Kritiky.cz > Pro domov > Skandinávský styl v našem bydlení

Skandinávský styl v našem bydlení

img a293673 w1996 t1505853810

Skandinávský styl v inte­ri­é­ru je vždy auten­tic­ký a funkč­ní. Možná toto je důvo­dem, proč si sever­ský styl stá­le více zís­ká­vá na oblí­be­nos­ti. Jeho stro­hé inte­ri­é­ry se mohou jevit na prv­ní pohled málo atrak­tiv­ní a mini­ma­lis­tic­ké, až stu­de­né. Ale mají jed­nu nespor­nou a ohrom­nou výho­du, a tou je, že se skan­di­náv­ské pro­sto­ry neo­kou­ka­jí a poma­lu stár­nou.
prosklená stěna v obýváku

Čistota a jednoduchost

Tento styl je cha­rak­te­ris­tic­ký něko­li­ka vlast­nost­mi a před­nost­mi. Jsou to pře­de­vším:
§  čis­to­ta
§  jed­no­du­chost
§  uni­ver­zál­nost
§  nad­ča­so­vost
§  roz­ma­ni­tost
§  vyu­ži­tel­nost
Možná to je také důvo­dem, proč nás skan­di­náv­ský styl byd­le­ní tak oslo­vu­je. Jeho vyu­ži­tí pří­rod­ních mate­ri­á­lů a svět­lých neut­rál­ních barev mu dodá­va­jí pří­jem­nou, a útul­nou atmo­sfé­ru.

Podlaha v interiéru

Dřevo vždy dodá inte­ri­é­ru naše­ho byd­le­ní na útul­nos­ti, a pro­to v něm nesmí chy­bět. Nejvíce je ten­to pří­rod­ní prvek inte­ri­é­ru vyu­ži­tel­ný na pod­la­ze. Proto pro nás bude výcho­zím bodem při zaři­zo­vá­ní inte­ri­é­ru ve skan­di­náv­ském sty­lu. Jako ide­ál­ním mate­ri­á­lem na masiv­ní pod­la­hy jsou dře­va napří­klad:
§  z jasa­nu
§  z boro­vi­ce
§  z dubu

Dřevěný nábytek

§  Nábytek v sever­ském sty­lu by měl být rov­něž ze dře­va.
§  Tady se nám uplat­ní svět­lé odstí­ny, ane­bo bílý nátěr.
§  I v pří­pa­dě nábyt­ku kla­de­me důraz na jed­no­du­chost a funkč­nost.
§  Ideální jsou jed­no­du­ché hlad­ké tva­ry nábyt­ku, kte­ré zpět­ně oce­ní­me i při úkli­du.
vizualizace pokoje

Přírodní materiály

Velice důle­ži­tou sou­čás­tí skan­di­náv­ské­ho inte­ri­é­ru jsou pří­rod­ní mate­ri­á­ly, jako napří­klad:
§  vlna
§  plsť
§  kože­ši­ny
Tyto mate­ri­á­ly jsou úžas­ně měk­ké a láka­jí nás k uve­le­be­ní se do nich a jejich nád­her­né­ho tep­la a pohod­lí. Navíc jsou veli­ce pří­jem­né na dotyk a doká­ží regu­lo­vat tep­lo­tu.

Na památku

Útulnost do tako­vé­ho­to pro­sto­ru dodá­va­jí vždy sta­ré věci, ke kte­rým máme urči­tý cito­vý vztah, nebo nám vyvo­lá­va­jí vzpo­mín­ky na dět­ství. Mohou to být kupří­kla­du:
§  křes­lo po rodi­čích
§  kre­denc po babič­ce
Takové před­mě­ty budou dodá­vat naše­mu byd­le­ní jedi­neč­nost a auten­ti­ci­tu.

  • Bydlení ve francouzském stylu5. listopadu 2019 Bydlení ve francouzském stylu Byt, který je zařízený ve francouzském stylu, je účelný a zároveň zdobný. Zkuste si zařídit bydlení podle francouzských tradic. Především se nebojte použít při zařizování interiéru v tomto […] Posted in Články, Pro domov
  • Koupelna v novém a moderním stylu28. dubna 2020 Koupelna v novém a moderním stylu Na co se zaměřit při rekonstrukci nebo budování nové koupelny: 1.)    výběr vany nebo sprchového koutu 2.)    vhodný dekor dlaždiček 3.)    […] Posted in Pro domov
  • Předzahrádka domu jako vizitka18. listopadu 2019 Předzahrádka domu jako vizitka Říká se, že chůze je nejpřirozenější pohyb člověka. Spousta doktorů doporučuje při redukčních dietách chůzi jako jeden ze způsobů snížení váhy. „Ujděte desetitisíc kroků denně a postavu […] Posted in Pro domov
  • Jak vánočně naladit svůj byt/dům?19. dubna 2020 Jak vánočně naladit svůj byt/dům? V pár bodech zde shrnu nejpoužívanější a nejhezčí vánoční dekorace, které mohou být k vidění v mnohých domácnostech. 1.       Ovoce […] Posted in Pro domov
  • Moderní dětský pokoj19. března 2020 Moderní dětský pokoj Dětský pokoj vašich ratolestí už něco pamatuje nebo je ještě v miminkovském stylu a vaše děti už dávno nejsou miminky? Pusťte se do pořádné proměny pokoje pro vaše děti a proměňte ho […] Posted in Pro domov
  • Když je rekonstrukce střechy nezbytná30. září 2019 Když je rekonstrukce střechy nezbytná Střecha je bez dohadů jedním z nejdůležitějších prvků domu. Zajišťuje krytí před nepříjemnými vlivy počasí (déšť, kroupy, sníh,…), má velký vliv na zateplení domu a zvenčí je také určitou […] Posted in Pro domov
  • Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy23. listopadu 2019 Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy Pokud jste se právě přestěhovala do bytu, který je teď váš, jistě jste is ho zařídila podle sebe. Nejspíš je to vaše první bydlení a chcete, abyste tu byla spokojená a šťastná, ale také, […] Posted in Pro domov
  • I chatu lze pořídit, pokud nemáte naspořeno!5. ledna 2020 I chatu lze pořídit, pokud nemáte naspořeno! Dostat od banky hypotéku na chatu není úplně jednoduché, stejně jako získat hypotéku na byt či dům. Každá hypotéka má svá úskalí a každý typ úvěru je v něčem specifický. Konkrétně u […] Posted in Pro domov
  • Jakou barvu zvolit na novou fasádu?3. června 2020 Jakou barvu zvolit na novou fasádu? Říká se, že dokud člověk nebydlí ve vlastnoručně postaveném domě, nemůže jej nazývat svým domovem. Tvrdit, že je toto tvrzení pravdivé, samozřejmě nehodlám, já sama bydlím v bytě 2+1 , […] Posted in Pro domov
  • Dejte prostor vyniknout ratanu!14. dubna 2020 Dejte prostor vyniknout ratanu! Ratanové houpací křeslo je doslova symbolem pohody a relaxace. Jen si to představte, tento nádherný estetický solitér ve Vašem obývacím pokoji, dále pak tlumené světlo i hudba a vy […] Posted in Pro domov

Skandinávský styl v našem bydlení
Hodnocení: 4.4 - ‎8 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com