Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > Zajímavosti > Seriál Rick a Morty má novou epizodu - Solaricks

Seriál Rick a Morty má novou epizodu - Solaricks

Photo © Adult Swim
Photo © Adult Swim
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tuto nedě­li měl pre­mi­é­ru prv­ní díl pre­mi­é­ro­vé šes­té sezo­ny seri­á­lu Rick a Morty. Je to cel­ko­vě 52. epi­zo­da seri­á­lu. Premiéra se kona­la 4. září 2022. Napsal ji Albro Lundy a reží­ro­val Jacob Hair.

Obsah dílu

Po tom, co Rick a Morty uvíz­li ve zbyt­cích Citadely po udá­los­tech před­cho­zí­ho dílu, jsou zachrá­ně­ni vesmír­nou Beth a při­ve­de­ni domů. Rick se poku­sí opra­vit svou por­tá­lo­vou zbraň ze sabo­tá­že Zlého Mortyho rese­to­vá­ním por­tá­lo­vé kapa­li­ny, ale omy­lem způ­so­bí záva­du, kte­rá způ­so­bí, že všich­ni lidé, kte­ří pou­ži­li por­tá­ly, budou poslá­ni zpět do svých původ­ních dimen­zí – to se týká i Jerryho, kvů­li udá­los­tem z „Mortynight Run“. Dá Summer instruk­ce, jak je dostat zpát­ky, než budou ces­to­va­te­lé por­tá­lem odpá­le­ni.

Rick shro­maž­ďu­je ve svém starém domě mate­ri­á­ly, kte­ré potře­bu­je, a při­tom roz­mlou­vá s umě­lou inte­li­gen­cí Diany Sanchezové. Rozhodne se, že její smrt a svůj plán pomsty držel v sobě pří­liš dlou­ho, a roz­hod­ne se jít dál, jen­že UI mu pro­zra­dí, že Rick, kte­rý ji a Beth zabil, by se díky Rickově chy­bě s por­tá­lo­vou teku­ti­nou také vrá­til do své původ­ní dimen­ze. V Cronenbergově dimen­zi se Morty setká­vá se svým otcem, kte­rý po smr­ti Beth a Summer ces­tu­je sám. Rick si pro Mortyho při­je­de a pro­zra­dí mu, že dimen­ze Cronenberged je ve sku­teč­nos­ti domov­skou dimen­zí Podivného Ricka a že se zde Rick původ­ně usa­dil v nadě­ji, že Podivného Ricka jed­nou zastih­ne, až se vrá­tí domů. Vloupají se do dou­pě­te Podivného Ricka a najdou buď jeho, nebo jeho klon ve zku­mav­ce, zatím­co před­to­če­né nahráv­ky Podivného Ricka zesměšňu­jí. Morty pře­svěd­čí Ricka, že už to nesto­jí za náma­hu.

Vesmírná Beth se ocit­ne ve spo­ru mezi Beth a Summer, při­čemž Summer se sna­ží sblí­žit s Vesmírnou Beth jako její cool „vesmír­ná máma“. Dvojice se kvů­li tomu pohá­dá při nájez­du na Citadelu a boji s mimo­zemš­ťa­ny, i když Summer se poda­ří pře­svěd­čit, aby ustou­pi­la. Poté, co se Rick a Morty vrá­tí a zachrá­ní je před mimo­zemš­ťa­ny, zís­ka­jí Jerryho z jeho původ­ní dimen­ze, tedy z té, kde k roz­vo­du nikdy nedo­šlo a vztah rodi­ny Smithových je v pod­sta­tě tam, kde byl ve 2. sérii – díky čemuž Jerry oce­ní krát­ké obdo­bí, kdy se s Beth roz­ve­dl.

Rodina se vra­cí do dimen­ze C-131, kde se setká­vá s Jerrym, kte­rý byl při­ve­zen zpět do domu a je na ces­tě ven, aby mohl být odve­zen zpět k rodi­ně z před­cho­zí dimen­ze. Omylem však vypus­tí roz­to­mi­lé­ho, ale smr­tel­ně nebez­peč­né­ho para­zi­tic­ké­ho tvo­ra jmé­nem pan Frundles, kte­rý během něko­li­ka vte­řin ovlád­ne svět a donu­tí celou rodi­nu pře­stě­ho­vat se do dal­ší náhrad­ní dimen­ze, kde sho­dou okol­nos­tí zemře­li přes­ně ve stej­ný oka­mžik „při­ro­ze­nou“ smr­tí – jedi­ný zásad­ní roz­díl je, že oby­va­te­lé této dimen­ze vyslo­vu­jí slo­vo „par­me­zán“ podiv­ně. V nové dimen­zi se Beth a Vesmírná Beth navzá­jem usmí­ří, zatím­co Morty se ptá Ricka, jest­li není vyu­ží­ván jako návna­da pro Podivného Ricka. Rick potvr­dí, že Podivný Rick se o svou rodi­nu pros­tě neza­jí­má, a pozna­me­ná, že v někte­rých ohle­dech je Podivný Rick „sku­teč­ný“.

