Shrek 2 - Po úspěšném filmu se do přípravy dílu druhého pustí leckdo.

Shrek2

A co si bude­me namlou­vat, vět­ši­nou to nedo­pa­dá zrov­na nej­lé­pe: málo­kdy se stá­vá, že dru­hý díl je lep­ší než díl prv­ní.

A já mám pocit, že Shrek 2 je jed­nou z oněch výji­mek. Aspoň pro mě, a to moje oče­ká­vá­ní neby­la až tak vyso­ká. Shrek 2 je pod­le mě mno­hem nabi­těj­ší, více se tre­fu­je do růz­ných cílů a obsa­hu­je hlav­ně smys­lu­pl­ný děj; ten není jen vycpáv­kou k oněm vtíp­kům.

Shrek 2 začí­ná tam, kde jed­nič­ka skon­či­la, tedy svat­bou, a násled­ným pozvá­ním mla­dé­ho krás­né­ho per­spek­tiv­ní­ho, v močá­le byd­lí­cí­ho páru od Fioniných rodi­čů do jejich rodin­né­ho síd­la. Mezitím však princ Krasoň zjiš­ťu­je, že prin­cez­na už neú­pí ve věži (mís­to ní v poste­li leží „zlý“ vlk :-)). A pro­to­že se Shrek rodi­čům moc nelí­bí (a není se jim proč divit, pro­to­že se zrov­na bůhví­jak úžas­ně neu­ve­de), kují spo­leč­ně plán, jak Krasoně upích­nout k prin­cezně.

Během fil­mu jsme svěd­ky něko­li­ka pře­měn, ale nako­nec dospě­je­me k pouč­né defi­ni­ti­vě. Jak jinak, pře­ce jen je Shrek v jádru fil­mem pro děti. Ale čím dál tím méně. Například odka­zů na jiné fil­my obsa­hu­je Shrek 2 mno­hem víc (pře­de­vším nea­ni­mo­va­né fil­my jako jsou Zorro, Spider-man atd.).

Hlavními dvě­ma hrdi­ny jsou tak jako v prv­ním díle Shrek s Fionou. Osel, k němuž se při­dá­vá Kocour v botách, mají spous­tu vtip­ných replik a film koře­ní, bez dvo­ji­ce obrů by však tenhle film nebyl tím fil­mem, po jakém tou­ží­me. Excelují opět před­sta­vi­te­lé všech čtyř hlav­ních rolí: Mike Myers, Cameron Diaz, mým oblí­ben­cem Eddie Murphy („nechci umřít“ a „už jsme tam?“) a nově i Antonio Banderas.

Jestli se vám jed­nič­ka líbi­la, tak dvoj­ka roz­hod­ně taky bude. Jako fanou­šek ani­mo­va­né­ho fil­mu tohle pros­tě NEMŮŽETE vyne­chat.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Shrek's Thrilling Tales - 60 %7. září 2012 Shrek's Thrilling Tales - 60 % Další krátkometrážní film z produkce studia DreamWorks Animation SKG tentokrát o napínavých příbězích Shreka a jeho přátel. Jedná se o soubor tří animovaných povídek s prasátky, […]
  • Madagaskar - Madagascar19. prosince 2005 Madagaskar - Madagascar Počítačové animované filmy mají v posledních letech na růžích ustláno (ne, že by k nim snad kritici byli milejší, ale diváci je mají celkem v oblibě). Tituly jako Shrek nebo Doba ledová […]
  • Madagascar 3 - Recenze - 100%23. června 2012 Madagascar 3 - Recenze - 100% Po dlouhé době mě nalákala do kina novinka animovaného filmu Madagaskar, třetí pokračování uspěšného dobrodružství nerozlučných zvířecích kamarádů. Musím říci, že toto pokračovaní mne […]
  • Harry Potter a Tajemná komnata Kdo vyjde vítězně z opětovného souboje Potter vs. LOTR?15. prosince 2018 Harry Potter a Tajemná komnata Kdo vyjde vítězně z opětovného souboje Potter vs. LOTR? Letní prázdniny plynou jako voda a Harry Potter se již nemůže dočkat jejich konce. Ačkoliv by průměrné dítě na této Zemi nesdílelo s obrýleným studentem bradavické čarodějnické školy […]
  • LEGO® příběh - jak malý Emmet zachránil celý lego svět31. ledna 2019 LEGO® příběh - jak malý Emmet zachránil celý lego svět Lego film, nejen pro ty nejmenší natočili slavní režiséři Chris McKay, Phil Lord, Chris Miller, kteří režírovali mimo jiné slavné filmy Zataženo, občas trakaře (2009) a 21 Jump Street […]
  • Lovecká sezóna - Může se z grizzlyho z parku stát šelma?13. června 2019 Lovecká sezóna - Může se z grizzlyho z parku stát šelma? Návrat k přírodě ve zvířecím podání medvěda Booga (Martin Lawrence) a upovídaného jelena Elliota (Ashton Kutcher) je zároveň prvním animovaným projektem Sony Pictures. O tom, jak dopadla […]
  • Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň - Kdysi dávno v Narnii7. ledna 2019 Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň - Kdysi dávno v Narnii Pokud má film v produkci Disney, vzniká podle veleúspěšné knižní pohádkové předlohy od C. S. Lewise a režíruje Andrew Adamson (Shrek, Shrek 2), není příliš pravděpodobné, že konečný […]
  • SpongeBob ve filmu: Houba na suchu6. dubna 2019 SpongeBob ve filmu: Houba na suchu Už si ani nepamatuji, kdy jsem viděl poprvé SpongeBoba. Asi na stařičkém počítači v DivX. To mi by bylo 24. Připadám si, jako kdyby to bylo v 90. letech. Americké filmy se k nám nedostaly […]
  • 22 Jump Street - pro děti do 12 let nevhodné14. května 2019 22 Jump Street - pro děti do 12 let nevhodné Poté, co si policejní důstojníci Schmidt a Jenka zažili vyšetřování na střední škole, čeká je teď další práce. Jejich šéf, kapitán Dickson, je pověřuje případem, který se ale tentokrát […]
  • Buchty a klobásy (Sausage Party) - 55 %25. srpna 2016 Buchty a klobásy (Sausage Party) - 55 % Všude na světě jsou obchody, které nabízejí své zboží zákazníkům. V Americe mají hlavně hyparmerkety, kde jsou připraveny nejen potraviny, ale také další spotřební věci k prodeji. V jednou […]