Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Shrek’s Thrilling Tales - 60 %

Shrek’s Thrilling Tales - 60 %

Shreks Thrilling Tales 2012
Shreks Thrilling Tales 2012

Další krát­ko­me­tráž­ní film z pro­duk­ce stu­dia DreamWorks Animation SKG ten­to­krát o napí­na­vých pří­bě­zích Shreka a jeho přá­tel. Jedná se o sou­bor tří ani­mo­va­ných poví­dek s pra­sát­ky, zom­bii mrkve­mi a duchy. Něco podob­né­ho jako Shrek 4-D (2003), Shrekovy Vánoce (2007) a Shrek a hrůza (2010). Pokud nemá­te tedy už přešhre­ko­vá­no, může­te si pře­číst moji mini recen­zi k jed­not­li­vým pří­bě­hům!

Povídka č.1. - THE PIG WHO CRIED WEREWOLF

Malá pra­sát­ka při­vá­že­jí své­ho tře­tí­ho bra­t­ra Heimlicha zpět domů na vozí­ku. Cestou mu vytý­ka­jí, že je až moc pode­zří­va­vý vůči ostat­ním, a pro­to se věč­ně dostá­vá do potí­ží. Heimlich jim nako­nec slí­bí, že už bude hod­né pra­sát­ko. To by se však do ved­lej­ší­ho domu nesměl při­stě­ho­vat nový sou­sed - vlk s nádo­bíč­kem. Heimlichovi se jeho cho­vá­ní nelí­bí, a tak jej sle­du­je svým dale­ko­hle­dem v povzdá­lí z okna své­ho domo­va, aby zjis­til co je onen nový sou­sed zač. Pravda je děsi­vá - vlk se totiž za úplň­ku mění v tlus­tou žen­skou, kte­rá má zálusk na nadí­va­ná pra­sát­ka k veče­ři. Podaří se Heimlichovi varo­vat a zachrá­nit své bra­t­ry včas?

Jedná se o nej­krat­ší povíd­ku ze všech, sto­páž cca šest minut. Děj sice moci divá­ka neu­chvá­tí, ale jako pře­de­hra fun­gu­je dob­ře. Animace je cel­kem kva­lit­ně pro­pra­co­va­ná na to, že jde o men­ší kraťas. Smích nebo dokon­ce strach na duši divá­ka to sice nevy­vo­lá, ale ale­spoň se uchecht­ne na bláz­ni­vým nápa­dem 🙂

Hodnocení povíd­ky: 55 %

Povídka č. 2 - NIGHT OF THE LIVING CARROTS

V dal­ší povíd­ce jsou hlav­ní­mi akté­ry hrdi­no­vé z celo­ve­čer­ní­ho ani­má­ku Monstra vs. Vetřelci (2009), kon­két­ně Dr. Šváb, mod­rý rosol B.O.B. a Obojživelník. Děj se ode­hrá­vá v pod­ve­čer o Halloweenu kolem jed­no­ho stra­ši­del­né­ho domu, kde  ze země vylé­za­jí zom­bie mrkve. Na návště­vu při­chá­zí také roso­lo­vi­tý B.O.B., kte­rý je napa­den jed­nou z nich a to mrkve váž­ně nesná­ší. Následuje vel­ká mrkví inva­ze, kte­rá napa­dá nic netu­ší­cí lidi v domě a mění je v zom­bie. Na pomoc při­chá­zí B.O.B.ovi přá­te­lé, aby se vypo­řá­da­li s nesku­teč­ně zákeř­ným zlem...

Tato povíd­ka má zkrát­ka šmrnc a divák se u ní baví od začát­ku až do kon­ce. Je to veli­ce vtip­né, svě­ží a dokon­ce kra­pek i děsi­vé. Odkaz na Shreka sice v ní nena­jde­te, ale zato desít­ky zom­bii mrkví to ano 🙂

Hodnocení povíd­ky: 80 %

Povídka č. 3 - THE GHOST OF THE LORD FARQUAAD

Děj povíd­ky je zasa­zen mezi prv­ním a dru­hým dílem původ­ní­ho fil­mu, kdy Shrek a Fiona po svat­bě i s oslí­kem jedou v cibu­lo­vém kočá­ře na sva­teb­ní ces­tu. Cestou je však prin­cez­na Fiona une­se­na Theloniusem,přisluhovačem mrt­vé­ho lor­da, kte­rý ji odne­se do pro­kle­té­ho lesa. Shrek a oslík jsou mu v patách. Dostanou se na hřbi­tov duchů, kde stra­ší lord Farquaad i se svým dra­kem...

