Kritiky.cz > Filmové recenze > Shrek’s Thrilling Tales - 60 %

Shrek’s Thrilling Tales - 60 %

Shreks Thrilling Tales 2012

Další krát­ko­me­tráž­ní film z pro­duk­ce stu­dia DreamWorks Animation SKG ten­to­krát o napí­na­vých pří­bě­zích Shreka a jeho přá­tel. Jedná se o sou­bor tří ani­mo­va­ných poví­dek s pra­sát­ky, zom­bii mrkve­mi a duchy. Něco podob­né­ho jako Shrek 4-D (2003), Shrekovy Vánoce (2007) a Shrek a hrůza (2010). Pokud nemá­te tedy už přešhre­ko­vá­no, může­te si pře­číst moji mini recen­zi k jed­not­li­vým pří­bě­hům!

Povídka č.1. - THE PIG WHO CRIED WEREWOLF

Malá pra­sát­ka při­vá­že­jí své­ho tře­tí­ho bra­t­ra Heimlicha zpět domů na vozí­ku. Cestou mu vytý­ka­jí, že je až moc pode­zří­va­vý vůči ostat­ním, a pro­to se věč­ně dostá­vá do potí­ží. Heimlich jim nako­nec slí­bí, že už bude hod­né pra­sát­ko. To by se však do ved­lej­ší­ho domu nesměl při­stě­ho­vat nový sou­sed - vlk s nádo­bíč­kem. Heimlichovi se jeho cho­vá­ní nelí­bí, a tak jej sle­du­je svým dale­ko­hle­dem v povzdá­lí z okna své­ho domo­va, aby zjis­til co je onen nový sou­sed zač. Pravda je děsi­vá - vlk se totiž za úplň­ku mění v tlus­tou žen­skou, kte­rá má zálusk na nadí­va­ná pra­sát­ka k veče­ři. Podaří se Heimlichovi varo­vat a zachrá­nit své bra­t­ry včas?

Jedná se o nej­krat­ší povíd­ku ze všech, sto­páž cca šest minut. Děj sice moci divá­ka neu­chvá­tí, ale jako pře­de­hra fun­gu­je dob­ře. Animace je cel­kem kva­lit­ně pro­pra­co­va­ná na to, že jde o men­ší kraťas. Smích nebo dokon­ce strach na duši divá­ka to sice nevy­vo­lá, ale ale­spoň se uchecht­ne na bláz­ni­vým nápa­dem 🙂

Hodnocení povíd­ky: 55 %

Povídka č. 2 - NIGHT OF THE LIVING CARROTS

V dal­ší povíd­ce jsou hlav­ní­mi akté­ry hrdi­no­vé z celo­ve­čer­ní­ho ani­má­ku Monstra vs. Vetřelci (2009), kon­két­ně Dr. Šváb, mod­rý rosol B.O.B. a Obojživelník. Děj se ode­hrá­vá v pod­ve­čer o Halloweenu kolem jed­no­ho stra­ši­del­né­ho domu, kde  ze země vylé­za­jí zom­bie mrkve. Na návště­vu při­chá­zí také roso­lo­vi­tý B.O.B., kte­rý je napa­den jed­nou z nich a to mrkve váž­ně nesná­ší. Následuje vel­ká mrkví inva­ze, kte­rá napa­dá nic netu­ší­cí lidi v domě a mění je v zom­bie. Na pomoc při­chá­zí B.O.B.ovi přá­te­lé, aby se vypo­řá­da­li s nesku­teč­ně zákeř­ným zlem...

Tato povíd­ka má zkrát­ka šmrnc a divák se u ní baví od začát­ku až do kon­ce. Je to veli­ce vtip­né, svě­ží a dokon­ce kra­pek i děsi­vé. Odkaz na Shreka sice v ní nena­jde­te, ale zato desít­ky zom­bii mrkví to ano 🙂

Hodnocení povíd­ky: 80 %

Povídka č. 3 - THE GHOST OF THE LORD FARQUAAD

Děj povíd­ky je zasa­zen mezi prv­ním a dru­hým dílem původ­ní­ho fil­mu, kdy Shrek a Fiona po svat­bě i s oslí­kem jedou v cibu­lo­vém kočá­ře na sva­teb­ní ces­tu. Cestou je však prin­cez­na Fiona une­se­na Theloniusem,přisluhovačem mrt­vé­ho lor­da, kte­rý ji odne­se do pro­kle­té­ho lesa. Shrek a oslík jsou mu v patách. Dostanou se na hřbi­tov duchů, kde stra­ší lord Farquaad i se svým dra­kem...

