Kritiky.cz > TV Recenze > Sherlock - Poslední případ (S04E03) - 85 %

Sherlock - Poslední případ (S04E03) - 85 %

Sherl13

Čím zavr­šit třinácti-dílný seri­ál? No něčím vel­kým, co by všech­ny kecál­ky uml­če­lo.

No Sherlock je už dlouho-letá his­to­rie, kte­rá má slab­ší i lep­ší díly. V loni vyšla nej­lep­ší epi­zo­da, kte­rá se věno­va­la his­to­ric­ké době. Poslední letoš­ní díl je zas věno­va­ný moder­ním tech­no­lo­gii a tomu, že Sherlocka čeká oprav­du posled­ní (snad jenom mož­ná) pří­pad.

Objeví se pro­tiv­ník, kte­ré­ho vůbec neče­kal, ale obje­vil se v před­cho­zích dílech, v malých ale důle­ži­tých scé­nách. A teď zlo sto­jí pro­ti Sherlockovi, Mycroftovi a Watsonovi. Všichni tři sto­jí pro­ti pro­tiv­ní­ko­vi, kte­rý byl všech 12 dílů v poza­dí, vůbec se o něm nevě­dě­lo. Jediné, co jej spo­jo­va­lo s Holmesovými byl Moriarty.

Jak jsem psal v před­cho­zím díle, tak ze Sherlocka v moder­ní době se stal sci-fi Sherlock, kde exis­tu­jí sice reál­né věci a záplet­ky, ale bohu­žel půl­ka věcí je vymyš­le­ných a věcí z budouc­nos­ti.

Už to není o tom, že hlav­ní detek­tiv pří­bě­hu řeší kom­pli­ko­va­ný pří­pad, kte­rý vyře­ší deduk­cí a sle­do­vá­ním detai­lů. Jde mu o život a už není tím, jaký měl být. Nevšímá si důle­ži­tých detai­lů a kom­pli­ko­va­nost záplet­ky je už nad jeho hla­vu.

Existuje totiž pro­tiv­ník, kte­rý je ješ­tě vět­ší soci­o­pat, než jsme čekali.Velmi snad­no doká­že ovliv­ňo­vat lidi kolem sebe, a tak jeho veš­ke­ré kro­ky jsou ješ­tě více naplá­no­va­né, než bychom čeka­li.

Odklon od vyšet­řo­va­ní slo­ži­těj­ších pří­pa­dů, kte­ré by Sherlock snad­no vyře­šil, je vel­mi zna­tel­ný. Kdo oče­ká­vá to samé jako v před­cho­zích dílech, tak se nedočká.Sherlockové a Watson řeší své ohro­že­ní, kte­ré se může týkat jejich his­to­rie a budouc­nos­ti. Ale jakmi­le pro­blém vyře­ší, tak se zno­vu vrá­tí na pev­nou zem a na radu Mary, kte­rá na DVD pro­mlou­vá ze záhro­bí, se zno­vu vrá­tí do 221B Baker Street, aby řeši­li své pří­pa­dy.

Třináctý díl je nej­lep­ší z této sezó­ny, uza­ví­rá se tím letoš­ní kapi­to­la, kte­rá zača­la smr­tí man­žel­ky Watsona. Tentokrát nekon­čí žád­ným cros­so­ve­rem, ani nevy­ře­še­ným pří­pa­dem, kte­rý by mohl pokra­čo­vat do dal­ší sezó­ny. Tvůrcům se poda­ři­lo seri­ál smys­lu­pl­ně zakon­čit, a tak bude dal­ší sezó­na oprav­du na vel­ké přá­ní fanouš­ků.

