Kritiky.cz > Recenze knih > Sheri Winston: Anatomie vzrušení ženy

Sheri Winston: Anatomie vzrušení ženy

IMG 20210913 141238
IMG 20210913 141238
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Výzva pro odváž­né! Ponořit se do pro­cí­tě­ní své sexu­a­li­ty nejen po té duchov­ní rovi­ně, ale hlav­ně po té fyzic­ké. Nyní zís­ká­vám pocit, že když vím, kde a jak se to děje, děje to inten­ziv­ně­ji, pro­to­že o tom vím! I to může být vel­ký „wau efekt“, kte­rý vám Anatomie vzru­še­ní ženy při­ne­se.

IMG 20210913 141238

IMG 20210913 141303

Jaké jsou pří­no­sy této kni­hy?

V čem se liší, v čem je tak moc jiná? Samozřejmě co čte­nář, to růz­ný názor. Mne tu potě­ši­ly dvě věci: jed­na je ta, že se autor­ka zby­teč­ně neza­bý­vá trau­ma­ty a tím, jak všech­no nefun­gu­je a kam jako svět spě­je­me (ne v míře nad­byt­né, pou­ze a jen teh­dy, když je to důle­ži­té pro osvět­le­ní něče­ho dal­ší­ho), a pak to, jakým samo­zřej­mým způ­so­bem k žen­ské­mu vzru­še­ní při­stu­pu­je. Pro kaž­dou stej­ně, pro­to­že kaž­dá jsme schop­ná nád­her­ných extá­zí! I tak by se dalo zvo­lat v prů­bě­hu čte­ní kaž­dič­ké kapi­to­ly. I to je pocit, kte­rý z autor­ky máte.

Mix důvě­ry a vděč­nos­ti

Potěšilo mne, že Sheri Winston je mimo jiné porod­ní asi­s­tent­kou, což ve mne uvol­ni­lo obrov­skou důvě­ru v to, že ví, co žen­ské tělo umí. I když si to žena tře­ba v tu chví­li vůbec nedo­ve­de před­sta­vit. On ten sex je vlast­ně jako porod. Na někte­rém mís­tě v kni­ze jsem také čet­la, že porod je vrchol­ným sexu­ál­ním zážit­kem, vrchol­nou čin­nos­tí, kte­rou naše tělo v tom­to smě­ru umí – a s tím sou­hla­sím. Tehdy totiž napí­na­jí síly a emo­ce úpl­ně všech­ny sou­čás­tí těla, kte­ré se jinak pro­bou­zí pou­ze při sexu. A je zají­ma­vé sle­do­vat tyto sou­vis­los­ti.

Ve zkrat­ce, najde­te tu obec­né poví­dá­ní, mno­ho nákre­sů a zná­zor­ně­ní do detai­lů… mno­ho uklid­ně­ní, pokud tápe­te ohled­ně své­ho vzhle­du, mno­ho času strá­ví­te s prů­vod­ky­ní svým tělem, což dopo­ru­ču­ji vyzkou­šet. Mnoho dob­ré­ho se tu o sobě dozví­te a je to úžas­ný hoji­vý a vzru­šu­jí­cí čas, kdy ve vás bude růst respekt k tělu, úžas vůči němu a vel­ká vděč­nost.

O autor­ce: Sheri Winston je sexu­ál­ní kouč­ka a tera­pe­u­t­ka, jejíž kur­zy a worksho­py pro muže a ženy jsou vyhlá­še­ny tím, že jsou zábav­né a poho­do­vé co do for­my a bez­vad­né co do obsa­hu. Jedinečný pří­stup se nazý­vá holis­tic­kou sexu­a­li­tou a vychá­zí z autor­či­ných zku­še­nos­tí gyne­ko­lo­gic­ké zdra­vot­ní sest­ry, porod­ní asi­s­tent­ky a regis­tro­va­né zdra­vot­ní sest­ry. Je lek­tor­ka porod­ních kur­zů, masér­ka a léči­tel­ka. www.intimateartscenter.com


