Kritiky.cz > Pro ženy > SIDS – noční můra každého rodiče

SIDS – noční můra každého rodiče

img a290511 w1731 t1503231932

Strašákem kaž­dé­ho rodi­če je urči­tě SIDS – syn­drom náh­lé­ho úmr­tí kojen­ce. Nejčastěji může tato tra­gic­ká situ­a­ce nastat mezi dru­hým a čtvr­tým měsí­cem věku dítě­te. Příčinami, a hlav­ně pre­ven­cí, se zabý­va­jí věd­ci po celém svě­tě. Za nej­prav­dě­po­dob­něj­ší pří­či­nu je pova­žo­vá­na zásta­va dechu. Ta může nastat, když je inter­val mezi výde­chem a náde­chem del­ší a mimin­ko není schop­né ten­to inter­val zvlád­nout. Podle věd­ců by se měla mimin­ka uklá­dat na spa­ní v polo­ze na boku se spod­ní ručič­kou smě­rem dopře­du.
·        To zabrá­ní pře­ku­le­ní na bříško.
roztomilý chlapeček
Většina dětí, kte­rou syn­drom posti­hl, byla nale­ze­na prá­vě v polo­ze na bříš­ku. Dítě by mělo spát na rov­né, ale ne pří­liš tvr­dé mat­ra­ci, kte­rá by měla být povle­če­na pro­dyš­ným pro­stě­ra­dlem. V postýl­ce by nemě­ly být žád­né pol­štá­ře, kte­ré by hro­zi­ly tím, že do nich koje­nec zabo­ří obli­čej. Nejlepší vol­bou by měl být spa­cí pytel, pro­to­že i peřin­ka by moh­la zabrá­nit dýchá­ní.

Kde je dítě, tam nemá nikotin co dělat

K čas­tým fak­to­rům, kte­ré by moh­ly hrát svou nega­tiv­ní roli, pat­ří i níz­ká porod­ní hmot­nost dítě­te nebo před­čas­ně naro­ze­né dítě. Tudíž může v urči­té míře tyto fak­to­ry i ovliv­nit sama mat­ka, kte­rá bude o sebe v těho­ten­ství správ­ně pečo­vat. Důležitá je doza­jis­ta vyvá­že­ná stra­va.
·        Právě nedo­sta­teč­ná výži­va v těho­ten­ství může zapří­či­nit před­čas­ný porod.
pohlazení miminka
Lékaři dopo­ru­ču­jí, aby radě­ji rodi­če počka­li s naro­ze­ním dru­hé­ho dítě­te až poté, co se mat­ka plně zota­ví a nabe­re nové síly ke zvlád­nu­tí tak nároč­né­ho úko­lu, jakým je těho­ten­ství a násled­ný porod. Proto by měl být roz­díl mezi sou­ro­zen­ci ale­spoň jeden rok. Rozhodně by se měla budou­cí mat­ka roz­lou­čit s kou­ře­ním, alko­ho­lem a dro­ga­mi. A niko­liv až v době otě­hot­ně­ní, ale ješ­tě před ním, aby se tělo deto­xi­ko­va­lo.
§  Kouření v bytě by mělo být napros­tým tabu i po naro­ze­ní dítě­te.
§  Bylo pro­ká­zá­no, že pasiv­ní kou­ře­ní je pro malé­ho člo­víč­ka vel­kým nebez­pe­čím.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jedy v kosmetice: způsobují vyrážky a škodí zdraví19. června 2019 Jedy v kosmetice: způsobují vyrážky a škodí zdraví Snad žádná z nás neodolá pohledu na regály přetékající nejrůznějšími produkty, které hýří všemi barvami, slibují možné i nemožné výsledky a které jsou často doporučovány v reklamách, jež […]
  • Kráska a zvíře22. září 2019 Kráska a zvíře Péče o krásný vzhled patří hlavně ženám, ale muži o sebe také rádi dbají a starají se o svůj vzhled. Jak je to s muži, řeší svůj vzhled málo nebo až příliš? Měli by muži ve velkém […]
  • Chtějí muži ideál?10. září 2019 Chtějí muži ideál? Ženy si tak často dělají starosti, aby byly pro svého muže sexuálně přitažlivé. Snaží se držet dietu, aby byly štíhlé, oblékat a líčit se podle poslední módy. Vy se tak snažíte, protože si […]
  • Vegetariánství4. listopadu 2019 Vegetariánství Lidé si často pletou pojmy vegetarián a vegan. Jsou odlišné v tom, že vegetarián nejí pouze maso, kdežto vegan nejí žádné maso ani živočišné produkty (vejce, sýry, mléko). Samozřejmě […]
  • Zaostřeno na kosmetické štětce: nepostradatelné kousky, bez kterých se neobejdete!1. června 2019 Zaostřeno na kosmetické štětce: nepostradatelné kousky, bez kterých se neobejdete! Kosmetické štětce představují tzv. must have každé ženy a dívky, která se líčí. Pokud si chcete nanášet make-up, oční stíny nebo třeba tekutou rtěnku, pak se bez kosmetického štětce […]
  • Vybavení našich dětí, co je správně?7. října 2019 Vybavení našich dětí, co je správně? Je správné koupit našim dětem počítač? Jaké jsou jeho výhody i nevýhody a je vlastně zdraví škodlivý? To je velmi důležitá otázka, nad kterou mnozí z rodičů přemýšlí. Co je tedy […]
  • Trendy dámské lodičky: jaké si vyberete?!2. července 2019 Trendy dámské lodičky: jaké si vyberete?! Neexistuje snad typičtější obuv pro ženy, nežli právě dámské lodičky. Tahle doména patří pouze nám - ženám, o tom nemusí být sporu. I když počasí panující za okny není v posledních dnech […]
  • Muži volí dům cihlový27. října 2019 Muži volí dům cihlový Po malém průzkumu mezi mladými páry, které se chystají na společný život, vyšlo najevo, že muži si pro svůj rodinný život představují klasické cihlové stavení, kdežto ženy by daly přednost […]
  • Pozvolné zvykání na školní rok23. září 2019 Pozvolné zvykání na školní rok Nástup do první třídy je pro každé dítě velkou životní změnou. Je pravda, že pro ty, které navštěvovaly školku, je to asi trochu jednodušší. Většinou ale mají všechny děti dva měsíce […]
  • Nové módní trendy21. září 2019 Nové módní trendy Pokud patříte spíše mezi ty, kteří se drží svého osvědčeného vzhledu, zkuste alespoň malé experimenty z nejnovějších trendů. Uvidíte, že to za to stojí. Zkusit můžete i něco, co jste si […]