Kritiky.cz > Zajímavosti > Skleněný pokoj - Historické automobily

Skleněný pokoj - Historické automobily

Automobily

Ve fil­mu hra­je řada his­to­ric­kých vozi­del.

Kabriolet Landauer, kte­rým ces­tu­jí Liesel a Viktor, před­sta­vu­je auto­mo­bil znač­ky Cord 812 z roku 1937.

Vůz, o kte­rý se ve fil­mu sta­rá šofér Landauerových Laník (Karel Dobrý), si zahrál dva­nác­ti­vál­co­vý Lincoln z roku 1933. Obě vozi­dla zapůj­či­la film spo­leč­nost Oldtimer Šebek, kte­rá s pro­duk­cí fil­mu spo­lu­pra­co­va­la již na fil­mu Masaryk.

Obě auta jsou pojízd­ná, ale pro­to­že nema­jí SPZ, pře­voz se zajiš­ťu­je pro­střed­nic­tví odta­ho­vé služ­by, kte­rá vozy dopra­ví na mís­to natá­če­ní.

Kabriolet Cord, kte­rý hra­je ve fil­mu, se v září loň­ské­ho roku účast­nil legen­dár­ní­ho závo­du his­to­ric­kých vozi­del Zbraslav-Jíloviště.

Původně bylo jako spor­tov­ní vůz Landauer vybrá­no jiné auto, kte­ré­mu však asi 3 dny před natá­če­ním pras­kl dife­ren­ci­ál, a opra­va by trva­la tak dlou­ho, že by se scé­ny nestih­ly nato­čit. Proto bylo reži­sé­ro­vi nabíd­nu­to auto Cord.

Při natá­če­ní bylo dále vyu­ži­to 9 dobo­vých auto­mo­bi­lů z 30. let a 7 dobo­vých aut z let 60.tých. Ve scé­nách oku­pa­ce si zahrá­lo 5 his­to­ric­kých vojen­ských náklad­ních aut

  • Skleněný pokoj - Kostýmy19. března 2019 Skleněný pokoj - Kostýmy Katarína Štrbová Bieliková navrhla a vytvořila pro film 90 původních kostýmů, celkem bylo třeba obléknout 500 osob, včetně komparzistů.  Kostýmy pohledem autorky Kataríny Štrbové […] Posted in Zajímavosti
  • Skleněný pokoj - Vila Tugendhat19. března 2019 Skleněný pokoj - Vila Tugendhat Při natáčení ve vile Tugendhat se musela dodržovat veškerá opatření, aby nebyla památka UNESCO poškozena. Filmaři museli na podlahu Skleněného pokoje vily položit nové barevně identické […] Posted in Zajímavosti
  • Skleněný pokoj - Lokace19. března 2019 Skleněný pokoj - Lokace Film se natáčel celkem 33 dní nejen ve vile Tugendhat, ale také  na dalších místech v Brně, dále v Praze, Plzni, na zámku  a v zámeckém parku Lednice nebo na Chateau Kotěra. Byt Hany se […] Posted in Zajímavosti
  • Skleněný pokoj - Rekvizity a dopňky19. března 2019 Skleněný pokoj - Rekvizity a dopňky Pro hlavní představitelky bylo třeba objednat 7 paruk – 4 pro Carice van Houten a 2 pro Hannu Alström a 1 pro Alexandru Borbély. Pro Hannu Alström bylo třeba vytvořit také falešné […] Posted in Zajímavosti
  • Skleněný pokoj - Herci a tvůrci19. března 2019 Skleněný pokoj - Herci a tvůrci Herečka Carice van Houten, je známa ze seriálu Hra o trůny, válečného dramatu Valkýra, kde hrála po boku Toma Cruise, oceňovaného snímku Paula Verhoevena Černá kniha, nebo filmů Love […] Posted in Speciály
  • Skleněný pokoj - SYNOPSE19. března 2019 Skleněný pokoj - SYNOPSE Na kopci nad Brnem vyrostl počátkem třicátých let minulého století obdivuhodný dům. Mistrovské dílo modernistické architektury z betonu a oceli je dílem slavného architekta von Abta. […] Posted in Speciály
  • Skleněný pokoj - Řekli k filmu19. března 2019 Skleněný pokoj - Řekli k filmu „Nejprve jsem přijel do Brna kvůli mé knize o Mendelovi. Protože zde žil. Vilu jsem tehdy navštívil jako turista a nadchla mě. Jenomže v té době mne žádný příběh nenapadl. To se stalo až o […] Posted in Speciály
  • Skleněný pokoj - Hlavní postavy19. března 2019 Skleněný pokoj - Hlavní postavy Hana a Liesel Hlavní postavy Hana (Carice van Houten) a Liesel (Hanna Alström) procházejí celým filmem. Opakují se situace, v nichž jsou obě přítelkyně společně, proto jsem musela vždy […] Posted in Profily postav
  • Ukázka trikových záběrů ve filmu Masaryk9. března 2017 Ukázka trikových záběrů ve filmu Masaryk Pro historický snímek Masaryk režiséra Julia Ševčíka, čerstvého držitele 12 Českých lvů, vyráběl pod vedením supervizora vizuálních efektů Michala Křečka z pražského postprodukčního studia […] Posted in Zajímavosti
  • Fotograf19. června 2019 Fotograf V příběhu se vracíme k některým osudovým křižovatkám turbulentního života hlavního hrdiny (Karel Roden), člověka, který je obdařen nejedním výjimečným talentem, živelností a vášní. Všechny […] Posted in Galerie

Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...