Foto: Renata Petříčková & Synergie 2021


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Yasmin Boland: Magický Měsíc 16. května 2022 Yasmin Boland: Magický Měsíc  Karty inspirované lunárními fázemi ze všech možných úhlů pohledu patří k těm, které vezmete do ruky a rázem máte po ruce hromadu praktických informací. Přišlo mi, že jsou i z těch, na […] Posted in Recenze knih
  • Kyle Gray – Lily Moses: Andělé a předkové11. dubna 2022 Kyle Gray – Lily Moses: Andělé a předkové Andělé mají v různých kulturách i různé podoby, stejně tak se můžeme různým způsobem napojovat na své předky, mudrce, šamany, medicimany nebo bytosti, které jsou symbolem dávné moudrosti. […] Posted in Recenze knih
  • Čtyři dohody: Mít je v kapse a nemít starosti11. dubna 2022 Čtyři dohody: Mít je v kapse a nemít starosti Řekla bych, že Čtyři dohody jsou obecně očistné. Ne vždy jsou v praxi použitelné, to rozhodně zdvihám prst, protože proplouvat životem naprosto meditativně a mít všechno na salámu, to […] Posted in Knihovnička
  • Tajná mantra28. března 2022 Tajná mantra Putování do himalájského kláštera s pocitem, že tohle je životní úkol. Seznamte se s Mattem Lesterem! Poutavé vyprávění kombinuje beletrii, hluboké uvolnění čtenářovy mysli, zoufalé drama  […] Posted in Knihovnička
  • Dokážu to! Karty pro podporu za každé situace28. března 2022 Dokážu to! Karty pro podporu za každé situace Najít v kartičkách přítele, který vám každý den řekne něco milého, nebo v době, kdy to potřebujte, vám poradí. Nebo vás podpoří, podělíte se s  nimi o radost a nové směry  - to je dar k […] Posted in Zajímavosti
  • Medicinské karty: Téma zvířat a symboliky je vám blízké?23. března 2022 Medicinské karty: Téma zvířat a symboliky je vám blízké? Pak budete spokojeni s Medicinskými kartami, se kterými se ponoříte do světa zvířecího smýšlení, cítění a vnímání. Do symboliky, kterou každé zvíře nese a kterými se zabývají snad všechny […] Posted in Knihovnička
  • Alana Fairchild: Posvátné rebelky9. března 2022 Alana Fairchild: Posvátné rebelky "Toužíš, aby ptáci uměli létat pod vodou. Chceš, aby láska zvítězila nad mocí. Přeješ si, aby lidé k sobě přistupovali jako rovnocenní a toužíš vnímat posvátnost v sobě i ve světě. Chceš […] Posted in Recenze knih
  • Tarot keltských draků: SILNÝ pomocník pro slabé i silné chvíle15. února 2022 Tarot keltských draků: SILNÝ pomocník pro slabé i silné chvíle Tarot keltských draků patří k tarotu, který ráda využívám jen při určitých příležitostech. Až rituálních, svátečních nebo ve chvíli, kdy se potřebuji zastavit a rozhodnout opravdu jasně. […] Posted in Recenze knih
  •  Chris-Anne: Tarot světla a stínu5. ledna 2022  Chris-Anne: Tarot světla a stínu Tradiční tarotové archetypy pojaté moderním životem, situacemi, které důvěrně známe a ve kterých stojíme v jistých životních situacích tak, jako to dělaly kdysi postavy na klasických […] Posted in Recenze knih
  • Orákulum bohyní: ženy nejen ženám14. července 2021 Orákulum bohyní: ženy nejen ženám V každém z nás je kousek té bohyně, každý z nás má někdy touhu ničit, nebo musí něco zničit, aby se mohlo něco posunout dál. Té, která představuje nějaký vzor chování těla, duše nebo […] Posted in Recenze knih

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,51923 s | počet dotazů: 256 | paměť: 61696 KB. | 28.09.2023 - 03:39:09