Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > SERIÁL: STRANGER THINGS (1. SÉRIE)

SERIÁL: STRANGER THINGS (1. SÉRIE)

seri l stranger things 1 s rie b9EkMc79ZSU
seri l stranger things 1 s rie b9EkMc79ZSU
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Netflix zno­vu bodu­je! Tady pros­tě nemá cenu cho­dit kolem hor­ké kaše a něja­kým způ­so­bem vás napí­nat. Stranger Things jsem sjel na dva záta­hy – a to jenom pro­to, že prv­ní noc neby­la dost dlou­há. Chvíli jsem sice s abso­lu­to­ri­em otá­lel, pro­to­že tohle hod­no­ce­ní si zkrát­ka Filmfanatic hod­ně šet­ří, ale tomuhle seri­á­lu pros­tě není co vytknout.

Osmidílná série se ode­hrá­vá v osm­de­sá­tých letech a dobo­vá sty­li­za­ce je pros­tě per­fekt­ní. Včetně loga, pla­ká­tu, titul­ko­vé sek­ven­ce, cas­tingu, struk­tu­ry vyprá­vě­ní, hud­by (post­syn­chro­ny zno­vu vlád­nou!)… pros­tě vše­ho. Nebýt moder­ních efek­tů, tak bys­te klid­ně uvě­ři­li, že tenhle kle­not za vel­kou lou­ží doo­prav­dy nato­či­li už v osm­de­sá­tých letech.

Nostalgická výpra­va do měs­teč­ka Hawkins je per­fekt­ním mixem hned něko­li­ka žán­ro­vých kla­sik. Inspirace se oči­vid­ně čer­pa­la u Spielberga (Blízká setká­ní tře­tí­ho dru­huE. T. – Mimozemšťan apod.) i Carpentera (VěcMlha apod.), ale sáh­lo se i k moder­něj­ším lát­kám – dokon­ce nefil­mo­vým (PC hra Half-Life). A všu­de se bra­lo jen to nej­lep­ší!

Tenhle seri­ál dá vzpo­me­nout na to nej­pří­jem­něj­ší z osm­de­sát­ko­vé kine­ma­to­gra­fie, kte­rou jsme moh­li v ran­ných deva­de­sát­kách nasá­vat i u nás – pomo­cí kouz­la pirát­ských véháe­sek. V jed­not­li­vých epi­zo­dách dosta­ne pozor­ný divák “pla­ká­to­vou nápo­vě­du”, jin­de zas umně oci­to­va­né klid­ně i celé scé­ny z těch nej­vět­ších scifi-hororových pecek (nasa­ze­ní hodi­nek ala Vetřelci). Čím víc máte nakou­ká­no, tím víc si bude­te Stranger Things uží­vat. Ale garan­tu­ji vám, že i zmí­ně­ný­mi kla­si­ky nepo­lí­be­ný divák si tuhle expe­di­ci pro­ti prou­du času uži­je doslo­va fan­tas­tic­ky.

Než abych se roze­pi­so­val o záplet­ce, zvo­lím ten­to­krá­te tro­chu netra­dič­ně výčet toho, co všech­no se ve Stranger Things mísí. Super 8 tu potká­vá Akta XHalf-LifeE. T. mimo­zešťa­naBlízká setká­ní tře­tí­ho dru­hu i Městečko Twin Peaks. Následují výše zmí­ně­né kla­si­ky (i hoo­o­od­ně dlou­hý výčet dal­ších skvě­lých fil­mů i seri­á­lů) a věz­te, že při sle­do­vá­ní Stranger Things bude­te pro­ží­vat podob­ně slast­né poci­ty, jako když jste popr­vé vidě­li všech­ny tyhle pec­ky.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

[…] vlaj­ko­vé lodě stre­a­mo­va­cí služ­by Netflix. Když se v roce 2016 obje­vi­la prv­ní série, Filmfanatic vytasil maxi­mál­ní mož­né hod­no­ce­ní a s rados­tí […]

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,26028 s | počet dotazů: 266 | paměť: 59997 KB. | 19.08.2022 - 16:22:08