Kritiky.cz > Pro ženy > Sexy spodní prádlo - nebojte se vybočit ze stereotypu a partnera překvapit!

Sexy spodní prádlo - nebojte se vybočit ze stereotypu a partnera překvapit!

girl 254708 1920


Zatímco pro někte­ré ženy je sexy spod­ní prádlo kaž­do­den­ním chle­bem, pro jiné je nao­pak nepro­bá­da­ným úze­mím, na kte­ré se z něja­ké­ho důvo­du ostý­cha­jí vydat. Pakliže pat­ří­te k ženám, kte­ré rády nosí sexy prá­dél­ko, pak může­te dneš­ní člá­nek vyne­chat - nao­pak pokud jste spí­še ten typ žen, kte­ré se noše­ní sexy a odváž­né­ho spod­ní­ho prádla bojí, pak si násle­du­jí­cí řád­ky urči­tě nenech­te ujít!

Podle čeho vybírat sexy spodní prádlo?

To je vel­mi dob­rá otáz­ka, kte­rá v tuto chví­li mož­ná hlo­dá v hla­vě i vám. Možná totiž neví­te, jak se tako­vé prádlo vlast­ně vybí­rá, co u něho hra­je důle­ži­tou roli a co je zrov­na tren­dy. V dneš­ním člán­ku vám pro­to dám něko­lik uži­teč­ných rad pro výběr sexy spod­ní­ho prádla a záro­veň při­ho­dím i pár důvo­dů, proč sto­jí za to zaho­dit strach i před­sud­ky a své­ho part­ne­ra za dveř­mi vaší lož­ni­ce mile pře­kva­pit!

Svůdné prádlo je dárkem pro vás oba

Hned na začá­tek bych zde ráda zmí­ni­la, že sexy spod­ní prádlo je dárek jak pro muže, tak i pro ženu. Ptáte se, proč tomu tak je? Je jas­né, že pohled na ženu v sexy prádle kaž­dé­ho muže oka­mži­tě odzbro­jí a bude na ní moci oči nechat, nemluvě o tom, jak se to pro­je­ví v jeho chtí­či. I ženy ale mohou z této situ­a­ce těžit, pro­to­že se díky sexy prádlu mohou cítit výji­meč­ně, vyzý­va­vě, samo­zřej­mě sexy a žádou­cí. A při­znej­me si bez muče­ní, že takhle by se ale­spoň čas od času chtě­la cítit snad kaž­dá z nás, ne?

Jak vybírat a co se zrovna nosí?

Pokud potře­bu­je­te něja­kou tu radu, kte­rou vyu­ži­je­te při výbě­ru, pár jich pro vás mám a věřím, že se vám budou hodit. V prv­ní řadě se podí­vej­me na bar­vy. V tom­to odvět­ví frčí jaká­si základ­ní tri­ko­lo­ra a tou je čer­ná, čer­ve­ná nebo bílá barva. Sexy spod­ní prádlo v těch­to bar­vách je sáz­ka na jis­to­tu, se kte­rou nemů­že­te nikdy nic zka­zit.

Co se stři­hu týče, pak je zde oprav­du z čeho vybí­rat. Některé spod­ní prádlo je spí­še decent­ní a neod­ha­lu­je tolik, jiné je nao­pak urče­né pro ty, kte­ré se rádi před­vá­dí, tak­že pro sebe volí tako­vé prádlo, kte­ré tře­ba neza­krý­vá část ňader. Jakou ces­tou se vydá­te, to už nechám na vás.

  • Tužka nebo rtěnka? To je dilema!31. května 2019 Tužka nebo rtěnka? To je dilema! Je lepší tužka nebo rtěnka? To je dilema, které dnes a denně řeší mnoho žen. Zatímco některé nedají dopustit na klasiku v podobě rtěnky, na kterou pějí samou chválu a líčení by si bez ní […] Posted in Pro ženy
  • Vybavení našich dětí, co je správně?7. října 2019 Vybavení našich dětí, co je správně? Je správné koupit našim dětem počítač? Jaké jsou jeho výhody i nevýhody a je vlastně zdraví škodlivý? To je velmi důležitá otázka, nad kterou mnozí z rodičů přemýšlí. Co je tedy správně co […] Posted in Pro ženy
  • Dekorace, které vás nebudou nic stát23. října 2019 Dekorace, které vás nebudou nic stát Za designové dekorace do vašeho bytu nemusíte utratit majlant. Stačí odkoukat nápady a začít vyrábět. Ideální jako aktivita s dětmi za dlouhých zimních večerů nebo deštivých […] Posted in Pro ženy
  • Trápí vás zplihlé vlasy bez objemu? Poradíme, jak se o ně správně starat!13. června 2019 Trápí vás zplihlé vlasy bez objemu? Poradíme, jak se o ně správně starat! Zplihlé vlasy rozhodně nejsou žádná výhra. Každá z nás si přeje (i když bychom to třeba nepřiznaly nahlas) bohatou hřívu, které nechybí objem ani zdravý lesk a která už na první pohled […] Posted in Pro ženy
  • Troufnete si nosit kostkovaný vzor?9. května 2019 Troufnete si nosit kostkovaný vzor? Kostkovaný vzor bude letos na podzim k vidění úplně všude. A bodejť by taky ne, když se jedná o jeden ze stěžejních trendů sezóny! Jestliže jste jej až do této chvíle považovali za […] Posted in Pro ženy
  • Krásné ruce a nehty14. září 2019 Krásné ruce a nehty Každé ženě záleží na vzhledu rukou a především nehtů, moderní svět krásy nabízí spoustu různých procedur, které nám pomohou s péčí o ruce a nehty. Nám tyto procedury ulehčí život a […] Posted in Pro ženy
  • Co na vás práskne vzhled nehtů? Možná se budete divit!12. června 2019 Co na vás práskne vzhled nehtů? Možná se budete divit! Vzhled nehtů toho hodně napoví nejen o tom, jestli dbáme na svůj zevnějšek a jestli nám záleží na tom, jakým způsobem působíme na své okolí. Kromě toho dokážou napovědět i o zdravotních […] Posted in Pro ženy
  • Ach ta suchá pokožka! Co když si za ni můžete sami?!26. srpna 2019 Ach ta suchá pokožka! Co když si za ni můžete sami?! Suchá pokožka trápí dnes a denně mnoho žen a dívek, mezi něž možná patříte i vy. Určitě mi dáte za pravdu, že pokožka, která je vysušená, podrážděná a která se loupe rozhodně není nic […] Posted in Pro ženy
  • Intimní život se po porodu určitým způsobem změní10. října 2019 Intimní život se po porodu určitým způsobem změní Intimní život je ve vztahu opravdu důležitý. Ať už si to chceme přiznat nebo ne. K vztahu to prostě patří a je to nedílnou součástí našeho života. Mnoho mužů si ale stěžuje na […] Posted in Pro ženy
  • Kdy mají ženy nejlepší sex?22. listopadu 2019 Kdy mají ženy nejlepší sex? Výzkumů v této oblasti už proběhlo nespočet. Většina se nejvíce přibližuje aktuálním výsledkům tvůrců aplikace Antikoncepce Natural Cycles. Jejich závěry ale poněkud naznačují, že […] Posted in Pro ženy

Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu Dnešnímóda.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...