Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Škatuláci - 50 %

Škatuláci - 50 %

Skat2
Skat2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je jed­no měs­teč­ko, spí­še hrad s pod­hra­dím. Jménem Sýrečkov. Nevíme, kdo tam vlád­ne, ale míst­ní šlech­ta se hono­sí bílý­mi klo­bou­ky. Místní poli­cie zase vlast­ní klo­bou­ky čer­ve­né. Zvláštností je ale to, že pod­ze­mí toho­to měs­teč­ka osídlu­jí tvo­ro­vé, kte­ří mají za své oša­ce­ní pou­ze kra­bi­ce.

Skat1Jednou za život se stá­vá, že tyto tvo­ro­vé une­sou dítě a pro­to se sta­nou ve měs­tě nepo­ho­dl­ný­mi a jsou chy­tá­ni a niče­ni, důvo­dy se vždy najdou, i když to s tím dítě­tem není až tak prav­da. Ale to už se dozví­te ve fil­mu.

Animační stu­dio LAIKA je jed­no z mála, kte­ré dává pre­fe­ru­je kla­sic­kou lout­ko­vou ani­ma­ci před jed­no­duš­ší 3D ani­ma­cí pomo­cí počí­ta­čů. Filmem, kte­rý toto ani­mač­ní stu­dio vytvo­ři­lo je pohád­ka pro děti Škatuláci. Správně píšu pro děti, pro­to­že si námět vza­li z ame­ric­ké kníž­ky „Here be Mosters“, kte­rá by se v čes­kém pře­kla­du tře­ba moh­la pře­klá­dat „Tady žijí Mostra“.

Pohádkové dět­ské kníž­ky se vět­ši­nou hodí jako adap­ta­ce do ani­mo­va­ných fil­mů, pro­to­že ne všech­no se dá zahrát živý­mi her­ci. Klasická ani­ma­ce vždy umí vzít z kouz­la kni­hy to nej­lep­ší a vyu­žít dět­skou před­sta­vi­vost pro lep­ší pocit z fil­mu.

Škatuláci  jsou  pro děti. Zábavný sní­mek, tem­ný až ako­rát, aby se tre­fil do správ­ných dět­ských očí, kte­ré by na to šly. Vezměte tedy své dít­ka do svě­ta „Sýrečkova“ a nech­te je si vychut­nat sýry pana Hermelína a jeho dcer­ky. Nechte je i pře­kva­pit i tím, že ne všech­na mon­stra jsou ty zlá, že je to pou­ze o lidech a jejich vlast­nos­tech.

Do dabo­vá­ní těch­to ani­mo­va­ných fil­mů se pouš­tí i slav­ní ame­rič­tí her­ci. Myslím si, že někte­ří se ženou za peně­zi a berou ště­ky pod svo­ji úro­veň. Jedním z těch­to her­ců, kte­ří natá­čí,  dabu­jí … je osca­ro­vý herec Ben Kingsley, kte­rý se posled­ní dobou uka­zu­je ve všem, o čem si mys­lí, že by moh­lo být úspěš­ný. Po tře­tím Iron Manovi se obje­vil v Ranhojičovi, Enderově hře i v Princi Persie. Tento rok nato­čil už 14 fil­mů. Možná, že mu to jde do jeho peně­žen­ky, ale deval­vu­je to herec­kou kva­li­tu od dob Gándhího.

Skat2V dal­ší rolích se obje­vi­li v ori­gi­ná­le i dal­ší hvězdy. Elle Fanning už je ješ­tě dost mla­dá, aby moh­la dabo­vat malé dese­ti­le­té hol­čič­ky. Nesmíme zapo­me­nout při­po­me­nout i duo Frost/Pegg, kte­ří mají v tom­to fil­mu své neza­po­me­nu­tel­né role.

Všechny tyto slav­né her­ce, ale bohu­žel v čes­kých kinech neu­sly­ší­me. Škatuláci totiž jdou do kin v čes­kém zně­ní. Je totiž pro děti a ty nebu­dou titul­ky číst. Stále pama­tu­ji na to, když jsem byl před 20 lety v kině a jed­na babič­ka v kině před­čí­ta­la titul­ky své­mu vnouč­ko­vi u tře­tí­ho Batmana.

