Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Domácí rady > Seznam úkolů pro šťastnější život

Seznam úkolů pro šťastnější život

seznam

Jestliže se nezmě­ní­me, nepo­ros­te­me. Jestliže neros­te­me, vlast­ně ani neži­je­me. (Gail Sheehy)

„To mě ničí!“ Ano, jsou věci, kte­ré nás mohou ničit, nad nimiž nemá­me pří­mou kon­t­ro­lu, ale vět­ši­nou se ten­to výraz vzta­hu­je k věcem v našem živo­tě, na kte­ré může­me půso­bit a změ­nit je: zaměst­ná­ní, cho­vá­ní, posto­je a dal­ší.

Můj návrh je napsat seznam toho, co vás „ničí“, a roz­hod­nout se, co s tím chce­te udě­lat teď. Pokud vám dělá potí­že vymys­let, co by mělo být na sezna­mu, odlož­te ho a vrať­te se k němu poz­dě­ji. Potom dej­te seznam na led­nič­ku a začně­te pra­co­vat na ruše­ní vše­ho ve vašem sezna­mu. Když to udě­lá­te, nahraď­te seznam novým, na němž bude to, co musí­te udě­lat, abys­te si zlep­ši­li svůj dosa­vad­ní život.

Drobný tip: Denně svůj seznam kon­t­ro­luj­te. Přehodnoťte situ­a­ce, kte­ré se zda­jí nemož­né. Potom pod­nik­ně­te kro­ky, aby byly pro­ve­de­ny potřeb­né změ­ny. Uvidíte, jak se váš život obrá­tí k lep­ší­mu!

Zdroj: Převzato z kni­hy 365 recep­tů pro duši od Dr. Bernie S. Siegela, vyda­lo Nakladatelství Pragma v roce 2010

Zdroj Foto: Pixabay


Článek je sou­čás­tí webu Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,88304 s | počet dotazů: 241 | paměť: 54895 KB. | 31.07.2021 - 14:42:20