né situ­a­ce obra­cí v absur­di­tu a humor.

 

Skřítek je gro­teska, tak­že dia­lo­gy jsou nahra­ze­ny cito­slov­ci, ruchy jsou sty­li­zo­va­né a co neřek­nou zvu­ky, sdě­lí divo­ká i infan­til­ní, ponu­rá i mystic­ky zádum­či­vá hud­ba (MIG 21). Celý pří­běh je pes­trou kaská­dou gagů, ske­čů a tragi­ko­mic­kých situ­a­cí. „Troufám si tvr­dit, že ve fil­mu není chví­le, kdy by se divák nesmál, nebo nepla­kal,“ říká reži­sér Tomáš Vorel.

 

Premiéra : 17. břez­na 2005

Režie: Tomáš Vorel

Scénář: Tomáš Vorel

Kamera: Marek Jícha

Střih: Marek Jícha, Tomáš Vorel

Hudba: MIG 21

Architekt: Petr Pištěk

Kostýmy: Blanka Tesařová

Triky : Studio Mirage

Stopáž: 90 minut

Formát: 35 mm

Žánr: celo­ve­čer­ní fil­mo­vá gro­teska

 

Hrají:

OTEC Bolek Polívka

MATKA Eva Holubová

SYNÁČEK Tomáš Vorel ml.

DCERUŠKA Anička Marhoulová

 

ŘEZNÍK Jiří Macháček

ŘEZNICE Marika Procházková

MISTROVÁ Ivana Chýlková

VRÁTNÝ Milan Šteindler

MATIKÁŘ Tomáš Hanák

TŘI POLICISTÉ Jan Kraus, Petr Čtvrtníček, Tomáš Vorel

PSYCHIATR Ondřej Trojan

STRÁŽMISTR David Vávra

MISTR Radomil Uhlíř

DETEKTIV Václav Marhoul

VIETNAMEC Do Dy

ZRZKA Daniela Valešová

BRÝLATKA Barbora Valentová

REVIZOR Otakáro Schmidt

DOKTOR Martin Zbrožek

TRAFIKANT Libor Balabán

STUDENT Martin Luhan

STUDENTKA Nicol Prokešová

 

 

KONTAKTY:

 

Tiskový ser­vis (infor­ma­ce, roz­ho­vo­ry, foto):

Martina Reková

[email protected]

 

Filmová dis­tri­buce:

Warner Bros. Česká repub­li­ka

Milan Stopa

Soukenická 13

110 00, Praha 1

T: +420 296 580 325

F: +420 296 580 340

C: +420 602 575 844

E: [email protected]

  • Ryan Reynolds5. srpna 2015 Ryan Reynolds Ryan Rodney Reynolds (* 23. října 1976, Vancouver, Britská Kolumbie, Kanada) je kanadský herec nejvíce proslulý díky svým komediálním rolím ve filmech Sexy párty, Hele kámo, kdo tu vaří?, […] Posted in Profily osob
  • Grind HouseAuto zabiják7. března 2007 Grind HouseAuto zabiják Grind House: Auto zabiják 1.3.2007 recenze Přečteno: 136 krát […] Posted in Recenze
  • Nejlepší filmy o běhání16. srpna 2015 Nejlepší filmy o běhání Vždy když nějaký text začíná slovy "nejlepší o...", popřípadě "nejlepší z...", tak je to trochu ošidné a čtenářka/čtenář by měl být připraven na kdovíjakou záludnost. Všechny žebříčky jsou […] Posted in Speciály
  • Umění skrývat pravdu...31. července 2016 Umění skrývat pravdu... Je chybou myslet si, že nasloucháme jen našima ušima. Je mnohem důležitější naslouchat myslí, očima, tělem a srdcem. Pokud opravdu nechcete pochopit druhého člověka, nebudete nikdy […] Posted in Domácí rady
  • Ajurvéda – život v rovnováze5. listopadu 2020 Ajurvéda – život v rovnováze Ajurvéda má kořeny v indických spisech zvaných Védy. Nejde tedy jen o indickou filozofii žití, ale i nauku o preventivní péči o zdraví a léčení. Dle tohoto učení jsou příčinami nemocí […] Posted in Recenze knih
  • V komedie The Unbearable Weight of Massive Talent si zahrají v...21. srpna 2020 V komedie The Unbearable Weight of Massive Talent si zahrají v... V komedie The Unbearable Weight of Massive Talent si zahrají v hlavních rolích Nicolas Cage a Pedro Pascal Posted in Krátké filmové aktuality
  • Akce EA Play Live 2020, která se uskuteční 19. června,...17. června 2020 Akce EA Play Live 2020, která se uskuteční 19. června,... Akce EA Play Live 2020, která se uskuteční 19. června, láká na odhalení nové hry od studia Hazelight (A Way Out). Na akci by se také mohlo odhalit UFC 4, o kterém už víme z úniku loga. […] Posted in Krátké aktuality
  • Nový web24. května 2019 Nový web Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Thor: Temný svět - první i přeposlední velkofilm Alana Taylora20. října 2018 Thor: Temný svět - první i přeposlední velkofilm Alana Taylora Režisérskou židli po Kennethu Branaghovi převzal režisér, který režíroval několik epizod z mnoha oceňovaného seriálu HBO Hra o trůny, Alan Taylor. Vzal si několik příkladů […] Posted in Retro filmové recenze
  • Aladin (Aladdin) – Recenze – 60%23. května 2019 Aladin (Aladdin) – Recenze – 60% Neuběhly ani dva měsíce od premiéry filmu Dumbo a do kin přichází další Disneyho hraná předělávka jiné z jeho animovaných klasik – tentokrát přišel na řadu Aladinz roku 1992. […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,01743 s | počet dotazů: 243 | paměť: 53229 KB. | 28.09.2021 - 09:51:18