Kritiky.cz > Speciály > Sicario: Nájemný vrah - ALEJANDRO: SPOJENEC ČI ZABIJÁK?

Sicario: Nájemný vrah - ALEJANDRO: SPOJENEC ČI ZABIJÁK?

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Vašim ame­ric­kým uším nebu­de nic dávat smy­sl a bude­te zpo­chyb­ňo­vat vše, co dělá­me. Ale nako­nec řek­ne­te: ‚Ti chla­pi měli prav­du.’“ – Alejandro

Složitou duší fil­mu Sicario je jeho nej­ví­ce zne­po­ko­ju­jí­cí posta­va, Alejandro, v jed­né oso­bě záro­veň býva­lý pro­ku­rá­tor truchlí­cí pro svou vyvraž­dě­nou rodi­nu, Katein sym­pa­tic­ký ochrán­ce a z vlast­ní­ho roz­hod­nu­tí sica­rio, ochot­ný udě­lat coko­liv, jen aby svrh­nul kar­te­ly, kte­ré obrá­ti­ly jeho život v trosky.

Scénárista Sheridan viděl v této roli Benicia Del Tora už při psa­ní scé­ná­ře. Tento cha­rizma­tic­ký herec, naro­ze­ný v Portoriku, pří­hod­ně zís­kal v minu­los­ti Oscara za neza­po­me­nu­tel­né ztvár­ně­ní dro­go­vé vál­ky z pohle­du měs­tem pro­tře­lé­ho tijuan­ské­ho poli­caj­ta ve fil­mu Stevena Soderbergha Traffic – nad­vlá­da gan­gů. Další nomi­na­ci na Oscara zís­kal za roli zno­vuzro­ze­né­ho býva­lé­ho trestan­ce ve fil­mu Alejandra Gonzaleze Inárritua 21 gra­mů, a byl obsa­zen do řady dal­ších neza­po­me­nu­tel­ných rolí, počí­na­je svě­tem bra­ko­vých časo­pi­sů ve fil­mu Sin City, přes roli Che Guevary až po jeho nedáv­nou roli práv­ní­ka ze šede­sá­tých let ve fil­mu Paula Thomase Andersona Skrytá vada.

Del Toro říká, že Alejandrova slo­ži­tá posta­va ho úpl­ně pohl­ti­la. Nejvíce ho pro­ná­sle­do­va­la otáz­ka, zda Alejandro doká­že oprav­du žít se vším tím, co pro­ve­dl, nebo zda se smí­řil s tím, že cena, kte­rou za to musí zapla­tit, je být navždy vyvrhe­lem spo­leč­nos­ti.

„Alejandro býval pro­ku­rá­to­rem a potom mu v dro­go­vé vál­ce vyvraž­di­li rodi­nu, tak­že po této udá­los­ti se stal nájem­ným zabi­já­kem dro­go­vých bos­sů. Ale je to padouch? Já nevím.“, zamýš­lí se herec. „Neřekl bych, že ho tam, kde je, dosta­la jeho špat­ná roz­hod­nu­tí, okol­nos­ti způ­so­be­né jiný­mi lid­mi ho donu­ti­ly být tím, je. Roli nájem­né­ho zabi­já­ka mu při­řkla ame­ric­ká vlá­da, a tak žije v tom­to podě­la­ném bez­na­děj­ném svě­tě. Dělá to z osob­ních důvo­dů, ale může se po tom, co se z něj sta­lo, ješ­tě někdy vrá­tit do nor­mál­ní spo­leč­nos­ti?“ Iwanyk dodá­vá: „Benicio je jed­ním z těch kla­sic­kých her­ců, kte­ří vám řek­nou: ‚Pro mě moc tex­tu nepiš. Chci to hrát tak, jak to vidím já. Chci to zahrát spí­še kýv­nu­tím hla­vy nebo odvrá­ce­ním pohle­du stra­nou.‘ Občas je Alejandro v jeho podá­ní vel­mi tichý a pohrou­že­ný do sebe, ale pak najed­nou je plný ener­gie a napros­to neo­do­la­tel­ný. Je sku­teč­ně srd­cem a duší toho­to fil­mu.“

Zdá se, že Alejandrova nepro­nik­nu­tel­ná vněj­ší slup­ka v pří­tom­nos­ti Kate měk­ne. Oba k sobě něco při­ta­hu­je, i kdy­by to bylo jen na prcha­vý oka­mžik, kte­rý je nemi­lo­srd­ně pře­ru­šen spá­dem pří­bě­hu.

