Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Šimon a Matouš

Šimon a Matouš

Photo © Producciones Cinematográficas D.I.A.
Photo © Producciones Cinematográficas D.I.A.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (14 hlasů, průměr: 3,86 z 5)
Loading...

Šimon a Matouš je film z roku 1976, kte­rý reží­ro­val Giuliano Carnimeo, ale v titul­cích je uve­den jako Arthur Pitt. Jedná se o pátý a posled­ní film dvo­ji­ce Paul L. Smith a Michael Coby (vzni­kl jako napo­do­be­ni­na dvo­ji­ce Bud Spencer a Terence Hill) a je pokra­čo­vá­ním fil­mu Šimon a Matouš jedou na Riviéru .

Zápletka

Šimon a Matouš se po pří­jez­du do Dakaru set­ka­jí s Robinsonem, míst­ním gan­gs­ter­ským bos­sem, a roz­hod­nou se pro­dat v zasta­vár­ně zbraň, ale jakmi­le se ocit­nou před pro­da­va­čem, ten je vydě­šen, že jde o lou­pež. Aby unik­li poli­cii, uchý­lí se do kláš­te­ra, kde na sebe vez­mou identi­tu dvou kně­ží, na kte­ré mni­ši čeka­jí z Evropy. Robinson má však s nimi jiné úmys­ly a pošle do kláš­te­ra faleš­ný dopis papež­ské kurie, v němž žádá o jejich pře­voz do Nizozemska, a poté jim svě­ří pře­voz sochy Madony, v níž ukryl dia­man­ty.

Po pří­jez­du do Amsterdamu však cel­ník poj­me pode­zře­ní a oba se soš­kou prcha­jí, dokud ji neza­mě­ní za jinou, kte­rou pou­ží­va­jí věří­cí, kte­ří se shro­máž­di­li na své osla­vy, a Šimon a Matouš jsou zatče­ni poli­cií, kte­rá jim po kon­t­ro­le dra­ho­ka­mů a zjiš­tě­ní, že jde jen o skle­ně­ná sklíč­ka, nabíd­ne mož­nost vykou­pit se nale­ze­ním správ­né soš­ky a zatče­ním zlo­čin­ců.

Mezitím se do pát­rá­ní zapo­jí míst­ní mafie, kte­rá se dozvě­dě­la o zásil­ce dia­man­tů a hod­lá je zís­kat zpět, a donu­tí Šimona a Matouše , aby se uchý­li­li do kos­te­la, kde najdou správ­nou soš­ku a boju­jí o její vlast­nic­tví. Gangsteři zví­tě­zí, ale jsou pro­ná­sle­do­vá­ni obě­ma dob­ro­dru­hy, kte­ří odha­lí jejich úkryt, a jsou pora­že­ni po pěst­ním sou­bo­ji, kte­rý Šimonovi a Matoušovi umož­ní vzít si taš­ku, v níž byly dia­man­ty před pří­jez­dem poli­cie pře­ne­se­ny. Při útě­ku s dia­man­ty se však Matouš chy­tí háku a v domně­ní, že ho poli­cie dostih­la, hodí dia­man­ty po Šimonovi, kte­rý je nestih­ne chy­tit, a tak skon­čí na chod­ní­ku, kde je roz­dr­tí par­ní válec, kte­rý je pro­mě­ní v prach. Zklamaní Šimon a Matouš ute­čou a naplá­nu­jí si výlet do Amazonie.

Reference

V ame­ric­kém fil­mu Non sia­mo ange­li (Nejsme andě­lé) z roku 1989 s Robertem de Nirem a Seanem Pennem v hlav­ních rolích hra­jí oba hlav­ní hrdi­no­vé dva uprch­lé trestan­ce, kte­ří před­stí­ra­jí, že jsou věří­cí, aby se moh­li ukrýt v kláš­te­ře, a znač­nou část fil­mu se musí potý­kat se sochou mado­ny. Stejný film, kte­rý se v ang­lič­ti­ně jme­nu­je We’re No Angels, má stej­ný název jako dří­věj­ší film s dvo­ji­cí Smith-Coby (We’re Not Angels).

