Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Soutěže > Sherlock - 2. série - ukončena

Sherlock - 2. série - ukončena

Po půlroč­ní odml­ce zno­vu vyhla­šu­je­me sou­těž. Tentokrát o DVD Sherlock - 2. série.

Soutěž byla ukon­če­na k 31.1.2014.

Do 7.2.2014 bude vyhlá­šen vítěz, kte­ré­mu bude doru­če­na výhra.

Sponzor sou­tě­že: [adro­ta­te banner=„13“]

Stačí odpo­vě­dět správ­ně 3 odpo­vě­di a nej­přes­ně­ji tip­nout počet odpo­vě­dí a může­te vyhrát cenu.

Soutěž pro­bí­há od 8.1.2.2014 do 31.1.2014. (23 dní) Do sou­tě­že se zapo­čí­tá­va­jí všich­ni sou­tě­ží­cí, kte­ří během této doby vypl­ní sou­těž­ní for­mu­lář.

Během něko­li­ka násle­du­jí­cích dnů po ukon­če­ní sou­tě­že bude znám 1 výher­ce, kte­rý správ­ně odpo­vě­děl a nej­přes­ně­ji odha­dl cel­ko­vý počet sou­tě­ží­cích.

Soutěže se můžou zúčast­nit pou­ze regis­tro­va­ní čte­ná­ři FilmCZ.Info

[pro­tec­ted]

Otázky

 1. V jakém fil­mu z roku 2013 si herec hra­jí­cí posta­vu Sherlocka zahrál hlav­ní zápor­nou posta­vu (nea­ni­mo­va­nou)?
 2. V jakém fil­mu z roku 2013 si herec hra­jí­cí Watsona zahrál hlav­ní klad­nou posta­vu?
 3. Obsahuje DVD Sherlock - 2. série též čes­ký dabing?

  Vaše jmé­no (vyža­do­vá­no)

  Váš Email (vyža­do­vá­no)

  Kontaktní adre­sa

  Vaše odpo­vě­di

  Váš typ pro počet sou­tě­ží­cích se správ­ný­mi odpo­věď­mi

  [wpgd­prc „By using this form you agree with the sto­rage and han­d­ling of your data by this web­si­te.“]

  [/protected].

  Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

  Napsat komentář

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


  |

  Stránka načtena za 3,48175 s | počet dotazů: 233 | paměť: 53242 KB. | 30.11.2021 - 10:51:17