Shrek i s užva­ně­ným oslí­kem je koneč­ně na scé­ně, ale není to žád­né vele­dí­lo. Scénář je jed­no­du­chý a bez nápa­dů. To čím bavi­li fil­my SHREK 1 a 2 tu pros­tě nena­jde­te.

Hodnocení: 50 %

SHRNUTÍ:

Nový Shrek’s Thrilling Tales (2012) nepři­ná­ší nic nové­ho a nebýt dru­hé povíd­ky se zom­bii mrkve­mi, dalo by se říct, že jde zce­la o zby­teč­né dílo. Kam se poděl ten vtip a nápa­dy z prv­ních dvou fil­mů? Úpřímně, já už mám tolik přešhre­ko­vá­no, že zlo­b­ra a jeho baži­nu na něja­ký čas nemůžu ani cítit. Celkově mu dávám 60 %, i když si mys­lím, že jde o zby­teč­ný sní­mek. Děti snad potě­ší!


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Shrek 2 - Po úspěšném filmu se do přípravy dílu druhého pustí leckdo.14. září 2019 Shrek 2 - Po úspěšném filmu se do přípravy dílu druhého pustí leckdo. A co si budeme namlouvat, většinou to nedopadá zrovna nejlépe: málokdy se stává, že druhý díl je lepší než díl první. A já mám pocit, že Shrek 2 je jednou z oněch výjimek. Aspoň pro mě, […]
  • Zelený sršeň (The Green Hornet)29. dubna 2012 Zelený sršeň (The Green Hornet) Přináším krátkou recenzi na první letošní film, který jsem zhlédla v kině :). The Green Hornet mě na rozdíl od mnoha jiných diváků nadchnul, jakožto jistý pokračovatel skvělého filmu […]
  • n200905151003 625. května 2009 Hellboy Převést na filmové plátno některý z Mignolových komiksů o tzv. pekelném chlapci, bylo dlouho snem jistého mexického režiséra jménem Guillermo del Toro. Ale kdo to je? Je vůbec rozumné […]
  • Sex Tape - (45%)28. dubna 2015 Sex Tape - (45%) Dalo by se to také nazvat: 95ti minutová reklama na IPady. Ale ne, zase tolik jablek tam nebylo (asi na naplnění kamiónu), dobrá skoro jsem se divila, že Apple nebyl v závěrečných […]
  • Interstellar – Nolanova devátá symfonie12. listopadu 2014 Interstellar – Nolanova devátá symfonie Na kinematografii je krásné, že nás ještě stále dokáže překvapovat. I když podle upoutávek čekáte něco jako „Vesmírnou odyseu“ kříženou s „Gravigací“, "Vetřelcem" a většinou […]
  • Steve Jobs - 60 %9. listopadu 2015 Steve Jobs - 60 % Když se Steve Jobs a geniální programátor Steve Wozniak dali do výroby osobních počítačů, byly jejich vztahy kamarádské a budoucnost před nimi vypadala růžově. Počítače měly budoucnost a […]
  • Interstellar na Blu-ray6. dubna 2015 Interstellar na Blu-ray Včera jsem recenzoval film. Dnes si čtete recenzi na Blu-ray. Je to pochvalné hodnocení. Kdyby byly veškeré filmy na digitálních nosičích v takové kvalitě, tak by se určitě prodávalo více […]
  • X-Men 2 - Tentokráte nic objevného.7. června 2019 X-Men 2 - Tentokráte nic objevného. Jsou mezi námi. Jsou všude. Nikdy nevíte, kdo všechno mezi ně může patřit. Může to být Váš strýc, Vaše podivínská tetička, Váš mladší bratr, Váš starší bratr, Vaše přítelkyně, Váš přítel […]
  • Interstellar (2014)2. prosince 2014 Interstellar (2014) Interstellar jsem viděl už před několika dny, tak si troufám tvrdit, že mi v hlavě dostatečně "zkontemploval". Tož, vzhůru do toho... Mám rád sci-fi filmy, myslím tím skutečné sci-fi […]
  • n200804240957 Colin28. dubna 2008 Telefonní budka (Phone Booth) Kdyby každého z nás měl na mušce odstřelovač, asi bychom všichni říkali jenom pravdu. Svět by se změnil a dost možná k lepšímu. Vzniká ovšem otázka, kdo a podle čeho bude vybírat […]