Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Škatuláci - 50 %

Škatuláci - 50 %

Skat2

Je jed­no měs­teč­ko, spí­še hrad s pod­hra­dím. Jménem Sýrečkov. Nevíme, kdo tam vlád­ne, ale míst­ní šlech­ta se hono­sí bílý­mi klo­bou­ky. Místní poli­cie zase vlast­ní klo­bou­ky čer­ve­né. Zvláštností je ale to, že pod­ze­mí toho­to měs­teč­ka osídlu­jí tvo­ro­vé, kte­ří mají za své oša­ce­ní pou­ze kra­bi­ce.

Skat1Jednou za život se stá­vá, že tyto tvo­ro­vé une­sou dítě a pro­to se sta­nou ve měs­tě nepo­ho­dl­ný­mi a jsou chy­tá­ni a niče­ni, důvo­dy se vždy najdou, i když to s tím dítě­tem není až tak prav­da. Ale to už se dozví­te ve fil­mu.

Animační stu­dio LAIKA je jed­no z mála, kte­ré dává pre­fe­ru­je kla­sic­kou lout­ko­vou ani­ma­ci před jed­no­duš­ší 3D ani­ma­cí pomo­cí počí­ta­čů. Filmem, kte­rý toto ani­mač­ní stu­dio vytvo­ři­lo je pohád­ka pro děti Škatuláci. Správně píšu pro děti, pro­to­že si námět vza­li z ame­ric­ké kníž­ky „Here be Mosters“, kte­rá by se v čes­kém pře­kla­du tře­ba moh­la pře­klá­dat „Tady žijí Mostra“.

Pohádkové dět­ské kníž­ky se vět­ši­nou hodí jako adap­ta­ce do ani­mo­va­ných fil­mů, pro­to­že ne všech­no se dá zahrát živý­mi her­ci. Klasická ani­ma­ce vždy umí vzít z kouz­la kni­hy to nej­lep­ší a vyu­žít dět­skou před­sta­vi­vost pro lep­ší pocit z fil­mu.

Škatuláci  jsou  pro děti. Zábavný sní­mek, tem­ný až ako­rát, aby se tre­fil do správ­ných dět­ských očí, kte­ré by na to šly. Vezměte tedy své dít­ka do svě­ta „Sýrečkova“ a nech­te je si vychut­nat sýry pana Hermelína a jeho dcer­ky. Nechte je i pře­kva­pit i tím, že ne všech­na mon­stra jsou ty zlá, že je to pou­ze o lidech a jejich vlast­nos­tech.

Do dabo­vá­ní těch­to ani­mo­va­ných fil­mů se pouš­tí i slav­ní ame­rič­tí her­ci. Myslím si, že někte­ří se ženou za peně­zi a berou ště­ky pod svo­ji úro­veň. Jedním z těch­to her­ců, kte­ří natá­čí,  dabu­jí … je osca­ro­vý herec Ben Kingsley, kte­rý se posled­ní dobou uka­zu­je ve všem, o čem si mys­lí, že by moh­lo být úspěš­ný. Po tře­tím Iron Manovi se obje­vil v Ranhojičovi, Enderově hře i v Princi Persie. Tento rok nato­čil už 14 fil­mů. Možná, že mu to jde do jeho peně­žen­ky, ale deval­vu­je to herec­kou kva­li­tu od dob Gándhího.

Skat2V dal­ší rolích se obje­vi­li v ori­gi­ná­le i dal­ší hvězdy. Elle Fanning už je ješ­tě dost mla­dá, aby moh­la dabo­vat malé dese­ti­le­té hol­čič­ky. Nesmíme zapo­me­nout při­po­me­nout i duo Frost/Pegg, kte­ří mají v tom­to fil­mu své neza­po­me­nu­tel­né role.

Všechny tyto slav­né her­ce, ale bohu­žel v čes­kých kinech neu­sly­ší­me. Škatuláci totiž jdou do kin v čes­kém zně­ní. Je totiž pro děti a ty nebu­dou titul­ky číst. Stále pama­tu­ji na to, když jsem byl před 20 lety v kině a jed­na babič­ka v kině před­čí­ta­la titul­ky své­mu vnouč­ko­vi u tře­tí­ho Batmana.

Nejznámějším čes­kým her­cem, kte­rý se v dabin­gu čes­ké ver­ze obje­ví je Ladislav Županič, kte­rý si svým cha­rak­te­ris­tic­kým hla­sem bere celý svůj film pro sebe. Zbytek hla­sů bych ani nepo­znal. Možná Rebeku Maxiánovou, kte­rá zno­va vza­la pod pod­hle­dem své­ho otce, malý a důle­ži­tý štěk. Jako u LEGO® pří­bě­hu.

