SIN CITY

Jdu dolů,jdu hloub,jdu sám……..S fil­my pod­le comic­so­vých před­loh se v posled­ní době roz­tr­hl pytel.Máme Spider-mana,nového Batmana,Punishera,Hellboye  nebo pří­šer­nou Catwoman s krás­nou Halle Berry.
A nyní Vás při­chá­zí pohl­tit Sin-city.Temné ‚drs­né a svým zvrh­lým způ­so­bem i krás­né.
Předlohou fil­mu byl noi­ro­vý comics kres­lí­ře a  záro­veň lib­re­tisty Franka Millera , pro­slu­lý po  celém svě­tě spe­ci­fic­kou čer­no­bí­lou kresbou , neu­vě­ři­tel­ně ori­gi­nál­ní­mi pří­běhy a  záplet­ka­mi a hlav­ně hut­nou atmo­sfé­rou města,které je pro­hni­lé až do mor­ku kos­tí ( jest­li má ovšem měs­to kos­ti  ).Comics vzni­kl v Millerově cho­rém moz­ku v roce 91. Ještě před­tím ‚než začal pra­co­vat na Sin city,ujal se Miller v té době neob­lí­be­né­ho Batmana.A uká­zal lidem Gotham o jakém se jim ani nesnilo..Ale pojď­me zpět k  hříš­né­mu měs­tu..
Mnoho lidí netr­pě­li­vě čekalo,zda se poda­ří toto všech­no pře­nést i na plát­no.
Odpověď zní ano.To co nikdo neče­kal se sta­lo. Režie se totiž ujal sám bož­ský Frank ( Miller ) s Robertem Rodriguezem ( Od sou­mra­ku do úsvitu,El Mariachi,Spy kids atd..),který po dět­ských Spy kids dokázal,že ješ­tě nezapoměl,jak se točí filmy,které mají spád a  atmo­sfé­ru.
Film je slo­žen z něko­li­ka krat­ších pří­bě­hů , kte­ré jsou více či  méně pro­po­je­né ( Rodriguez spo­jil tři Millerovy  comic­boo­ky )..Jejich kva­li­ta neko­lísá , mož­ná i proto,že herec­ké obsa­ze­ní je vprav­dě hvězd­né.
Bruce Willis jako stár­nou­cí poli­cajt Hartigan,který přes veš­ke­ré pochy­by ješ­tě nepat­ří do staré­ho železa.Největší bou­chač v Sin city Marv ‚v podá­ní Mickeyho Rourka,vám ukáže,jak slad­ká doká­že být pomsta.A brit Cliwe Owen ‚kte­rý jako maso­vý vrah po plas­ti­ce Dwight, zabrá­ní vál­ce mezi poli­cií a prostitutkami.To jsou hlav­ní hrdi­no­vé (spí­še anti­hr­di­no­vé) podi­vu­hod­ných pří­bě­hů plných krve,černočerného humoru,sexu,avšak i cti a lás­ky.
V epi­zod­ních rolích září např. Benicio Del Toro , Elijah Wood , Brittany Murphy nebo Michael Madsen .
Sin city je jed­ním z mála filmů,ve kte­rém her­ce ve ved­lej­ších rolích pozná­te pou­ze pod­le toho , že jsou na plát­ně jenom chvil­ku ( a vět­ši­nou umřou ) . Jinak hra­jí stej­ně dob­ře a věro­hod­ně jako titul­ní posta­vy .
Vizuální zpra­co­vá­ní je napros­to geni­ál­ní a ve všech smě­rech před­či­lo mé nejdi­vo­čej­ší sny.
Pro celý film byla pou­ži­ta nová­tor­ská tech­no­lo­gie zele­né­ho poza­dí , se kte­rou Rodriguez laš­ko­val už ve Spy kids 3d.
Díky ní je film neu­vě­ři­tel­ně comic­so­vý a zku­še­ný čte­nář Millerových comic­boo­ků dokon­ce čas­to zjistí,že zaběr z filmu=okno comic­su..
Soundtrack je také,jak se dalo čekat,velmi pove­de­ný a už se těším,až se ke mně dosta­ne na audio cd..
A shr­nu­tí závě­rem .
Sin city není film pro každého.Někomu bude vadit hro­ma­da násilí,někomu pro změ­nu nesed­ne noi­ro­vá atmosféra.A někdo tře­ba nemá rád Bruce Willise ( niko­ho tako­vé­ho neznám 🙂 ) .Mě ovšem neva­dí ani jed­no a navíc jsem váš­ni­vým čte­ná­řem Millerova díla.
Kdo je na tom podob­ně jako já a ješ­tě nej­lep­ší film letoš­ní­ho roku ( a mož­ná i vůbec ) nevi­děl ‚měl by se stydět.A ostat­ní ?
Ostatní taky…