Snad se tvůr­ci roz­hod­nou řešit nevy­ře­še­né pří­pa­dy Londýnského pod­svě­tí, aby měl zas Sherlock co za prá­ci, pří­pad­ně by se urči­tě hodi­lo, aby se někte­ré díly vrá­ti­li mezi 13 epi­zod, kde by pří­běh spo­jo­val něja­ké prv­ky ze živo­ta Watsona i Sherlocka Holmese, kte­ré jsme během seri­á­lu nevi­dě­ly a sta­ly se na poza­dí.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Sherlock - The Final Problem
Hodnocení polož­ky
41star1star1star1stargray

  • Sherlock - Šest Železných dam (S04E01) - 50 %3. srpna 2018 Sherlock - Šest Železných dam (S04E01) - 50 % Tak po roce zase vysílá Česká televize britský seriál Sherlock. Sherlocka, slavného detektiva, když nepočítám historickou epizodu s detektivem v rauši, jsme opustili v letadle, kdy se […] Posted in TV Recenze
  • Sherlock - Skomírající detektiv (S04E02) - 70 %3. srpna 2018 Sherlock - Skomírající detektiv (S04E02) - 70 % Milujete cliffhagery? Druhý díl 4. série je přesně pro Vás. Je to už 15 dílů od vzniku seriálu, a tak všichni už očekáváte nečekané a předpokládáte nepředvidatelné. V předchozím dílu […] Posted in TV Recenze
  • Sherlock: Přízračná nevěsta - 95 %3. ledna 2016 Sherlock: Přízračná nevěsta - 95 % Tak včera šel na České televizi jubilejní desátý díl krimi série Sherlocka. Bylo to také Vánoční a zároveň i novoroční speciál a tak se všichni těšili na to, až zase hlavní postava […] Posted in TV Recenze
  • Hobit: Bitva pěti armád - 90 %11. prosince 2014 Hobit: Bitva pěti armád - 90 % Je tomu už 12 let, co P. Jackson natočil první film z bájné Středozemě. Po více než deseti letech se celá kapitola uzavírá. Třetí díl Hobita zamířil do našich kin a už se s postavami […] Posted in Filmové recenze
  • Hobit: Šmakova dračí poušť na Blu-ray v rozšířené verzi25. listopadu 2014 Hobit: Šmakova dračí poušť na Blu-ray v rozšířené verzi Jak u Pána Prstenů před více než deseti lety, tak i pro Hobita je pro fanoušky fantasy a Petera Jacksona připraveno ne jenom jedno vydání filmu na digitálním nosiči. Standardní vydání […] Posted in Filmové recenze
  • Hobit – Šmakova dračí poušť13. ledna 2014 Hobit – Šmakova dračí poušť Když jste viděli Neočekávanou cestu, možná jste si říkali, kam dal Peter Jackson rozum, že se rozhodl natáhnout, přetrhnout a rozstrkat děj jedné dětské knížky do tří […] Posted in Filmové recenze
  • Pride - 75%3. září 2015 Pride - 75% Kontroverzní Margaret Thatcherovou, přezdívanou “Železná lady“, známe všichni. Možná si i vybavíme některé události z té doby, ale atmosféru v britské společnosti 80. let znají už jen […] Posted in Filmové recenze
  • Hobit: Neočekávaná cesta - a jak to vlastně začalo s Bilbem Pytlíkem10. srpna 2019 Hobit: Neočekávaná cesta - a jak to vlastně začalo s Bilbem Pytlíkem V hobití vesničce sepisuje starý Bilbo Pytlík historii jedné neočekávané cesty. Nikdy netoužil být hrdinou a vydávat se vědomě na dobrodružnou cestu považoval za nerozumné. Přesto musí […] Posted in Retro filmové recenze
  • Spectre [60%]5. listopadu 2015 Spectre [60%] James Bond se vrací již ve svém dvacátém čtvrtém dobrodružství, ve kterém se po dlouhých desetiletích postaví opět zločinecké organizaci Spectre. Znovu u toho je strůjce posledního Bondova […] Posted in Filmové recenze
  • Pride - 70 %11. srpna 2015 Pride - 70 % Mladý Joe slaví své dvacáté narozeniny doma u rodičů v Londýně. Při procházce centrem města se náhodou dostane do průvodu gayů a lesbiček a seznámí se s některými z nich. Dokonce se s nimi […] Posted in Filmové recenze

Sherlock - Poslední případ (S04E03) - 85 %
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com