Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Shogun Total War

Shogun Total War

Shogun Total War
Shogun - Total War
1. červ­na 1530
Milý deníč­ku, jme­nu­ji se…..nějaké šíle­né japon­ské jmé­no, ale to není pod­stat­né. Jsem veli­te­lem tako­vé­ho jed­no­ho krás­né­ho kla­nu, máme jméno…..šílené japon­ské jmé­no a naše barva je zele­ná. Pro jed­no­du­chost si bude­me říkat Zelení! Žijeme v Japonsku, což je země plná Japonců s div­ný­mi jmé­ny. Jenže těch Japonců je tady moc a moc a všich­ni chtě­jí něja­ké to sjed­no­ce­ní země, jen s tím roz­dí­lem, že se nemo­hou dohod­nout na tom, kdo to celé pove­de - tedy, sta­ne se Shogunem. To je mi ale legra­ce… Také bych chtěl, aby naši Zelení všech­ny spo­ry vyhrá­li, pře­bar­vi­li celé Japonsko na Zelenou bar­vu (z toho by měl jis­tě radost Martin Bursík) a já se stal Shogunem…lehké to ale nebu­de. Kdo mě nej­víc štve jsou ….šíle­né japon­ské jmé­no a …..dal­ší šíle­né japon­ské jmé­no. Prostě Červení a Modří! Hrůza, ty jejich mané­v­ry na našich hra­ni­cích. Dokonce mi vysla­li něja­ké své nin­dži pro­ti úspěš­ným Zeleným gene­rá­lům, naštěs­tí se aten­tát nezda­řil, ale kdo ví příš­tě, že? Nebudu pro­to váhat s odve­tou, milý deníč­ku, a vrh­nu se na ně!
20. červ­na 1530
Milý deníč­ku, dnes se mi sta­la význam­ná udá­lost. Pěkně Ti ji popí­ši. ROZSEKAL jsem ty hnus­ný Červený pra­sa­ta na CUCKY! Krev jen tek­la prou­dem z toho jejich ….pří­šer­né japon­ské slo­vo. No pros­tě z té…pevnosti, kde síd­lil ten jejich vůd­ce. Ach, jak ten úpěn­li­vě pro­sil o milost, nic mu to ale plat­né nebylo..he he he.
5. led­na 1540
Milý deníč­ku, dnes jsem povil dítě. Hurá! Až umřu budu mít nástup­ce. Ihned syn­ka pově­řím vele­ním něja­ké té men­ší armá­dič­ky, ať sbí­rá zku­še­nos­ti, ono se mu to hodí… Také nesmím zapo­me­nout na to, že jsem koneč­ně zbu­do­val budd­his­tic­ký chrám a teď si tam budu tré­no­vat asi nej­sil­něj­ší jed­not­ky, kte­ré u nás jsou. Mnichy! Už se těším až s nimi vtrh­nu k Modrým! Ti budou kou­kat!
13. úno­ra 1541
Milý deníč­ku, dnes jsem měl návště­vu z něja­ké dale­ké země. Jsou to tako­ví směš­ní bar­ba­ři - jen kdy­bys je viděl, deníč­ku můj milo­va­ný - mají div­né oči a také tak div­ně mlu­ví. Žvatlali cosi o jed­nom Bohu, kte­rý nás všech­ny spa­sí a kde­si cosi. Radši jsem je nechal nabod­nout na kůl, aspoň něja­ké vzru­še­ní… Krom toho jsem také koneč­ně posta­vil Zbrojírnu, teď můžu tré­no­vat vojá­ky s lep­ší výzbro­jí. To budou Modří kou­kat!!!!!
STW (Shogun Total War) je stra­te­gic­ká počí­ta­čo­vá hra, kte­rá se ode­hrá­vá v Japonsku v 16. sto­le­tí. Japonsko této doby je zem kraj­ně nebez­peč­ná. 1) Je plná Japonců, 2) je plná navíc zuři­vých bojechti­vých Japonců. Vskutku zem je roz­dě­le­na na něko­lik růz­ně veli­kých úze­mí, kte­ré spo­lu kru­tě sou­pe­ří o to, pod kte­rých pra­po­rem nako­nec dojde Japonsko sjed­no­ce­ní a kdo se tedy také sta­ne Shogunem…. Hra se hra­je geni­ál­ně. Bitvy buď může­te bojo­vat v hez­kém 3D pro­stře­dí, kde ovlá­dá­te někdy až tisí­ce malič­ka­tých vojáč­ků (je zde navíc mož­no tvo­řit růz­né pře­de­fi­no­va­né for­ma­ce atd..) nebo boju­je­te auto­ma­tic­ky a spí­še se na vel­ké stra­te­gic­ké mapě věnu­je­te diplo­ma­cii budo­vá­ní sta­veb, vývo­ji jed­no­tek atd… Obě čás­ti se hra­jí skvě­le.

