Šikana

Marty zná Bobbyho od dět­ství a jsou to doce­la dob­ří kama­rá­di. Vlastně až na jed­nu „drob­nost“: Bobby sice stá­le říká, že Martyho má rád a že jsou skvě­lí kámo­ši, ale doce­la ho šika­nu­je.

Martyho nová hol­ka Lisa si toho moc dob­ře vší­má, a pře­mýš­lí pro­to, co s tím mohou spo­leč­ně udě­lat. Dochází (logic­ky) k tomu, že jedi­ným způ­so­bem, kte­rý obě­ma zajis­tí defi­ni­tiv­ní klid, je vraž­da. A pro­to­že Bobby pije krev více lidem (Ali napří­klad zná­sil­nil) a dal­ší by si rádi taky pích­li nebo praš­ti­li bej­sbol­kou, dochá­zí po urči­té pří­pra­vě vraž­dí­cí­ho koman­da k akci v močá­le. To by se jeden divil, kolik kama­rá­dů je ochot­no v tako­vé situ­a­ci pomo­ci!

V prv­ní polo­vi­ně fil­mu auto­ři vykres­lu­jí situ­a­ci a doklá­da­jí jed­not­li­vé Bobbyho činy. Pak zaujme chlad­no­krev­nost, s jakou k vraž­dě došlo. Po Bobbyho smr­ti, v závě­reč­né fázi, jde pak o psy­cho­lo­gii zabi­jác­ké sku­pi­ny. Jak se uka­zu­je, jedi­ná doko­na­lá vraž­da může být tako­vá, o kte­ré víte jen vy a oběť. Svědomí tíží, něko­ho víc a něko­ho míň, a pak taky kolek­tiv­ní vina zna­me­ná, že „já ho neza­bil“ a taky to, že „tys ho zabil, pro­to­že...“. A to nemů­že pro sku­pin­ku dopad­nout dob­ře. Nebo všich­ni budou mít dosta­tek síly, aby drže­li jazyk za zuby?

Zajímavé na fil­mu jsou beze­spo­ru názor­né sexu­ál­ní scé­ny mezi tee­nager­mi, bodejť by ne, když film má na svě­do­mí reži­sér fil­mů Kids a Ken Park, zají­ma­vých rov­něž z toho­to důvo­du. Co si z toho celé­ho odne­se­te, je však nako­nec bohu­žel jen vědo­mí, že se to údaj­ně sta­lo pod­le sku­teč­né udá­los­ti. A to vás děsí, pro­to­že tím se akce stá­vá reál­něj­ší, hma­ta­tel­něj­ší, přes­to­že se sta­la na ame­ric­kém ven­ko­vě.

Více na Kritiky.cz
Ryska Petr: Praha neznámá - 60 % Napsat o Praze něco nového je zapeklitý úkol, protože Praha je inspirativní už po staletí pr...
Kouzla vzhůru nohama - Kamínky a balvany - kniha Nory Horaceová stále bydlí u tety Margo, která ji bere tak jako by jí měl brát její otec, ř...
Jurský svět: Zánik říše Trailer na druhý díl Jurského světa....
REVENANT Zmrtvýchvstání - MALOVÁNÍ REVENANTU Po dokončení Birdmana režisér Alejandro G. Iñárritu uplatnil svou vášeň pro dokonalou filma...
S knihou „Objev svůj talent“ to bude nejen hračka, ale i zábava Pokud nevíte, jak precizně vymýšlet příběhy a postavy, jak pracovat se svými vlastními n...

To ovšem nesta­čí: od sko­ro dvou­ho­di­no­vé­ho fil­mu bys­te oče­ká­va­li více než tro­chu nási­lí a zados­tiu­či­ně­ní...

O filmu:

Bully
Režie: Larry Clark
V hlav­ních rolích: Brad Renfro, Rachel Miner, Bijou Phillips, Nick Stahl, Michael Pitt, Leo Fitzpatrick, Kelli Garner, Larry Clark, Tiffany Limos

USA/Francie 2001, 113 minut


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Úsměv Mony Lisy4. února 2004 Úsměv Mony Lisy Julia Roberts si tentokrát zahrála pokrokovou profesorku umění. Ke své škodě se rozhodla předávat své vědomosti dívkám na univerzitě Wellesley v Nové Anglii. Tato univerzita je totiž […]
  • Miluj mě, prosím3. prosince 2004 Miluj mě, prosím Romantický příběh s lehce záhadnou zápletku o nalezení, ztracení a znovuobjevení. Matthew (Josh Hartnett) má před sebou vcelku jasnou budoucnost. Má dobré místo, pěknou snoubenku a […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Valerian a město tisíce planet - 75 %19. července 2017 Valerian a město tisíce planet - 75 % Člověk žije odedávna na planetě Zemi, kde s ním žijí další živé organismy. Společně utvářejí společenství a snaží se žít tak, aby nezničili svou planetu. Podle nového filmu Luca Bessona by […]
  • Sexbomba od vedle19. září 2004 Sexbomba od vedle Na konec léta tady máme jednu méně tuctovou teenagerskou komedii. Odehrává se sice tradičně v univerzitním prostředí, které je však, již méně tradičně, zkombinováno z prostředím porno […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]