„Zvláštním, jem­ným způ­so­bem začí­ná Kate na Alejandrovi cosi při­ta­ho­vat a on k ní začí­ná také cosi cítit. Oba her­ci ten­to poma­lu se roz­ví­je­jí­cí cit hra­jí vel­mi peč­li­vě.“, říká Iwanyk. „Když Kate zjiš­ťu­je, jak zou­fa­lý ten­to muž je a jak se jeho zou­fal­ství odrá­ží v pro ni těž­ko pocho­pi­tel­ném nási­lí, naše srd­ce plá­če pro něj i pro nás, pro­to­že jsme se do něj vži­li. V Beniciově podá­ní si člo­věk uvě­do­mu­je, že Alejandro byl kdy­si dob­rý člo­věk, ale pro­to­že udá­los­ti v jeho minu­los­ti mu zlo­mi­ly srd­ce, ode­šel do těch­to ponurých míst, a mož­ná, že už nikdy nebu­de stej­ný, jako kdy­si.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Sicario: Nájemný vrah - KATE MACER: HLEDÁNÍ HRANIC11. listopadu 2015 Sicario: Nájemný vrah - KATE MACER: HLEDÁNÍ HRANIC „Už nikdy se mě nepokoušejte dostat do situace, kdy musím porušit zákon, abych zůstala naživu. Je to jasné?“ - Kate Když Kate Macer překračuje hranice, zjišťuje, že je překračuje i […] Posted in Speciály
  • Sicario: Nájemný vrah - VZNIK FILMU11. listopadu 2015 Sicario: Nájemný vrah - VZNIK FILMU Scénáristu Taylora Sheridana, rodilého Texasana, který vyrůstal v době, kdy ještě bylo cestování jižně od hranic běžné, toto téma vždy lákalo. Sheridan proslul jako herec, zejména svou […] Posted in Speciály
  • Sicario: Nájemný vrah - THRILLER Z POHRANIČÍ11. listopadu 2015 Sicario: Nájemný vrah - THRILLER Z POHRANIČÍ „Tady nepřežijete. Nejste vlk. Tohle je teď země vlků.“ – Alejandro                  Režisér Denis Villeneuve (Zmizení, Požáry) natočil kritický emoční thriller o pohraničních […] Posted in Speciály
  • Sicario: Nájemný vrah - V Mexiku SICARIO znamená nájemný vrah.11. listopadu 2015 Sicario: Nájemný vrah - V Mexiku SICARIO znamená nájemný vrah. Idealistickou agentku FBI [Emily Blunt] pověří důstojník elitní vládní operační skupiny [Josh Brolin], aby v příhraniční oblasti mezi USA a Mexikem, kde neplatí žádné zákony, podpořila […] Posted in Speciály
  • Sicario: Nájemný vrah - deprese se stoprocentní zárukou22. února 2019 Sicario: Nájemný vrah - deprese se stoprocentní zárukou Za hranice vlastní země, za meze vlastních ideálů, na pokraji smrti a morálky. Depresivní těžkopádný film, který skopne diváka do nejhlubší deprese.      Americko-mexická hranice, kde […] Posted in Retro filmové recenze
  • Všechny cesty vedou do hrobu26. května 2023 Všechny cesty vedou do hrobu Million ways to die in the West by mohlo mít podtitul Million ways to kill humour. Počáteční barevné scenérie z divokého západu ve vás navnadí atmosféru dobrých westernů, aby Vás po chvíli […] Posted in Retro filmové recenze
  • Co kdyby...? - komplet2. července 2022 Co kdyby...? - komplet Watcher (mluví Jeffrey Wright) prozkoumává alternativní vesmíry Marvel Cinematic Universe, sám poté složil přísahu, že se do situací v multivesmíru nebude vměšovat. Dokáže ovšem tuto […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu?30. června 2022 Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu? Řádění Ultrona (mluví Ross Marquand) donutí Watchera (mluví Jeffrey Wright) k tomu, aby porušil svou přísahu o zasahování do dění v multivesmíru...... Finále 1. série What If...? […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Ultron vyhrál?28. června 2022 Co kdyby… Ultron vyhrál? Co by se stalo, kdyby Ultron (mluví Ross Marquand) vyhrál a zmocnil se všech šesti kamenů nekonečna? Konečně! Poslední 2 epizody What If...? v podstatě nadšení z celého seriálu […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byl Thor jedináček?26. června 2022 Co kdyby… byl Thor jedináček? Co kdyby Thor (mluví Chris Hemsworth) žil na Asgardu jako jediné dítě v královské dítě a Loki (mluví Tom Hiddleston) by nevyrůstal po jeho boku? V roce 2017 vzal Taika Waititi Thora a v […] Posted in TV Recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,01801 s | počet dotazů: 247 | paměť: 61834 KB. | 25.09.2023 - 16:27:41