Bohužel Škatuláci jsou pou­ze pro děti. Znám totiž něko­lik kva­lit­něj­ších ani­mo­va­ných sním­ků, kte­ré jsou o dost lep­ší. Například Ukradené Vánoce a nebo Mrtvá nevěs­ta. U těch jsem nedý­chal a uží­val jsem kaž­dý záběr. Je to pros­tě sla­bý film.


Photo © Focus Features

  • Škatuláci - první dojem15. října 2014 Škatuláci - první dojem Tak se nám znova vrátil animovaný klasický film, je ale škoda, že už není s kvalitním příběhem, s kvalitním obsazením a hlavně s kvalitním stylem. Škatuláci jsou pouze normální animovaný […] Posted in Filmové premiéry
  • Shang-Chi a legenda o deseti prstenech - Recenze - 60 %3. září 2021 Shang-Chi a legenda o deseti prstenech - Recenze - 60 % Do kin přichází druhá "sólovka" letošního roku ze světa Marvelu. A zřejmě bude mít za úkol podobnou malou revoluci, jako Black Panther. Režisér Destin Daniel Cretton nám servíruje film […] Posted in Filmové recenze
  • Podivuhodný případ Benjamina Buttona4. května 2021 Podivuhodný případ Benjamina Buttona David Fincher je pojem. Terorizuje herce, mlátí šéfy studií, dva roky přestříhává jeden film, ale je to osobnost. Natočil Sedm, natočil Klub rváčů a jeho snímek sbírá všemožná ocenění. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Mandalorian - 2. série29. prosince 2020 Mandalorian - 2. série Mandalorian (Pedro Pascal) byl pověřen aby Dítě vrátil k jeho lidem- Jediům. Mandalorian se tak s Dítětem vydává na cestu napříč galaxii, při kterém se setká se starými i novými spojenci a […] Posted in TV Recenze
  • Mission: Impossible - Ghost Protocol26. září 2021 Mission: Impossible - Ghost Protocol Čtvrtý díl, čtvrtý režisér. Jako by producentům ani obrovské výdělky předešlých filmů nestačili a potřebovali neustále něco měnit, zlepšovat. Tentokrát se jím stal Brad Bird a Mission […] Posted in Retro filmové recenze
  • Utajený pasažér13. dubna 2021 Utajený pasažér Utajený pasažér Michael (Shamier Anderson) omylem poškodí základní systémy podpory života vesmírné lodi, která letí k Marsu. Zásoby docházejí, důsledky pro misi můžou být fatální a posádku […] Posted in Filmové recenze
  • Cesta do Ameriky 2 - Některé filmy by neměly mít pokračování!6. března 2021 Cesta do Ameriky 2 - Některé filmy by neměly mít pokračování! Po mnoha letech se musí vládce Akeem (Eddie Murphy) vrátit zpět do Ameriky, protože zjišťuje, že tam po sobě zanechal syna Lavella (Jermaine Fowler). Je tedy načase po tak dlouhém […] Posted in Filmové recenze
  • Na nože - Jeden z posledních filmů Christophera Plummera8. února 2021 Na nože - Jeden z posledních filmů Christophera Plummera Svérázný detektiv Benoit Blanc (Daniel Craig) pojme vyšetřování případu záhadného úmrtí autora detektivních příběhů Harlana Thrombeye (Christopher Plummer) po svém a vyšetřování každého […] Posted in Retro filmové recenze
  • Locked Down - Film inspirovaný COVID-19 pandemií7. února 2021 Locked Down - Film inspirovaný COVID-19 pandemií Linda (Anne Hathaway) a Paxton (Chiwetel Ejiofor) zažívají vztahovou krizi během koronavirové pandemie v Londýně. Současně se jim naskytne příležitost ukrást diamant v hodnotě 3 milionů […] Posted in Filmové recenze
  • Duše - Nejdospělejší animák od Pixaru29. prosince 2020 Duše - Nejdospělejší animák od Pixaru Středoškolský učitel hudební výchovy Joe Gardner (v původním znění Jamie Foxx) dostane životní šanci hrát v proslulém jazzovém klubu. Jeden chybný krok ho však přenese z ulic New Yorku do […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,20584 s | počet dotazů: 235 | paměť: 51870 KB. | 23.10.2021 - 06:02:04