Kritiky.cz > Recenze knih > Shigor Birdman - Kronika konce světa

Shigor Birdman - Kronika konce světa

Postapokalyptických romá­nů u nás moc nevy­chá­zí. Nejsem zrov­na odbor­ník, ale snad krom geni­ál­ní­ho díla Tma od Neffa je v této kolon­ce Birdmanova kni­ha osa­mo­ce­na.

Shigor Birdman je samo­zřej­mě pseu­do­nym, ten­to pán se jme­nu­je Jiří Matyskiewicz a krom psa­ní se věnu­je i tvor­bě počí­ta­čo­vých her (což je v něko­li­ka názna­cích v kni­ze znát). Kronika kon­ce svě­ta není bůhví­ja­ké lite­rár­ní dílo, mož­ná prá­vě nao­pak, do číta­nek se prav­dě­po­dob­ně nikdy nedo­sta­ne, jazy­ko­vě to také není výlet do luhů a hájů mis­tra Vančury, nicmé­ně o to tu vlast­ně ani nejde (a při­znej­me si, že cílo­vá sku­pi­na čte­ná­řů je schop­na podob­né věci čas­to odpouš­tět). Hlavní devi­zou je zají­ma­vý pří­běh ori­gi­nál­ně (pod­le mého názo­ru) zpra­co­va­né neo­ri­gi­nál­ní kata­stro­fy (snad se v té větě lze ori­en­to­vat). Ono je samo­zřej­mě těž­ké na tom­to lite­rár­ním poli napsat něco zce­la pře­vrat­né­ho, neboť se asi jen těž­ko lze zce­la odvrá­tit napří­klad od tako­vé­ho Dne Triffidů (na kte­rý jsou v kni­ze rov­něž čet­né naráž­ky).

Kniha se čte veli­ce dob­ře a sviž­ně, mís­ty jsem se od ní doslo­va nemohl odtrh­nout, pro­to­že mě vel­mi zají­ma­lo jak to celé bude dále. Kronika kon­ce svě­ta navíc není ani moc dlou­há (246 stran kapes­ní­ho for­má­tu). Ideální let­ní čet­ba pro lidi, kte­rým onen žánr není vylo­že­ně nepřá­tel­ský. Pokud jste navíc schop­ni absor­bo­vat něja­ký ten kli­šo­id­ní motiv a nepří­liš zda­ři­lou lite­rár­ní úro­veň (byť i to může být dost sub­jek­tiv­ní), tak garan­tu­ji, že s tím­to dílem bude­te nad­mí­ru spo­ko­je­ni.

A pokud poten­ci­ál­ní čtenář/ka pat­ří mezi jedin­ce, kte­ří mají rádi horo­ro­vý zom­bie sub­žánr, tak garan­tu­ji spo­ko­je­nost snad ješ­tě vět­ší :-), navíc zom­bie tu jsou zpra­co­vá­ny doce­la nápa­di­tě a ačko­liv se děj oko­lo nich pří­mo neto­čí, tak beze­spo­ru zaujmou.

Záměrně nepí­ši nic k ději, snad mohu pozna­ment jen to, že kni­ha je psá­na for­mou dení­ko­vých zázna­mů a že nej­vět­ší hajlz je samo­zřej­mě člo­věk.

  • Pekelné příběhy čertí babičky - čertí babičku musí poslouchat celé peklo i s Luciferem25. června 2020 Pekelné příběhy čertí babičky - čertí babičku musí poslouchat celé peklo i s Luciferem To takhle bylo jedno peklo a v něm čerti. Nic neobvyklého. Avšak v uvozovkách pyšnilo se čertí babičkou. Ono se řekne babička, ale to není tak, jak to může na první pohled vypadat. Nikdo […] Posted in Recenze knih
  • O sandálech a o ponožkách v nich4. dubna 2020 O sandálech a o ponožkách v nich Mezi nejčastější stereotypy, které Češi rádi o sobě říkají a navzájem se jimi baví, jsou ponožky v sandálech. Konkurovat jim může snad jen obligátní půlitr točeného piva plzeňského typu v […] Posted in Recenze knih
  • J. T. Holub: Jak léčit chronická onemocnění homeopatií, Bachovými esencemi a Schűsslerovými solemi19. února 2016 J. T. Holub: Jak léčit chronická onemocnění homeopatií, Bachovými esencemi a Schűsslerovými solemi Pokud trpíte nějakým chronickým onemocněním a rozhodli jste se řešit ho alternativním způsobem léčby, pak pro vás tato kniha jistě bude velmi dobrým pomocníkem. Na začátek je nutno […] Posted in Recenze knih
  • P. K. Dick - Vykolejený čas21. dubna 2020 P. K. Dick - Vykolejený čas Co naplat, P. K. Dick je jedním z mých oblíbených autorů a jako takovému mu občas prominu i nějakou tu slabou chvilku. Vždyť těch chvilek krásných (ve společnosti jeho knih) bylo tolik. Je […] Posted in Recenze knih
  • Neil Gaiman - Koralina21. března 2020 Neil Gaiman - Koralina Koralina je název knihy britského autora (žijícího v USA) Neila Gaimana, o jehož slavné knize Nikdykde jsem již něco psal zde. V podstatě se jedná o jakousi pohádku, do které se nám ale […] Posted in Recenze knih
  • Romeo a Julie 23009. června 2020 Romeo a Julie 2300 Vladimír Páral je spisovatel, který napsal již mnoho a mnoho knih. Bohužel však také musím konstatovat, že ačkoli Páral mnoho knih napsal, tak jeho díla se od sebe mnoho neliší. Dalo by se […] Posted in Recenze knih
  • Léčivé pohádky pro dětskou duši9. února 2020 Léčivé pohádky pro dětskou duši Knížka "Léčivé pohádky pro dětskou duši" od Romany Suché potěší nejen děti všech věkových kategorií, ale i jejich rodiče. Jak už samotný název knihy napovídá, nejedná se jen tak o obyčejné […] Posted in Recenze knih
  • Uvařte si chutná jídla podle Kurkumové kuchařky26. ledna 2019 Uvařte si chutná jídla podle Kurkumové kuchařky Pro všechny, kdo mají rádi kurkumu a chtějí s touto jedinečnou surovinou v kuchyni pracovat o něco víc, než s ní čas od času posypat rýži se zeleninou, je tu Kurkumová kuchařka. Díky této […] Posted in Recenze knih
  • Jitka Lenková: Tajemná místa Česka28. února 2016 Jitka Lenková: Tajemná místa Česka Máte rádi záhady, tajemství a navíc s oblibou putujete po pestrých koutech naší země? Pak by tato knížka rozhodně neměla uniknout vaší pozornosti. S knížkou se vydáte na „vzrušující […] Posted in Recenze knih
  • Jiří Šulc - Mosty do Tel Avivu31. prosince 2019 Jiří Šulc - Mosty do Tel Avivu Druhá světová válka skončila, ale to rozhodně neznamená, že by na zemi zavládl klid a mír.Naopak.Jiří Šulc je ve svém žánru velmi zdatný, což prokázal i skvělým románem "Dva proti říši". […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...