Shrek i s užva­ně­ným oslí­kem je koneč­ně na scé­ně, ale není to žád­né vele­dí­lo. Scénář je jed­no­du­chý a bez nápa­dů. To čím bavi­li fil­my SHREK 1 a 2 tu pros­tě nena­jde­te.

Hodnocení: 50 %

SHRNUTÍ:

Nový Shrek’s Thrilling Tales (2012) nepři­ná­ší nic nové­ho a nebýt dru­hé povíd­ky se zom­bii mrkve­mi, dalo by se říct, že jde zce­la o zby­teč­né dílo. Kam se poděl ten vtip a nápa­dy z prv­ních dvou fil­mů? Úpřímně, já už mám tolik přešhre­ko­vá­no, že zlo­b­ra a jeho baži­nu na něja­ký čas nemůžu ani cítit. Celkově mu dávám 60 %, i když si mys­lím, že jde o zby­teč­ný sní­mek. Děti snad potě­ší!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Shrek - Je tomu už 20 let, co vznikl "Obr s tykadly".8. února 2021 Shrek - Je tomu už 20 let, co vznikl "Obr s tykadly". Pohádku o obrovi Shrekovi, který se vydává osvobodit princeznu (teda ne že by to dělal dobrovolně), si zamilovali nejen děti, ale i dospělí. Některé vtipy totiž až tak pro děti […] Posted in Retro filmové recenze
  • Shrek14. října 2020 Shrek Zlobr Shrek žije sice docela sám, ale šťastně ve svém domku na samotě u lesa až do chvíle, kdy je doslova přepaden nekonečným zástupem známých i méně známých pohádkových postaviček, které […] Posted in Retro filmové recenze
  • Zrození planety opic – když lidoop předčil člověka5. června 2020 Zrození planety opic – když lidoop předčil člověka Tematika planety, kterou obývají inteligentní opice, jež zotročí člověka, který na tuto planetu zavítá dosáhla svého filmařského vrcholu v roce 1968, kdy na plátna kin dorazila adaptace […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kung Fu Panda 3 - Po hledá svoje čchi26. dubna 2019 Kung Fu Panda 3 - Po hledá svoje čchi  V předchozích dílech se tento neohrožený hrdina pozvolna přeměňuje z neznámé pandy do mistra kung fu, až do Dračího bojovníka. Zdá se, že tato proměna je již u konce, a Po už nebude mít […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kung Fu Panda - kdo že je ten Dračí bojovník14. dubna 2019 Kung Fu Panda - kdo že je ten Dračí bojovník Když máte rádi animované filmy, když máte rádi filmy o bojových uměních a dozvíte se, že se chystá animovaný film o bojových uměních, začnete skákal radostí tak vysoko, že máte v ofině […] Posted in Retro filmové recenze
  • Interstellar - unikátní Sci-fi od Christophera Nolana29. září 2018 Interstellar - unikátní Sci-fi od Christophera Nolana Nolanův Interstellar patří mezi filmy, které neškodí vidět na velkém monitoru a televizi. Příběh je to jednoduchý, Země je na pokraji smrti, celou Zemi ohrožují prašné bouře. Vládnoucí […] Posted in Retro filmové recenze
  • Táta je doma 2 - 65 %24. listopadu 2017 Táta je doma 2 - 65 % Před dvěma roky byla  komedie Táta je doma, v němž spolu hráli Mark Wahlberg(Dusty) a Will Ferrell(Brad) dvojici otců soupeřících o otcovství, dobře přijata u diváků. Není tedy nic […] Posted in Filmové recenze
  • Buchty a klobásy (Sausage Party) - 55 %25. srpna 2016 Buchty a klobásy (Sausage Party) - 55 % Všude na světě jsou obchody, které nabízejí své zboží zákazníkům. V Americe mají hlavně hyparmerkety, kde jsou připraveny nejen potraviny, ale také další spotřební věci k prodeji. V jednou […] Posted in Filmové recenze
  • Steve Jobs - 60 %9. listopadu 2015 Steve Jobs - 60 % Když se Steve Jobs a geniální programátor Steve Wozniak dali do výroby osobních počítačů, byly jejich vztahy kamarádské a budoucnost před nimi vypadala růžově. Počítače měly budoucnost a […] Posted in Filmové recenze
  • Interview na Blu-Ray5. června 2015 Interview na Blu-Ray    Snad všichni jsme o tomto filmu slyšeli. Dílo, které rozpoutalo diplomatický konflikt mezi USA a Severní Koreou. Roztržka, jež vyvrcholila stažením snímku z kin, neprokázanými […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,49570 s | počet dotazů: 249 | paměť: 56725 KB. | 28.06.2022 - 20:41:50