Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Sherlock - Šest Železných dam (S04E01) - 50 %

Sherlock - Šest Železných dam (S04E01) - 50 %

Sherlock

Tak po roce zase vysí­lá Česká tele­vi­ze brit­ský seri­ál Sherlock.
Sherlocka, slav­né­ho detek­ti­va, když nepo­čí­tám his­to­ric­kou epi­zo­du s detek­ti­vem v rau­ši, jsme opus­ti­li v leta­dle, kdy se zno­va obje­vil jeho nej­vět­ší pro­tiv­ník Moriaty. Po ztrá­tě sou­pe­ře se Sherlock zno­vu vra­cí do prá­ce, ale tak slo­ži­té pří­pa­dy na něj neče­ka­jí. Bere je jenom jako malé pří­pa­dy a čeká na Moriatrovu odpla­tu.

Díl je slab­ší, než jeho před­cho­zí  čás­ti, pří­pa­dy jsou jed­no­du­ší. Objeví se všech­ny zná­mé oso­by a děla­jí všech­no, co od nich fanouš­ci čeka­jí. Sherlock zase vyšet­řu­je své pří­pa­dy dle detai­lů, kte­rých si všim­ne jenom on, jeho cho­vá­ní je čím dále šíle­něj­ší, jeho ovliv­ně­ní smr­tí Moriatyho je zna­tel­né a nezná způ­sob, jak najít ten správ­ný slo­ži­tý pří­pad.

Šest Železných dam je zají­ma­vé tím, že se z prvu pří­pad věnu­je pou­ze niče­ní byst ang­lic­ké býva­lé pre­mi­ér­ky a až za půl­kou dojde  k vět­ší­mu odha­le­ní, kte­ré se věnu­je paní Watsonové. Bohužel jed­no­du­chost záplet­ky jde pro­ti celé­mu seri­á­lu, kdy by měla být záplet­ka kom­pli­ko­va­ná a zlo­čin by neměl být jed­no­du­chý.

První díl z 4. sezó­ny je zkla­má­ním, zkla­mal mně pří­bě­hem, zdlou­ha­vos­tí a taky tím, že pros­tě neza­pa­dal do slo­ži­tos­ti v pří­bě­hu a detek­tiv­ní záplet­ky.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,82199 s | počet dotazů: 228 | paměť: 53473 KB. | 04.12.2021 - 05:57:03