Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Šifra mistra Leonarda (POP ART Steelbook)

Šifra mistra Leonarda (POP ART Steelbook)

Sifra

Co pak si pus­tit večer na domá­cí tele­vi­zi? Tak tře­ba film, kte­rý je pod­le kni­hy. Šifra mis­tra Leonarda má nové vydá­ní, pěk­ně ple­cho­vé a hodí­cí se do sbír­ky. Toto nové vydá­ní při­ná­ší roz­ší­ře­nou ver­zi fil­mu, kte­rý mno­hé země pro­klí­na­ly a odsou­di­ly.

Nebudu kri­ti­zo­vat téma fil­mu, že se skrý­vá před svě­tem tajem­ná sek­ta a může za všech­no zlé na naší pla­ne­tě. Jedná se o vymyš­le­ný pří­běh Dana Browna, kte­rý se pro­sla­vit na téma­ty kon­spi­rá­to­rů a tajem­ných sekt.

Ron Howard nato­čil prv­ní dil už v roce 2006 s mno­ha herec­ký­mi hvězda­mi. Začínaje herec­kým esem  Tome Hanksem. Doplnil je o fran­couz­ské a ang­lic­ké her­ce Audrey Tautou, Ian McKellen, Jean Reno … dáva­jí tomu­to fil­mu hvězd­ný lesk.

Tím, co živí ten­to film, aby se člo­věk neu­nu­dil k smr­ti jsou herec­ké kon­cer­ty a postup­né obje­vo­vá­ní toho, jak vlast­ně je vše pro­po­je­né a kdo za tím a kým sto­jí.

Na digi­tál­ním nosi­či je pro­dlou­že­ná ver­ze, kte­rá má doko­na­lý čes­ký dabing s jedi­neč­ným Vladímírem Dlouhým. Přihrávají mu dal­ší slav­ní a zave­de­ní dabé­ro­ví her­ci, a tak si člo­věk uži­je film jak v ori­gi­nál­ním zně­ní, tak i s dabin­gem.

Oproti kino ver­zi je dabing roz­ší­ře­né ver­ze jenom dopl­ňu­jí­cí, tak dabé­ři postav dopl­ni­li své dia­lo­gy, aniž by muse­li celý dabing natá­čet zno­vu. Rozdíly v nových scé­nách nejsou vůbec znát, člo­věk by asi měl mít vyni­ka­jí­cí sluch, aby to jeho uši pozna­li.

Digitální doba zázna­mu fil­mů v roce 2006 ješ­tě neby­la, a tak pře­nos z ana­lo­gu se pove­dl, nikde není chy­ba, člo­věk si přes­to uži­je fil­mař­skou zrni­tost, jak v his­to­ric­kých, tak v noč­ních, a tak na svých moder­ních tele­vi­zích si fil­mo­ví fanouš­ci uži­jí kla­sic­ký fil­mo­vý pocit. Samozřejmostí je kva­lit­ní repro sou­sta­va, aby si člo­věk užil dia­lo­gy, akč­ní scé­ny a samo­zřej­mě i výbuchy.

Za krás­nou cenu 499 Kč si člo­věk celý film uži­je. Sice je na nosi­či pou­ze film v roz­ší­ře­né ver­zi v ori­gi­ná­le nebo v čes­kém zně­ní, ale pěk­ná kra­bič­ka je to vyni­ka­jí­cí, to co při náku­pu roz­ho­du­je. A cena je také pří­jem­ná.

Partner recen­ze:


Za poskyt­nu­tí dis­ků na recen­zi děku­je­me spo­leč­nos­ti Bontonfilm.

Objednete si Blu-ray.

Bitrate

DaVinci

Screeny z Blu-ray

  • Šifra mistra Leonarda28. dubna 2021 Šifra mistra Leonarda Když jsem viděl kolik věcí se napsalo o Šifře (jak se v Cannes filmoví kritici smáli kvůli výkonu Toma Hankse atd..), nechtěl jsem o ní psát hned, ale chtěl jsem jí v sobě nechat vstřebat […] Posted in Retro filmové recenze
  • Solo: Star Wars Story - O filmu1. června 2018 Solo: Star Wars Story - O filmu             V hledáčku kamery se ve filmu Solo: Star Wars Story, po celosvětovém hitu Rogue One: Star Wars Story z roku 2016 již druhém samostatném filmu společnosti Lucasfilm, ocitá Han […] Posted in Speciály
  • Solo: Star Wars Story - Recenze - 80%23. května 2018 Solo: Star Wars Story - Recenze - 80% Druhá odbočka světa Star Wars nás konečně provede zákoutími šťastných a smolných okamžiků Hana Sola. Jak se syčák Han seznámil se svým kopilotem Chewbaccou? Kdy a za jakých okolností […] Posted in Filmové recenze
  • Solo: A Star Wars Story5. února 2018 Solo: A Star Wars Story Trailer na další Spin-Off filmů Star Wars. https://youtu.be/nBdUM1X8t2k Posted in Trailery
  • Inferno - O TVŮRCÍCH25. října 2016 Inferno - O TVŮRCÍCH TOM HANKS (Robert Langdon) je herec, producent a režisér, poctěný mnoha významnými oceněními. Je jedním z pouhých dvou herců v historii, kterým se podařilo získat Oscara za nejlepší […] Posted in Profily osob
  • Inferno - ZAJÍMAVOSTI25. října 2016 Inferno - ZAJÍMAVOSTI - Zobristův smrtící virus vyrobili rekvizitáři dle následujícího receptu: 40 % vody, 30 % rostlinného oleje a 30 % kečupu. - Ron Howard požádal filozofa a futuristu Jasona Silvera, aby mu […] Posted in Zajímavosti
  • Inferno - Obsah/O filmu25. října 2016 Inferno - Obsah/O filmu             OBSAH               Držitel Oscara Ron Howard se vrací, aby se ujal režie filmové adaptace nejnovějšího dílu filmové série spisovatele Dana Browna (Šifra mistra Leonarda) o […] Posted in Speciály
  • Inferno - 70 %19. října 2016 Inferno - 70 % Minulý týden šlo do kin Inferno. Znovu dle spisovatele Dana Browna. Znovu o teoriích, že za normální společnosti je temný stín infiltrace a zla. Šifra mistra Leonarda před  deseti lety […] Posted in Filmové recenze
  • Andělé a démoni (POP ART Steelbook)28. února 2016 Andělé a démoni (POP ART Steelbook) Co mělo by mělo pokračovat po úspěšném, relativně, filmu? Asi druhý díl, že. Dan Brown napsal pokračování. Nebudu řešit to, jestli byl první díl první nebo druhý, ale knižní verze Andělé a […] Posted in Filmové recenze
  • Andělé a démoni5. května 2021 Andělé a démoni Církev, ač nechtěně, svým bojkotujícím postojem vyvolala masovou vlnu zájmu u katolického obecenstva, jež mělo chuť nahlédnout pod roušku citlivých událostí okolo náboženských faktů, které […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,63513 s | počet dotazů: 212 | paměť: 53322 KB. | 10.05.2021 - 07:54:24
X