Sex bez orgazmu je jako dort bez ozdoby

img a300523 w1731 t1510647501

Je nád­her­ný večer, roman­tic­ká veče­ře, v krbu praská dře­vo a oheň vydá­vá jas a tep­lo. Sklenička dob­ré­ho vína začne odleh­čo­vat vaši mysl a začí­na­jí pra­co­vat hor­mo­ny. Citlivý part­ner ví, že se má cho­pit pří­le­ži­tos­ti, jak pro­žít s vámi ten nej­ro­man­tič­těj­ší večer. Lehké pohla­ze­ní po vla­sech, kdy jeho ruka se spouš­tí po vašem rame­ni a lehce se zasta­vu­je na šíji. Druhá jem­ně načechrá váš účes. A jeho rty se při­tisk­nou k vašim. Vnímáte jeho vůni a netou­ží­te po ničem jiném, než se nechat odnést do ráje. Prožít něco závrat­né­ho a neza­po­me­nu­tel­né­ho.
Ovšem někde se sta­la chy­bič­ka, to co tak krás­ně zača­lo, za chví­li kon­čí. Místo, aby vás dove­dl až do bla­že­né­ho ráje, na kte­rý bude­te dlou­ho vzpo­mí­nat, sex je zakon­čen hlu­bo­kým vzdychá­ním.
pouliční umění
Sex sám o sobě je pří­jem­ný a hez­ký, zvlášť když se mají oba dva rádi a chtě­jí si svý­mi doty­ky pro­je­vit lás­ku jeden k dru­hé­mu. Ale při­znej­me si to, kte­rá žena nechce pro­žít rozkoš, kdy všech­ny zábra­ny jdou stra­nou. Srdce jí buší, cítí se svě­že, žád­né sta­ros­ti, žád­ný stres, mozek pře­stal pra­co­vat a ona plu­je na obláč­ku bla­ha. Cítí se milo­vá­na a napl­ně­na. Ano to je ta tře­šin­ka na dor­tí­ku, kte­rá bohu­žel mnoh­dy chy­bí.

Vyvrcholení se dá u žen ovlivnit

Hlavně sta­tis­ti­ka uvá­dí, že je málo žen, kte­ré si sex uži­jí napl­no. Hlavní pří­či­nou není part­ner, ale bohu­žel žena sama. Moc pře­mýš­lí o sobě, svých pro­blé­mech v prá­ci nebo s dět­mi. Cítí se una­ve­ná a tak k sexu při­stu­pu­je jako k povin­nos­ti, kte­rou musí spl­nit. Leckdy má pro­blém i se vzhle­dem své­ho těla, kdy part­ner urči­tě zachy­tí něja­ký ten špí­ček navíc. A úpl­ně nej­hor­ší je mlčet a své­mu milo­va­né­mu nic neříct a po vyko­na­ném aktu se trá­pit myš­len­kou, že ale­spoň jeden je uspo­ko­je­ný.
láska u zábradlí
Jak zažít doko­na­lé vyvr­cho­le­ní
-          Vnímejte sama sebe, a když ucí­tí­te spouš­těč rozko­še, pošeptej­te to part­ne­ro­vi nebo ho jem­ně naveď­te až do vyvr­cho­le­ní
-          Nevzdávat to, i když se nám neve­de, všech­no chce pra­xi a čas
-          Předehra je moc důle­ži­tá, snaž­te si ji ve vzta­hu vybu­do­vat, bude odmě­nou pro vás oba dva
-          Mluvte se svým part­ne­rem o vašich poci­tech, lás­ka a poro­zu­mě­ní děla­jí divy a konec kon­ců, i správ­ný muž tou­ží po tom, aby vás uspo­ko­jil
-          Vyvrcholení při­chá­zí s tím, komu důvě­řu­je­te, plně se mu vydá­te a nechá­te se jím unést až na vrchol
-          Dokonalý sex pro­hlu­bu­je vaše vzta­hy


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Intimní život se po porodu určitým způsobem změní10. října 2019 Intimní život se po porodu určitým způsobem změní Intimní život je ve vztahu opravdu důležitý. Ať už si to chceme přiznat nebo ne. K vztahu to prostě patří a je to nedílnou součástí našeho života. Mnoho mužů si ale stěžuje na […]
  • Proč se žena při nevěře většinou zamiluje5. prosince 2019 Proč se žena při nevěře většinou zamiluje V první řadě je jasné, že ženy mají rády sex téměř stejně jako muži, proč ale ženy bývají nevěrné, a většinou se při tom i zamilují? U mužů, když jsou nevěrní, jde o tzv. dobývání, nebo […]
  • podzimní sluníčko25. října 2019 podzimní sluníčko Většina z nás proletí životem jen tak bez zastavení. Po namáhavém pracovním dni přijdeme večer domů vyždímaní, nezvládáme profesní, ale ani osobní život. Ať se snažíme sebevíc, nemůžeme […]
  • Kdy mají ženy nejlepší sex?22. listopadu 2019 Kdy mají ženy nejlepší sex? Výzkumů v této oblasti už proběhlo nespočet. Většina se nejvíce přibližuje aktuálním výsledkům tvůrců aplikace Antikoncepce Natural Cycles. Jejich závěry ale poněkud naznačují, že […]
  • Šikmá, rovná nebo špičatá: jaká pinzeta je pro vás ta pravá?25. srpna 2019 Šikmá, rovná nebo špičatá: jaká pinzeta je pro vás ta pravá? Není pinzeta jako pinzeta. Liší se především svým tvarem a vybrat si tu správnou není mnohdy tak jednoduché, jak se možná na první pohled zdá. Bez pinzety se žádná žena či dívka neobejde, […]
  • Zamyslet se nad svým životním stylem12. listopadu 2019 Zamyslet se nad svým životním stylem Taky to tak máte, že když se vysloví zdravý životní styl, máte chuť zapálit si cigaretu, otevřít si sáček s chipsy a k tomu tabulku čokolády a vše to zapít dvěma deci silného vína? Tak to […]
  • Kvalitní sex je důležitý pro dobrý vztah24. prosince 2019 Kvalitní sex je důležitý pro dobrý vztah Mnoho žen tvrdí, že sex k životu nepotřebují, že se bez něj obejdou, že na něj ani nemyslí. Je to ale opravdu tak? Nejsou to jen takové hrdinské řeči? Pravděpodobně to jsou pouze […]
  • Udržujte pořádek v domácnosti20. října 2019 Udržujte pořádek v domácnosti Pokud máte dojem, že váš život není takový, jaký byste si přáli, aby byl, určitě je potřeba učinit několik opatření, jak vše napravit. Hodně lidí má však dojem, že dělají všechno, co mohou […]
  • Muži volí dům cihlový27. října 2019 Muži volí dům cihlový Po malém průzkumu mezi mladými páry, které se chystají na společný život, vyšlo najevo, že muži si pro svůj rodinný život představují klasické cihlové stavení, kdežto ženy by daly přednost […]
  • Lásku vzhled nezajímá21. listopadu 2019 Lásku vzhled nezajímá Když mluvíme o sexuální přitažlivosti žen, hraje v ní největší roli vždy láska. Už Vás napadlo, jak se asi zamilovávají nevidomí lidé? Nikdy neviděli ani tvář ani tělo toho druhého a […]