Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Škatuláci - první dojem

Škatuláci - první dojem


Tak se nám zno­va vrá­til ani­mo­va­ný kla­sic­ký film, je ale ško­da, že už není s kva­lit­ním pří­bě­hem, s kva­lit­ním obsa­ze­ním a hlav­ně s kva­lit­ním sty­lem. Škatuláci jsou pou­ze nor­mál­ní ani­mo­va­ný film, kte­rý 3D ani­mo­va­né počí­ta­čo­vé fil­my lehce zastr­čí do kapsy.

Znám něko­lik kva­lit­něj­ších ani­mo­va­ných, kte­ré jsou o dost lep­ší. Například Ukradené Vánoce a nebo Mrtvá nevěs­ta. U těch jsem nedý­chal a uží­val jsem kaž­dý záběr. To bohu­žel u nových Škatuláků nemám, pros­tě ani­ma­ce, kte­rá je při­pra­ve­na pro malé děti, aby se na to moh­li s rodi­či vypra­vit. Samotní dospě­lá­ci rad­ši na to nechoď­te.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,77360 s | počet dotazů: 243 | paměť: 56058 KB. | 26.05.2022 - 06:18:56