Kritiky.cz > Recenze knih > „ŠKOLNICE VALERIE V PODEZŘENÍ“ od Zuzany Pospíšilové

„ŠKOLNICE VALERIE V PODEZŘENÍ“ od Zuzany Pospíšilové

20988248 10209343589578832 2187175394491616989 o

Knížka Zuzany Pospíšilové „Školnice Valerie v pode­zře­ní“ od vyda­va­tel­ství Grada Publishing, a.s. pod znač­kou Bambook si na prv­ní pohled zís­ka­la nejen mě, ale hlav­ně mojí star­ší dce­ru. Nejvíce k tomu při­spě­ly krás­né a pou­ta­vé obráz­ky od ilu­strá­tor­ky Zuzany Osako.

Tato kou­zel­ná pub­li­ka­ce vyprá­ví o netra­dič­ních oka­mži­cích a pří­ho­dách, kte­ré zaží­vá hlav­ní pro­ta­go­nis­ta pří­bě­hu Martin, žák dru­hé tří­dy, spo­lu se svý­mi kama­rá­dy při vyu­čo­vá­ní ve své podiv­né ško­le. Ve ško­le, kde uči­te­lé nezna­jí jinou lep­ší znám­ku než pět­ku, kde rádi roz­dá­va­jí poznám­ky; nic jiné­ho jim totiž nedě­lá tako­vé potě­še­ní, jako toto.

A kdo by se do tako­vé ško­ly po prázd­ni­nách těšil? Asi nikdo! A Martin nebyl výjim­kou. Udělal by coko­liv, jen kdy­by do ní nemu­sel v září zno­vu nastou­pit. Maminka byla ale jiné­ho názo­ru, napros­to neú­stup­ná… a tak se sta­lo, že chtě nechtě Martin musel opět do ško­ly, ostat­ně jako všich­ni jeho spo­lu­žá­ci.

A jaké bylo jejich pře­kva­pe­ní, když mís­to staré­ho a pro­tiv­né­ho škol­ní­ka, je ve ško­le při­ví­ta­la las­ka­vá a usmě­va­vá škol­ni­ce Valerie? Veliká! V tu chví­li ale ješ­tě nikdo netu­šil, že o změ­ny a podiv­nos­ti letos nebu­de nou­ze, že cho­dit do jídel­ny, kde jim bude chut­nat, bude zába­va…

Co všech­no se ješ­tě musí při­ho­dit, aby při­šel nový tělo­cvi­kář Richard a nová paní uči­tel­ka Gabriela? Co mají oba spo­leč­né­ho s Valerii? To vše se pro­střed­nic­tvím své­ho pát­ra­cí­ho dení­ku poku­sí vypá­t­rat sám Martin…. Podaří se mu to? Poodhalí rouš­ku tajem­ství, jež se pojí s Valerií? Co když ona je prá­vě ta čaro­děj­ni­ce, kte­rá za všech­ny ty podiv­nos­ti a drob­ná kouz­la může? Nebo je to všech­no úpl­ně jinak?...

S dcer­kou jsme tuto kni­hu pře­čet­ly jed­ním dechem. Dcerka před­čí­ta­la nahlas a moc jí to bavi­lo. Byla zvě­da­vá, co se zas v té podiv­né ško­le bude dít, a jaká kouz­la zne­pří­jem­ní vyu­čo­va­cí hodi­nu jed­not­li­vým uči­te­lům. Občas se zamys­le­la nad tím, jaké by to asi bylo, kdy­by se tyto podiv­nos­ti děly i u ní ve ško­le.

Knížka je moc pěk­ně napsa­ná a své­mu čte­ná­ři něko­li­krát vykouz­lí i úsměv na tvá­ři. Knížku vře­le dopo­ru­ču­je­me pře­číst si.

Název: Školnice Valerie v pode­zře­ní

Napsala: Zuzana Pospíšilová

Ilustrovala: Zuzana Osako

Vydala Grada Publishing, a.s., pod znač­kou Bambook

Vydání prv­ní, 2017

Počet stran 72


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Příběhy z jižních Čech LIPENSKO9. července 2017 Příběhy z jižních Čech LIPENSKO Konečně první pořádný průvodce pro malé cestovatele - dobrodruhy, kteří se chystají navštívit kouzelný kraj jménem Lipensko. Právě pro ně jsou určeny „Příběhy z jižních Čech: LIPENSKO“ […]
  • Tajemství kouzelného keře od Karin Černé23. srpna 2017 Tajemství kouzelného keře od Karin Černé Tajemství kouzelného keře od Karin Černé Pro všechny malé čtenáře ve věku od sedmi let a výše, kteří by se rádi vydali na úžasnou cestu plnou dobrodružství, si můžou tento sen splnit […]
  • Jediný den od Martina Baltscheita22. srpna 2017 Jediný den od Martina Baltscheita Chcete-li své děti naučit vážit si jednotlivých okamžiků, drobných maličkostí, jež nám přináší samotný život, nenechte si ujít knížku s názvem „Jediný den“ od Martina Baltscheita, jež […]
  • JAK SE STÁT MISTREM VYPRAVĚČEM, interaktivní čtení pro malé spisovatele, novináře a tvůrce komiksů5. listopadu 2017 JAK SE STÁT MISTREM VYPRAVĚČEM, interaktivní čtení pro malé spisovatele, novináře a tvůrce komiksů Pokud máte doma malého spisovatele, novináře, tvůrce komiksů anebo jen dítě toužící si naplnit svoje umělecké ambice v některém z těchto oborů, zcela určitě mu nezapomeňte pořídit tuto […]
  • PROJEKT PES (ten můj) od Lucie Hlavinkové22. srpna 2017 PROJEKT PES (ten můj) od Lucie Hlavinkové PES! Zrovna v naší rodině bylo toto téma za poslední rok skoro na denním pořádku. Máme dvě malé holčičky, které si již dlouho přály mít doma psa. Není tedy divu, že neušel naší pozornosti […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Střevíček Škrpálek od Petry Svobody17. listopadu 2017 Střevíček Škrpálek od Petry Svobody Střevíček Škrpálek od Petry Svobody Příběh plný dobrodružství jedné malé holčičky a kouzelných botiček vás přímo pohltí v knížce „Střevíček Škrpálek“ od Petry Svobody, jež vydalo […]
  • GRAFOMOTORIKA: Už se můžu smát. Už se učím psát...1. května 2018 GRAFOMOTORIKA: Už se můžu smát. Už se učím psát... S jakou knížkou jde dětem psaní hezky od ruky? No jak jinak než-li s "GRAFOMOTORIKA: Už se můžu smát. Už se učím psát..." od Heleny Uhlířové, jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, […]
  • Dívka, která chtěla zachránit knížky16. srpna 2018 Dívka, která chtěla zachránit knížky Na tuhle knihu jsem se velmi těšila, nejen kvůli "mně blízkému" tématu, ale hlavně kvůli krásně poutavé obálce a v neposlední řadě i té velké záplavě krásných a kouzelných ilustrací, […]
  • TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla12. listopadu 2017 TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla Pro malé i velké turisty je tu dokonalá a praktická příručka pod názvem „Turistický zápisník“ od Milana […]