Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Speciály > Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti

Sirotsinec

Přichází neza­po­me­nu­tel­ný fil­mo­vý záži­tek od vizi­o­nář­ské­ho reži­sé­ra Tima Burtona, zalo­že­ný na best­selle­ru. Když Jake obje­ví klí­če k záha­dě, kte­rá se pro­lí­ná do alter­na­tiv­ních rea­lit a časů, odha­lí taj­nou skrýš zná­mou jako Sirotčinec sleč­ny Peregrinové pro podiv­né děti. Když se Jake dozví o jeho oby­va­te­lích a jejich neob­vyk­lých schop­nos­tech, uvě­do­mí si, že bez­pe­čí je ilu­ze a že nebe­z­e­čí číhá ve for­mě moc­ných, skry­tých nepřá­tel. Jake musí při­jít na to, co je sku­teč­né, komu lze důvě­řo­vat a kdo je ve sku­teč­nos­ti on sám.

SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI je boha­tý pří­běh s fan­tas­tic­kou, pohl­cu­jí­cí obraz­nos­tí, památ­ný­mi posta­va­mi, epic­ký­mi bitva­mi a jedi­neč­ný­mi mani­pu­la­ce­mi s ces­to­vá­ním časem – Tim Burton při­vá­dí vše k živo­tu v gran­di­óz­ním sty­lu svých fil­mů Střihoruký Edvard, Alenka v říši divů, Ukradené Vánoce a Karlík a továr­na na čoko­lá­du.

Film je ale pře­de­vším o uzná­ní toho, co je ori­gi­nál­ní a podiv­né v kaž­dém z nás.


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,80050 s | počet dotazů: 205 | paměť: 55242 KB. | 31.07.2021 - 01:30:46