Kritiky.cz > TV Recenze > Sherlock - Skomírající detektiv (S04E02) - 70 %

Sherlock - Skomírající detektiv (S04E02) - 70 %

Sherlock402

Milujete cli­f­fhage­ry? Druhý díl 4. série je přes­ně pro Vás. Je to už 15 dílů od vzni­ku seri­á­lu, a tak všich­ni už oče­ká­vá­te neče­ka­né a před­po­klá­dá­te nepřed­vi­da­tel­né. V před­cho­zím dílu Watsona tra­gic­ky opus­ti­la man­žel­ka, a tak je dok­tor nucen navště­vo­vat psy­cho­lož­ku, jeho zesnu­lá žena se mu totiž pořád obje­vu­je.

Sherlocka smrt Mary Watsonové taky zasko­či­la, a tak se zno­va vrh­ne do vyšet­řo­vá­ní , aby mohl spl­nit posled­ní přá­ní mrt­vé.

Pokračovaní pří­bě­hu plně nava­zu­je na pří­běh, kte­rý začal zno­vu obje­ve­ní Moriatyho, Watson je v depre­si a Sherlock se stal závis­lý na dro­gách. Oba dva se spo­jí pro­ti vel­mi boha­té­mu finanč­ní­ko­vi, kte­rý je, mož­ná, séri­o­vým vra­hem. Jde o to, aby zachrá­ni­li dal­ší lidi.

Benedict Cumberbatch je oprav­du dob­rý herec, celý seri­ál na něm sto­jí a i ten­to díl doká­zal pový­šit na vyni­ka­jí­cí úro­veň. Benedict si urči­tě své­ho Sherlocka uží­vá a s hlav­ní­mi tvůr­ci urči­tě dis­ku­tu­je nad posta­vou, kte­rá je v dro­go­vém rau­ši.

Martinovi Freemanovi tvůr­ci při­chys­ta­li pozi­ci smut­né­ho vdov­ce, kte­rý se sta­rá o svo­ji malou dcer­ku. Jediné, co by jej doká­za­lo zachrá­nit před smr­tí z depre­se je zachra­ňo­va­ní lidí kolem sebe.

Zločince této epi­zo­dy hra­je už zku­še­ný herec Toby Jones, kte­rý doká­zal do své posta­vy vlo­žit tolik psy­cho­pa­tic­ké­ho cha­rizma­tu, abychom mu uvě­ři­li, že doká­že bez mrk­nu­tí oka zabít.

Příběh se zdá  být na začá­tek doce­la jed­no­du­chý, pou­ze vyšet­řo­vá­ní a slo­že­ní moti­vu z indi­cií od tajem­né dív­ky, ale od dru­hé půl­ky se dozví­me něko­lik zvra­tů, kte­ré nám z prvu zru­ší veš­ke­ré teo­rie a nako­nec potvr­dí to, že Sherlock je vlast­ně seri­ál, ve kte­rém se hod­ně věcí sta­ne na popud tajem­ných a vyši­nu­tých lidí.

Musím ale tro­cha vytknout téma mož­nost (sebe) vraž­dy Sherlocka, to už jsme měli i v úpl­ně prv­ním díle, tam to bylo zpra­co­vá­no o dost reál­ně­ji. Teď se z toho stá­vá spí­še sci-fi seri­ál ve svém vlast­ním vesmí­ru Londýna, kde pro­bí­há nere­ál­né vyšet­řo­vá­ní s nere­ál­ným vra­hem.

