Kritiky.cz > Novinky ze světa her > Série Metro má další pokračování - Metro Exodus – Arťom se vydává na povrch

Série Metro má další pokračování - Metro Exodus – Arťom se vydává na povrch

s rie metro m dal pokra ov n metro exodus ar om se vyd v na povrch NJfcsikITqo

Když v roce 2010 vyšla prv­ní hra ze série Metro, nikdo nic nesli­bo­val. Byla vel­kým pří­no­sem do her­ní­ho svě­ta a zača­li na ní hod­ně naba­lo­vat fanouš­ci a ti vychva­lo­va­li hod­ně tem­nou atmo­sfé­ru, pří­běh dle kni­hy a samo­zřej­mě gra­fic­ké zpra­co­vá­ní, kte­ré neza­os­tá­va­lo za kon­ku­renč­ní­mi hra­mi.

O pár let po prv­ní (2013) hře vyda­li tvůr­ci pokra­čo­vá­ní, kte­ré pokra­čo­va­lo v pří­bě­hu hlav­ní posta­vy a budo­vá­ní apo­ka­lyp­tic­ké­ho svě­ta, kte­rý při­šli zni­čit mimo­zemš­ťa­ni.

A teď v roce 2019 vychá­zí dal­ší pokra­čo­vá­ní - Metro Exodus, kte­ré po Moskevském met­ru při­ná­ší vel­ká pro­stran­ství, kte­rá Arťom musí nově pro­zkou­mat.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 5,48762 s | počet dotazů: 216 | paměť: 53299 KB. | 23.04.2021 - 11:31:38
X