V dimen­zi Cronenberged však Jerry nena­ra­zí na niko­ho jiné­ho než na samot­né­ho Podivného Ricka, kte­rý se ptá, kde se Rick a Morty nachá­ze­jí. Jerry vycí­tí nebez­pe­čí a poku­sí se ho zabít, ale jeho sna­ha je zma­ře­na a nako­nec se zabi­je sám.

Zdroj: České webo­vé strán­ky seri­á­lu Rick a Morty.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Rick a Morty budou mít Halloweenskou epizodu.30. září 2021 Rick a Morty budou mít Halloweenskou epizodu. Rick a Morty jsou připraveni pokračovat v nejstrašidelnější sezóně tohoto roku. Přestože pátá série skončila teprve nedávno, seriál se vrátí už za několik dní. Ukázalo se, že v zákulisí se […] Posted in Zajímavosti
  • Rick a Morty22. června 2021 Rick a Morty Rick a Morty je opravdu seriál pro dospělé. Hlavní postava, vynálezce Rick, znovu dokazuje, čím vším může překvapit americká animovaná tvorba. Je to prostě alkoholik, pro sprosté slovo […] Posted in TV Recenze
  • Na Prima COOL začíná v úterý nová (33.) sezóna seriálu Simpsonovi24. ledna 2022 Na Prima COOL začíná v úterý nová (33.) sezóna seriálu Simpsonovi Na Prima Cool bude mít premiéru 25. 1. 2022 první epizoda 33. sezóny seriálu Simpsonovi. V pravidelném týdenním intervalu nás čeká 20 minut nejnovějších dílů povedené rodiny Simpsonových. […] Posted in Zajímavosti
  • Seriál Rozčarování se vrátí 9. února 202219. ledna 2022 Seriál Rozčarování se vrátí 9. února 2022 Třetí seriál Matta Groeninga, tvůrce Simpsonových a Futuramy, se vrací online na Netflix 2. února 2022. O seriálu Disenchantment je americký satirický fantasy animovaný sitcom pro […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Muži v černém4. listopadu 2021 Muži v černém Bláznivá sci-fi komedie převážně o mimozemšťanech, agentech v černém, čerstvě narozené chobotničce a obřímu švábovi. A také o krásné patoložce, které MiB pravidelně gumují paměť. Ať o tom […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vzhůru do oblak - Příběh je jednoduchý a přitom geniální.4. června 2021 Vzhůru do oblak - Příběh je jednoduchý a přitom geniální. Po smrti své ženy se starý muž Carl rozhodne vydat na dobrodružnou cestu do Jižní Ameriky, a protože mu hrozí vystěhování z milovaného domova, rozhodne se ho vzít s sebou. Vypustí tisíce […] Posted in Retro filmové recenze
  • Úsměv: tento zneklidňující horor je hlubokým podobenstvím o traumatu29. září 2022 Úsměv: tento zneklidňující horor je hlubokým podobenstvím o traumatu Terapeutka má děsivé vize poté, co se stala svědkem sebevraždy jednoho ze svých pacientů ve filmu Úsměv, ponurém, neúprosném a nečekaně hlubokém debutu scenáristy a režiséra Parkera Finna. […] Posted in Filmové recenze
  • Ian McShane slaví 80 let29. září 2022 Ian McShane slaví 80 let Ian David McShane (narozen 29. září 1942) je anglický herec, producent a režisér. Je známý svými televizními rolemi, zejména titulní rolí v seriálu BBC Lovejoy (1986-1994), jako Al […] Posted in Profily osob
  • Parfém: Příběh vraha29. září 2022 Parfém: Příběh vraha Příběh parfumérského učně snažícího se zachytit nejkrásnější vůni ze všech – vůni ženského těla – je esteticky lákavou a zároveň naturalisticky odpuzující podívanou. Kniha Patricka […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rod Draka - Princezna a královna (E06)27. září 2022 Rod Draka - Princezna a královna (E06) V nejlepším se má přestat. Jinak si neumím vysvětlit, proč by tvůrci po pěti epizodách, kterým se po prvotním váhání, kolem čeho se vůbec bude děj točit, povedlo více než slušně rozjet […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,73549 s | počet dotazů: 257 | paměť: 60760 KB. | 01.10.2022 - 02:46:08