Zahraniční distribuce

Ve Francii byl film uve­den pod názvem Trinity, nous voi­là (Trojice, tady jsme my), aby se vyu­ži­la slá­va fil­mů They Called It Trinity... (Říkali tomu Trojice). a ...stá­le mu říka­li Trinity (hrá­li je Bud Spencer a Terence Hill), přes­to­že s nimi neměl žád­nou spo­ji­tost.

Soundtrack

Skladbu On my way napsa­la Emma de Angelis, hra­je ji Juniper (Maurizio De Angelis a Guido De Angelis) a dis­tri­bu­u­je ji spo­leč­nost Bixio Music Group LTD zná­má také jako Cinevox Record.

Film byl ve Francii vydán pod názvem Trinità, nous voi­là (Trinity při­chá­zí).

Český dabing

1. dabing:

V čes­kém zně­ní: Rudolf Jelínek - Paul L. Smith (Šimon), Ladislav Mrkvička - Michael Coby (Matouš), Jan Přeučil - Dominic Barto (Morgan), František Filipovský - Jacques Herlin (inspek­tor Nelson), Zdeněk Ornest - Claudio Gora (Robinson), Stanislav Fišer - Riccardo Petrazzi (Max), Jiří Bruder - Emilio Messina (Perkins), Dalimil Klapka - Enrico Chiappafredo (Kalven), Oldřich Musil - Giuseppe Mafiolli (otec pře­vor), Miroslav Moravec - Nello Pazzafini (vyso­ký vězeň), Vladimír Hrubý - Roberto Dell’Acqua (malý vězeň), Karel Urbánek - Claudio Ruffini (tlus­tý vězeň), Miroslav Nohýnek - Artemio Antonini (4. vězeň), Miroslav Saic (lis­to­noš, muž u zpo­vě­di), Mirko Musil (zasta­vár­ník), Miloš Vávra (poli­cis­ta na letiš­ti, uva­děč v restau­ra­ci), Ferdinand Krůta - Franco Pesce (otec Mansueto), Václav Kaňkovský (brý­la­tý řehol­ník), Karel Chromík (letišt­ní cel­ník), Miloš Hlavica (Nelsonův asi­s­tent), Oldřich Janovský (hlas z poli­cej­ní vysí­lač­ky - hlíd­ka č. 1), Ladislav Kazda (lod­ník), Jaroslav Vágner (otec Agostini), Jiří Havel (otec Compagnoni) a dal­ší

Překlad: Zdeněk Nerušil
Zvuk: Josef Hubka
Střih: Karel Kohout
Vedoucí výrob­ní­ho štá­bu: Ladislav Dražan
České dia­lo­gy: Jaromíra Kryslová, Zdeněk Nerušil
Režie čes­ké­ho zně­ní: Zdeněk Hruška st.
Vyrobilo: Hlavní redak­ce pořa­dů ze zahra­ni­čí ČST Praha, 1979

2. dabing:

V čes­kém zně­ní: Rudolf Jelínek - Paul L. Smith (Šimon), Petr Štěpánek - Michael Coby (Matouš), Ladislav Potměšil, Ladislav Županič, Bohumil Švarc

Režie: Petr Tichý
Vyrobilo: Studio Auvit pro Intersonic, 1994


Zdroj: Italská Wikipedie


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Šimon a Matouš


Odebírat
Upozornit na
guest
3 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Radek

Viděl jsem ho nesčet­ně­krát a vždy poba­ví, je to nej kome­die mého dět­ství spo­leč­ně s S s M jedou na Rivieru, dodnes je to per­la mojí video­te­ky to dnes už nikdo nena­to­čí, výbor­ný čes­ký dabing

