Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > DVD a Video Tipy > Shaolin Soccer

Shaolin Soccer

Utajená per­la, kte­rá bohu­žel neza­zá­ři­la v našich kon­či­nách.Další poda­ře­né díl­ko. Snad ovliv­ně­né Mistrovstvím Světa ve fot­ba­le v Asii (jis­tě při­spě­lo k nato­če­ní toho­to fil­mu). A co , že je ten zázrak? Další skvě­lá kome­die.

Milujete fot­bal? Bojové umě­ní? A co takhle fot­bal oko­ře­ně­ný sha­o­lin­ským umem? Takový fot­bal jste ješ­tě nevi­dě­li. Jestli milu­je­te nad­sáz­ku, humor, bojo­vé umě­ní a fot­bal, je to film prá­vě pro Vás.

Fotbalový team, kte­rý během fil­mu sle­du­je­te se sklá­dá z sha­o­li­nů. Každý z nich ovlá­dá jis­té umě­ní ( železná noha, želez­né bři­cho, železná hla­va atd.). A tihle hra­jí fot­bal. Shaolin s želez­nou nohou (útoč­ník), vel­mi pěk­ná před­sta­va že? (Bohužel nepo­psa­tel­ná) Film je plný růz­ných efek­tů a tri­ků. Je v pěk­ném pro­ve­de­ní a i když sle­du­je­te film v původ­ním zně­ní, neru­ší to dojem, prá­vě nao­pak. Velmi ori­gi­nál­ní nápad, kva­lit­ní zpra­co­vá­ní i humor. Vřele dopo­ru­ču­ji i když je ško­da, že v našich kinech není a nebu­de.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,10829 s | počet dotazů: 242 | paměť: 53094 KB. | 27.11.2021 - 17:57:08