Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Speciály > Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - EMMA: ZÁVAN TAJEMSTVÍ A ROMANTIKY

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - EMMA: ZÁVAN TAJEMSTVÍ A ROMANTIKY

Sirotsinec

            Emma, před­sta­vo­va­ná Ellou Purnellovou, má schop­nost mani­pu­lo­vat se vzdu­chem, a musí nosit olo­vě­né boty, aby neod­le­tě­la pryč. Jak se pří­běh odví­jí, Emma se sbli­žu­je s Jakem.

            Jake při­po­mí­ná Emmě Aba, se kte­rým měla blíz­ké pou­to, když Abe byl mla­dý muž ve 40. letech na návštěvě sirot­čin­ce. „Takže ona se s ním nechce sblí­žit, pro­to­že se bojí, že o něj také při­jde,” říká Purnell. Samozřejmě, že mla­dá lás­ka zví­tě­zí. „Vztah Emmy a Jakea se sta­ne slad­kou, naiv­ní mla­dou lás­kou, a Jake je vel­mi ner­vóz­ní, pro­to­že si není jis­tý sám sebou – a ona se vzná­ší!”

            Pro Riggse je ten­to vztah „duší Jakeovy ces­ty k tomu stát se výji­meč­ným mla­dým mužem. A fun­gu­je to, pro­to­že Asa a Ella jsou zábav­ní, při­taž­li­ví a mají hro­ma­du šar­mu.” (Herci jsou dlou­ho­le­tí přá­te­lé, kte­ří se setka­li v pres­tiž­ním Divadle mla­dých her­ců.)

            Tato Riggsova pochva­la je obzvláš­tě pozo­ru­hod­ná, pro­to­že v jeho romá­nu je to posta­va Olive, kte­rá má schop­nost kon­t­ro­lo­vat vzduch, zatím­co Emma má moc coko­li zapá­lit. Burton a Goldman tyto podiv­nos­ti zamě­ni­li, pro­to­že pod­le slov scé­náris­ty „Tima i mě upou­ta­la lás­ka mezi Jakem a Emmou a myš­len­ka na vzná­še­ní, kte­ré dáva­lo víc mož­nos­tí inter­ak­cí mezi dvě­ma posta­va­mi.” Emma pro­vá­zí Jakea zku­še­nos­tí podi­vín­ské­ho živo­ta a vyu­ží­vá zachá­ze­ní se vzdu­chem, aby pro­hlou­bi­la jejich vztah a pro­ved­la je obtíž­ný­mi situ­a­ce­mi.


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,33258 s | počet dotazů: 208 | paměť: 53142 KB. | 16.10.2021 - 14:07:27