Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Krátké aktuality > Šílený Crash Bandicoot 4: It’s About Time dorazí 2. řijna...

Šílený Crash Bandicoot 4: It’s About Time dorazí 2. řijna...

Šílený Crash Bandicoot 4: It’s About Time dora­zí 2. řij­na pro PlayStation 4, Xbox One a poz­dě­ji na Xbox Series X. PC ver­ze ozná­me­ná neby­la, ale je nut­no dodat, že posled­ní Crash Team Racing po roce stá­le nevy­šel na PC. Jestli tedy s PC ver­zí může­me počí­tat, to ví jen vývo­já­ři.

A o čem vlast­ně pokra­čo­vá­ní má být? To se doví­dá­me z popi­su tcha­jwan­ské ratingo­vé spo­leč­nos­ti kte­rá uvá­di, že Crash má rela­xo­vat na svém ost­ro­vě v roce 1998, ale při jeho výpra­vách se mu poda­ří najít z...áhadnou mas­ku Lani-Loli. Jednu z kvan­to­vých masek, jež také údaj­ně zná Crashova doslo­va mas­ko­va­né­ho pří­te­le Aku-Akua. Údajně se mají obje­vit i dal­ší kvan­to­vé mas­ky v důsled­ku čehož se ote­vře kvan­to­vý rift, za nímž mají čekat různá časo­vá obdo­bí, dimen­ze a samo­zřej­mě i dob­ro­druž­ství pro nás. Tohle dob­ro­druž­ství navíc zahr­ne zná­mé­ho zápo­rá­ka série Neo Cortexe, kte­rý po udá­los­tech tře­tí­ho dílu našel způ­sob, jak unik­nout z minu­los­ti, do kte­ré byl Crashem uvěz­něn.

Zobrazit víc


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Mahriz je správcem facebookových stránek o filmových (Mahriz Movies) a herních aktualizacích (Mahriz Gaming)

  • Mahriz Movies je domov zpráv, spekulací, analytiky a ocenění. Cílem rozrůstajícího projektu je poskytovat kvalitní informace napříč filmovým průmyslem.
  • Mahriz Gaming je domov zpráv, spekulací, analytiky a ocenění. Cílem rozrůstajícího projektu je poskytovat kvalitní informace napříč herním průmyslem.
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,78609 s | počet dotazů: 224 | paměť: 55822 KB. | 19.05.2022 - 20:45:45