Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Sexy farmář - kniha

Sexy farmář - kniha

9788020442444 1 Sexy farmar
9788020442444 1 Sexy farmar
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Roxie Callahanová pochá­zí sice z malin­ké­ho měs­teč­ka, ale už roky žije v Hollywoodu, kde vaří pro ty nej­zhýč­ka­něj­ší panič­ky, kte­ré tu vůbec jsou. Zrovna vaři­la pro jed­nu z nich - Mitzi St. Renee, což byla man­žel­ka slav­né­ho pro­du­cen­ta a muže, jenž byl posed­lý věč­ným mlá­dím. Roxie měla svou gastro­no­mic­kou kari­é­ru vel­mi dob­ře roz­je­tou, avšak Mitzi jí poka­zi­la to, co budo­va­la. Roxie totiž šle­ha­la v mixé­ru šle­hač­ku a utlouk­la más­lo - na zákla­dě v uvo­zov­kách této chy­by jí Mitzi vyho­di­la a navíc o ní všem boha­tým panič­kám tuto udá­lost roz­nes­la, tak­že Roxie při­šla o sko­ro všech­ny kli­en­ty - zůsta­la jí jen jed­na, kte­rá se však k ní cho­va­la jako k sobě rov­né.

Roxie měla navíc sta­ros­ti i se svou mat­kou. Ta prá­vě měla odjet do tele­viz­ní rea­li­ty show na celé léto a potře­bo­va­la, aby Roxie na tu dobu pře­vza­la jejich rodin­né bis­tro. Roxie se brá­ni­la, co jí síly sta­či­ly, ale nako­nec se pod­vo­li­la. Tak tedy při­je­la a chví­li poby­la se svo­jí máti, než jí odje­la. Mezitím se sezná­mi­la se sexy far­má­řem - Leo Maxwell. TTen v ní pro­bu­dil nebý­va­le sil­nou tou­hu. Roxie totiž nikdy necho­di­la s muži - jen s nimi spa­la - pros­tě je měla jen na jed­nu noc a nic víc.

S far­má­řem se ovšem v ní něco pro­bu­di­lo. Jejich prv­ní setká­ní nedo­padlo zrov­na ve vší sluš­nos­ti - Roxie mu při­stá­la obli­če­jem v klí­ně, což zopa­ko­va­la ješ­tě i v dal­ších dvou setká­ních. Leo nebyl o nic poza­du - také měl svůj obli­čej v jeho steh­nech - navíc vše se dělo na veřej­nos­ti. Pro malé měs­to terč vel­kých drbů. Roxie se však z toho vše­ho okle­pa­la a neu­stá­le spřá­da­la plá­ny, jak dostat sexy far­má­ře do své poste­le. Měla k tomu vlast­ně dost pří­le­ži­tos­tí. Leo totiž nesl ze své far­my zbo­ží - oře­chy, ovo­ce, zele­ni­nu - jak Roxie pozna­me­na­la - i vel­kou Leovu okur­ku, a to mlu­vi­la i o té zele­ni­ně.

Mezi Roxie a Leem začí­nal vztah, což Roxie svým způ­so­bem tro­chu vydě­si­lo, ale na dru­hé stra­ně jí to neva­di­lo, spí­še byla nad­še­ná. Pak jed­no­ho dne při­je­la na jeho far­mu a potka­la tam sed­mi­le­té stvo­ře­ní - Leova dce­ra Polly. Roxie byla nejdřív nahně­va­ná, ale po vysvět­le­ní, jak to celé bylo Lea lito­va­la, pro­to­že na výcho­vu dce­ry byl čis­tě sám. Polly si Roxie zís­ka­la téměř oka­mži­tě, pro­to­že to byla díven­ka se správ­nou vyří­dil­kou. Roxie si cel­kem rych­le zvyk­la na fakt, že bude mít vztah s mužem, kte­rý má dítě a pře­kva­pi­vě jí to neva­di­lo ani tro­chu.

Roxie se však tro­chu zalek­la toho, čemu se říká vztah, pro­to­že na to neby­la zvyk­lá a tak utek­la za svou nej­lep­ší kama­rád­kou. Ta jí pro­mlou­va­la do duše - mezi­tím se při­da­la ješ­tě dal­ší Roxiina pří­tel­ky­ně, až z toho nako­nec vyply­nu­la kama­rád­či­na lás­ka k dal­ší­mu far­má­ři Oscarovi, kte­rý byl sho­dou okol­nos­tí Leův sou­sed. Roxie se do dru­hé­ho dne vše roz­le­že­lo v hla­vě a nako­nec odje­la zpát­ky za svým far­má­řem, kte­ré­mu se vyzna­la ze svých citů. Leo však chtěl všech­no nebo nic, nehod­lal dopus­tit, aby mu něja­ká žena zase ublí­ži­la. Roxie však měla stej­ný názor - chtě­la všech­no.