  • Syberia 220. září 2019 Syberia 2 Možná jste již četli moji "donebevychvalující" recenzi na první díl skvělé adventury Syberia. Druhý díl je skoro stejný...... To by ale bylo asi velmi strohá recenze, takže raději trochu […] Posted in Retro games
  • Lego Star Wars19. října 2019 Lego Star Wars Nestává se v dnešní době moc často, že by se někdy na trhu objevila počítačová hra z tzv. "staré školy". Teď nemám na mysli nepochopitelně obtížné a (místy i nudné) textové adventury, ale […] Posted in Retro games
  • Prince of Persia – klasika klasik6. srpna 2019 Prince of Persia – klasika klasik Je asi jen málo starých DOSových her, které by se tak zapsaly do povědomí hráčů dříve narozených, jako je Prince of Persia. Obecně vzato se sice velkým písmem do pamětí hráčů zapsaly […] Posted in Retro games
  • Operace Flashpoint - recenze18. září 2019 Operace Flashpoint - recenze Před několika dny jsem na svém dnes již lehce archaickém počítači (CELERON 533Mhz, 137 RAM, RIVAT TNT 2) úspěšně dokončil hru Operace Flashpoint. Již dlouhá léta jsem o této hře slýchával […] Posted in Retro games
  • Warcraft 329. září 2019 Warcraft 3 Warcraft je skvělá realtime fantasy strategie, která se (jak jistě poznáte podle názvu) dočkala svého již třetího pokračování. Hra nás opět přivádí do nádherné krajiny, kde se odehrávají […] Posted in Retro games
  • Deus Ex: Human Revolution9. října 2019 Deus Ex: Human Revolution V roce 2000 spatřila světlo světa hra s prapodivným názvem "Deus Ex", hra, na kterou po čase mnozí "pamětníci" vzpomínají se slzou v oku a označují ji za to nejlepší, co na poli virtuální […] Posted in Retro games
  • Max Payne27. srpna 2019 Max Payne Max Payne Jmenuji se Max Payne, hraji ve hře Max Payne postavu Maxe Payna a přišel jsem vás zabít! To je zhruba stručná charakteristika hlavního hrdiny této slavné hry od finské […] Posted in Retro games
  • SWAT 428. srpna 2019 SWAT 4 Vyšetřil jsem si trochu času a podíval se na to, co se válí na disku mého notebooku. Hra SWAT 4 vyšla již před drahnou dobou, ale musím říci, že za ten čas (cca 4 roky) neztratila nic ze […] Posted in Retro games
  • Mafia III - Přesun do Ameriky do 70.let hře neprospěl.20. května 2020 Mafia III - Přesun do Ameriky do 70.let hře neprospěl. Co když se zeptáme všemožných fanoušků, která česká hra je nejslavnější? Je to Mafia. První díl byl nejzábavnější a nejlepší. Druhý díl byl skoro taky tak dobrý. Pracovali na něm taky […] Posted in Retro games
  • Valiant Hearts: The Great War (2014)4. října 2019 Valiant Hearts: The Great War (2014) Ve dnech, kdy si připomínáme sté výročí začátku první světové války,konfliktu který navždy změnil "tvář Evropy", přichází studio Ubisoft s počítačovou hrou, která se v právě zmiňované […] Posted in Retro games

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...