Nejznámějším čes­kým her­cem, kte­rý se v dabin­gu čes­ké ver­ze obje­ví je Ladislav Županič, kte­rý si svým cha­rak­te­ris­tic­kým hla­sem bere celý svůj film pro sebe. Zbytek hla­sů bych ani nepo­znal. Možná Rebeku Maxiánovou, kte­rá zno­va vza­la pod pod­hle­dem své­ho otce, malý a důle­ži­tý štěk. Jako u LEGO® pří­bě­hu.

Bohužel Škatuláci jsou pou­ze pro děti. Znám totiž něko­lik kva­lit­něj­ších ani­mo­va­ných sním­ků, kte­ré jsou o dost lep­ší. Například Ukradené Vánoce a nebo Mrtvá nevěs­ta. U těch jsem nedý­chal a uží­val jsem kaž­dý záběr. Je to pros­tě sla­bý film.


Photo © Focus Features


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Škatuláci - první dojem15. října 2014 Škatuláci - první dojem Tak se nám znova vrátil animovaný klasický film, je ale škoda, že už není s kvalitním příběhem, s kvalitním obsazením a hlavně s kvalitním stylem. Škatuláci jsou pouze normální animovaný […] Posted in Filmové premiéry
  • Shang-Chi a legenda o deseti prstenech - Recenze - 60 %3. září 2021 Shang-Chi a legenda o deseti prstenech - Recenze - 60 % Do kin přichází druhá "sólovka" letošního roku ze světa Marvelu. A zřejmě bude mít za úkol podobnou malou revoluci, jako Black Panther. Režisér Destin Daniel Cretton nám servíruje film […] Posted in Filmové recenze
  • Podivuhodný případ Benjamina Buttona4. května 2021 Podivuhodný případ Benjamina Buttona David Fincher je pojem. Terorizuje herce, mlátí šéfy studií, dva roky přestříhává jeden film, ale je to osobnost. Natočil Sedm, natočil Klub rváčů a jeho snímek sbírá všemožná ocenění. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Žena ve vodě30. ledna 2023 Žena ve vodě Scénárista a režisér M. N. Shyamalan se proslavil jako mistr napětí a nečekaných zvratů. V roce 1996 spoustě divákům vyrazil dech Šestým smyslem, poté následoval Vyvolený, Znamení a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hugo a jeho velký objev - 50 %20. listopadu 2022 Hugo a jeho velký objev - 50 % Režisér Martin Scorsese natočil rodinný film nominovaný na 11 Oscarů, kterým skládá poctu průkopníkům kinematografie. Hrdina jeho snímku Hugo (Asa Butterfield) žije ve 30. letech minulého […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tomb Raider - Recenze - 70 %26. srpna 2022 Tomb Raider - Recenze - 70 % Mladá naivní slečna Lara Croft (Alicia Vikander) se snaží postavit v 21 letech na vlastní nohy. Chce si zařídit život podle sebe a nespoléhat na rodinné dědictví, protože by to znamenalo […] Posted in Retro filmové recenze
  • Druhá série seriálu "Nadace" od Apple TV se natáčí v Praze19. dubna 2022 Druhá série seriálu "Nadace" od Apple TV se natáčí v Praze Minulý týden se v Praze začala natáčet druhá série sci-fi seriálu Foundation, který Apple TV natáčí podle románů Isaaca Asimova. V České republice se bude natáčet až do června, přičemž […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Morbius – Recenze – 30 %3. dubna 2022 Morbius – Recenze – 30 % Morbius je novým přírůstkem studia SONY do jeho filmové série věnované komiksovým padouchům ze světa Spider-Mana. Společnost mu tam dělá již Venom, přičemž záměrem studia je zřejmě […] Posted in Filmové recenze
  • Šestý smysl31. března 2022 Šestý smysl Psycholog Malcolm v podání Bruce Willise se specializuje na dětskou psychologii. Je velmi uznávaným odborníkem; dokonce za svoje výsledky dostává prestižní uznání. Ne vše se mu ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • Morbius: Jared Leto nedokázal vdechnout život upírskému příběhu od Marvelu31. března 2022 Morbius: Jared Leto nedokázal vdechnout život upírskému příběhu od Marvelu Geniální lékař se snaží vyléčit vzácnou krevní chorobu, ale - hups! - promění se v upíra ve filmu Morbius, nudné a ponuré adaptaci postav z komiksů od Marvelu. Zatímco Spider-Man: Bez […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,23490 s | počet dotazů: 258 | paměť: 58658 KB. | 05.02.2023 - 07:47:17