Sin city , Město hří­chu : 10 / 10


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Sin City - recenze - You have got no damn idea how you wound up in this godforsaken place...21. července 2005 Sin City - recenze - You have got no damn idea how you wound up in this godforsaken place... Je jen pár snímků, jež změnily historii filmu, jež se staly kultem a postupem času se stávají něčím, o čem si lidé vyprávějí s respektem. Vzpomeňte si za pár let na Sin City.Recenze našeho […]
  • Gotham aneb Historie příprav hrdinských i zločinných23. ledna 2017 Gotham aneb Historie příprav hrdinských i zločinných „I dobří muži mají tajemství.“ Bruce Wayne Takže copak to tu máme. Většina dosavadní filmové i seriálové tvorby, která obsahovala postavy Bruce Wayna, Catwoman nebo Hádankáře, byla […]
  • Teror ve jménu víry– další výtečný komiks od F. Millera18. listopadu 2015 Teror ve jménu víry– další výtečný komiks od F. Millera Co tak napsat v recenzi na knihu, která se věnuje situaci po útoku 11. září 2001? Co napsal jeden z nejlepších komiksových tvůrců Frank Miller? No nebude to lehké. Z knihy je cítit […]
  • Image1511. září 2004 Hellboy - recenze Tuto sezónu přišlo do našich českých kin mnoho comicsových filmů, Spiderman, Daredevil, CatWoman a třeba i nějaké další, ale jedním a nejvíce očekávaných byl Hellboy. Takový malý čertík, […]
  • Spy Kids 25. března 2003 Spy Kids 2 Teprve nedávno jsem se z dlouhé chvíle odhodlal jít na tohle Rodriguezovo dílko určené prvotně pro dětské publikum a věřte, nelitoval jsem. Když jsem byl malý, chtěl jsem být, asi jako […]
  • Pacific Rim: Povstání (Pacific Rim: Uprising) - Recenze - 60%21. března 2018 Pacific Rim: Povstání (Pacific Rim: Uprising) - Recenze - 60% Jak bude vypadat nové střetnutí hrstky lidí bojující s obrovskými příšerami tentokrát? Máme před sebou opět mohutné střety velikých rozměrů - doslova. Z nějaké té díry světa (ať už to zní […]
  • Plan 9 from outer space5. dubna 2006 Plan 9 from outer space Ano, je to tu! Hurá! Zděšeně křičí davy zoufalých lidí, jež se ve snaze dostati se v pořádku (a hlavně živí) z kin po celém světě derou do pro ně příliš úzkých dveří a zašlapávají (i […]
  • Škola superhrdinů - Sky High28. února 2006 Škola superhrdinů - Sky High Není vůbec lehké najít dobrou rodinou komedii. Dobře, máme tu Harryho Pottera, ale to je zábava pro hodně drsné rodinky, protože poslední filmy s pubertálním čarodějem atmosférou […]
  • Sin City - Město hříchu25. prosince 2005 Sin City - Město hříchu Robert Rodriguez si docela zavařil, když k režii přizval autora comicsové předlohy Sin City Franka Millera (kromě něj si ještě komandování herců zkusil Quentin Tarantino). Filmové odbory z […]
Další naše články...