Vynikající kni­ha, skvě­le napsa­ná, extrém­ně čti­vá - není se čemu divit vzhle­dem k tomu, jaké autor­ka píše kni­hy. Rozhodně dopo­ru­ču­ju ke kou­pi a ke čte­ní. Má 248 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 207 Kč zde.

 • Autor: Alice Claytonová
 • Žánr: roman­ti­ka
 • Nakladatelství: Mladá Fronta
 • Datum vydá­ní:2017

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Skryté okno - kniha23. února 2018 Skryté okno - kniha Za poslední týdny nová nájemnice prožila hodně zvláštních nocí ve svém bytě. Koukala z okna na silnici, kde jezdila auta hned poté i na hvězdy. Zvuky venkovní kulisy už vlastně ani […] Posted in Recenze knih
 • Šest krát dva - kniha21. února 2018 Šest krát dva - kniha Desiré Rosenkvistové se dostal do rukou dost zvláštní dopis. Pisatelkou byla jistá žena, která už se dva měsíce potýkala se zvláštnímu zvuky u sebe doma. Připadalo jí to, jakoby byl někdo […] Posted in Recenze knih
 • Zmizení Šimona Šťopky - kniha11. srpna 2017 Zmizení Šimona Šťopky - kniha Emily vypadá jako vcelku normální menší holčička, ale není to tak úplně pravda. Je totiž spolumajitelkou firmy Křídla a spol. což je vílí detektivní kancelář. Sdílí ji s mnoha zvláštními […] Posted in Recenze knih
 • Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha7. srpna 2017 Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha Hana Hozová je normální mladá žena, která napsala svoje vzpomínky na období štěstí s jejím koněm Vandalem, familierně zvaným Vandýsek. Všechno začalo vlastně náhodně. Červenec roku 2004 a […] Posted in Recenze knih
 • Josefína a bytosti - kniha5. srpna 2017 Josefína a bytosti - kniha Josefína Slámová na první pohled vypadá jako normální patnáctiletá holka. Chodí do školy, do deváté třídy, takže je jí patnáct let. Její rodiče – fyzikářka a chemik, z ní chtějí mít to […] Posted in Recenze knih
 • Titeuf - Má mě ráda? - kniha16. července 2017 Titeuf - Má mě ráda? - kniha Titeuf je už větší kluk, který chodí do školy, má malou sestřičku a zajímá se o holky, ty však o jeho osobu vůbec. Jednou ráno se mu zdá příšerný sen – stane se z něj holka. Dokonce rodiče […] Posted in Recenze knih
 • Detektiv Lišák - Zápas s nebezpečím - kniha14. dubna 2018 Detektiv Lišák - Zápas s nebezpečím - kniha V devět hodin ráno už měla otevřena Detektivní agentura Lišáka Vildy a už nyní čekala spousta zvířat na přijetí. Lišák Vilda, majitel, stiskl tlačítko na stole a požádal slečnu Mangustu, […] Posted in Recenze knih
 • Stará dobrá Anglie aneb Poslední vandr - kniha7. dubna 2018 Stará dobrá Anglie aneb Poslední vandr - kniha V sobotu, šestého července před dvaceti lety - kdesi na dálnici v Německu - takhle začíná knižní cestopis dvou kamarádek Peggy a Mirky, které se vydaly do Londýna. Obě dvě nasedly do […] Posted in Recenze knih
 • Z hovna bič - kniha19. prosince 2017 Z hovna bič - kniha Daniel Richard Nixon, hrdina knihy, který však nemá s prezidentem Spojených států Amerických, vůbec nic společného, polemizuje hned na začátku o tom, proč pije. Jen tak z první ho […] Posted in Recenze knih
 • Kniha smíchu a zapomnění - kniha18. listopadu 2017 Kniha smíchu a zapomnění - kniha V roce 1971 má Mirek projevy o boji člověka proti moci. Pečlivě si uschovává deníky a korespondenci i zápisky ze schůzí. Nakonec se tak nějak zjistí, že se jedná o kompromitující materiály […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,83582 s | počet dotazů: 260 | paměť: 60931 KB. | 04.10.2022 - 09:59:25