Jsem zvě­da­vý, co nás čeká za týden, před­po­ví­dám vel­kou akci s něja­kým mož­ným sebe­obě­to­vá­ním, pro­to­že posled­ní záběr kon­čí, jak Watson hle­dí do ústí nabi­té pis­to­le.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Sherlock - The Lying Detective
Hodnocení polož­ky
31star1star1stargraygray

  • Sherlock - Šest Železných dam (S04E01) - 50 %3. srpna 2018 Sherlock - Šest Železných dam (S04E01) - 50 % Tak po roce zase vysílá Česká televize britský seriál Sherlock. Sherlocka, slavného detektiva, když nepočítám historickou epizodu s detektivem v rauši, jsme opustili v letadle, kdy se […] Posted in TV Recenze
  • Sherlock - Poslední případ (S04E03) - 85 %10. srpna 2018 Sherlock - Poslední případ (S04E03) - 85 % Čím završit třinácti-dílný seriál? No něčím velkým, co by všechny kecálky umlčelo. No Sherlock je už dlouho-letá historie, která má slabší i lepší díly. V loni vyšla nejlepší epizoda, […] Posted in TV Recenze
  • Sherlock: Přízračná nevěsta - 95 %3. ledna 2016 Sherlock: Přízračná nevěsta - 95 % Tak včera šel na České televizi jubilejní desátý díl krimi série Sherlocka. Bylo to také Vánoční a zároveň i novoroční speciál a tak se všichni těšili na to, až zase hlavní postava […] Posted in TV Recenze
  • Hobit – Šmakova dračí poušť13. ledna 2014 Hobit – Šmakova dračí poušť Když jste viděli Neočekávanou cestu, možná jste si říkali, kam dal Peter Jackson rozum, že se rozhodl natáhnout, přetrhnout a rozstrkat děj jedné dětské knížky do tří […] Posted in Filmové recenze
  • Hobit: Šmakova dračí poušť na Blu-ray v rozšířené verzi25. listopadu 2014 Hobit: Šmakova dračí poušť na Blu-ray v rozšířené verzi Jak u Pána Prstenů před více než deseti lety, tak i pro Hobita je pro fanoušky fantasy a Petera Jacksona připraveno ne jenom jedno vydání filmu na digitálním nosiči. Standardní vydání […] Posted in Filmové recenze
  • Hobit: Bitva pěti armád - 90 %11. prosince 2014 Hobit: Bitva pěti armád - 90 % Je tomu už 12 let, co P. Jackson natočil první film z bájné Středozemě. Po více než deseti letech se celá kapitola uzavírá. Třetí díl Hobita zamířil do našich kin a už se s postavami […] Posted in Filmové recenze
  • Benedict Cumberbatch2. prosince 2014 Benedict Cumberbatch Benedict Timothy Carlton Cumberbatch (* 19. července 1976, Londýn, Spojené království) je britský filmový, televizní a divadelní herec. Mezi jeho nejznámější role patří Stephen Hawking z […] Posted in Profily osob
  • Doctor Strange - 80 %25. října 2016 Doctor Strange - 80 % Tak je konec roku 2016, do kin jde zase film od Marvelu. Továrna na filmy je velmi plodná. Každý rok nám do světa přijdou dva nové filmy. Už ani nepamatuji, kdy šel první Iron man, ale […] Posted in Filmové recenze
  • PROBÍHÁ NATÁČENÍ NOVÉHO DOBRODRUŽNÉHO FILMU SPOLEČNOSTI WARNER BROS. PICTURES PODLE KLASICKÉHO DÍLA KNIHA DŽUNGLÍ11. března 2015 PROBÍHÁ NATÁČENÍ NOVÉHO DOBRODRUŽNÉHO FILMU SPOLEČNOSTI WARNER BROS. PICTURES PODLE KLASICKÉHO DÍLA KNIHA DŽUNGLÍ Praha 11.března 2015 – Začalo natáčení nového celovečerního 3D filmu společnosti Warner Bros. Pictures na motivy oblíbené klasiky Rudyarda Kiplinga Kniha džunglí. V celovečerním režijním […] Posted in Články
  • MARTIN FREEMAN9. prosince 2012 MARTIN FREEMAN MARTIN FREEMAN  si nedávno vysloužil nominaci na Emmy v kategorii nejlepší vedlejší role za ztvárnění Dr. Johna Watsona v oceněné dramatické sérii BBC „Sherlock“, který měl premiéru v roce […] Posted in Profily osob

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...