Slepičková

To jste se před­ved­li! Starý film a vy tepr­ve nyní zjiš­ťu­je­te, že reži­sér není reži­ser a bla­bla­b­la. No a co? O co vám jde? Filmy jsou super, člo­věk se u nich oprav­du zasmě­je

  • Šimon a Matouš jedou na Riviéru10. srpna 2022 Šimon a Matouš jedou na Riviéru Šimon a Matouš jedou na Riviéru (originální název: Simone e Matteo: Un gioco da ragazzi) je italská filmová komedie z roku 1975, kterou režíroval Giuliano Carnimeo pod pseudonymem Arthur […] Posted in Speciály
  • Hodný, zlý a ošklivý6. března 2022 Hodný, zlý a ošklivý Hodný, zlý a ošklivý je film režiséra Sergia Leoneho z roku 1966. Jeden z nejslavnějších westernů v dějinách filmu je považován za kvintesenci úspěšného žánru spaghetti western. Film […] Posted in Speciály
  • Podivné dědictví24. září 2021 Podivné dědictví E poi lo chiamarono il magnifico (Podivné dědictví)je film režiséra E. B. Cluchera z roku 1972. Název byl zvolen proto, aby se využilo úspěchu seriálu Říkali mu Trinity... a ...říkali mu […] Posted in Speciály
  • Úsměv: tento zneklidňující horor je hlubokým podobenstvím o traumatu29. září 2022 Úsměv: tento zneklidňující horor je hlubokým podobenstvím o traumatu Terapeutka má děsivé vize poté, co se stala svědkem sebevraždy jednoho ze svých pacientů ve filmu Úsměv, ponurém, neúprosném a nečekaně hlubokém debutu scenáristy a režiséra Parkera Finna. […] Posted in Filmové recenze
  • Ian McShane slaví 80 let29. září 2022 Ian McShane slaví 80 let Ian David McShane (narozen 29. září 1942) je anglický herec, producent a režisér. Je známý svými televizními rolemi, zejména titulní rolí v seriálu BBC Lovejoy (1986-1994), jako Al […] Posted in Profily osob
  • Parfém: Příběh vraha29. září 2022 Parfém: Příběh vraha Příběh parfumérského učně snažícího se zachytit nejkrásnější vůni ze všech – vůni ženského těla – je esteticky lákavou a zároveň naturalisticky odpuzující podívanou. Kniha Patricka […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rod Draka - Princezna a královna (E06)27. září 2022 Rod Draka - Princezna a královna (E06) V nejlepším se má přestat. Jinak si neumím vysvětlit, proč by tvůrci po pěti epizodách, kterým se po prvotním váhání, kolem čeho se vůbec bude děj točit, povedlo více než slušně rozjet […] Posted in TV Recenze
  • Dnes vyšla hra FIFA 2326. září 2022 Dnes vyšla hra FIFA 23 Dnes vyšla fotbalová hra FIFA 23. Je to poslední hra pojmenovaná po Mezinárodní federaci fotbalových asociací. Příští rok bude už pojmenovaná pouze EA Sports FC. Co nám tento rok […] Posted in Novinky ze světa her
  • Poslední prázdniny - Last Holiday26. září 2022 Poslední prázdniny - Last Holiday Někteří Američané mají opravdu zvláštní sny. Například hlavní hrdinka komedie Poslední prázdniny touží po tom, dostat se do karlovarského luxusního grandhotelu Puppu (asi neví, jaké jsou […] Posted in Retro filmové recenze
  • Krokodýl Dundee 226. září 2022 Krokodýl Dundee 2 Krokodýl Dundee II je akční komedie z roku 1988 a druhý díl filmové série Krokodýl Dundee. Navazuje na film Krokodýl Dundee (1986) a byl následován filmem Krokodýl Dundee v Los Angeles […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

3
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,88958 s | počet dotazů: 268 | paměť: 60913 KB. | 30.09.2022 - 22:50:27