Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Sejmi je všechny - Onemanshow Cliva Owena, zabijáka s mrkví, představuje parodii nejhrubšího zrna.

Sejmi je všechny - Onemanshow Cliva Owena, zabijáka s mrkví, představuje parodii nejhrubšího zrna.

Sejmi

Tenhle film se musí brát ješ­tě o něco méně váž­ně, než eko­lo­gic­ké pro­je­vy Václava Klause na půdě OSN.

Máme tu super­hr­di­nu (ovšem nebý­va­le při­ro­ze­ně zahra­né­ho), super­pa­dou­cha (váž­ně tenhle obli­čej nosí Paul Giamatti už čty­ři­cet let?) a cha­bouč­ký děj, kte­rý si reži­sér a scé­náris­ta v jed­né oso­bě Michael Davis oči­vid­ně vycu­cal s prs­tu. Přesto je tu fórů jako pro­hřeš­ků pro­ti bez­peč­nos­ti prá­ce v ukra­jin­ských dolech.

Poměrně pove­de­ná paro­die, řek­ne­te si po skon­če­ní bláz­ni­vé stří­leč­ky plné šťav­na­tých mrkví a poto­ků holly­wo­od­ské krve. Body fil­mu jis­tě zve­dá svou par­ti­ci­pa­cí i stá­le půvab­ná Monica Bellucci v roli ital­ské štětu­le Donny Quintano s auten­tic­kým pří­zvu­kem. Jsou oka­mži­ky, kdy si oprav­du říká­te, že tohle vám v kině dlou­ho chy­bě­lo. Ovšem pak zase při­jdou chví­le, kdy se růžo­vo­lí­cí roz­hlí­ží­te po lidech v sále, zda-li vám vaše před­cho­zí pochval­né for­mul­ky nevy­chá­ze­ly z úst snad pří­liš nahlas. Když se to nako­nec vez­me kolem a kolem, pře­va­žu­jí pře­ce­jen ty klad­né poci­ty.

Jak už jsem nazna­čil, tak děj svou ori­gi­na­li­tou bude mít pro­blémy trh­nout i pokro­či­lou řadu té nej­ký­čo­vi­těj­ší boli­vij­ské tele­no­ve­ly. Strážce utla­čo­va­ných Smith (ani s vymýš­le­ním důstoj­né­ho jmé­na pro hlav­ní­ho hrdi­nu si nikdo hla­vu nelá­mal) si takhle jed­no­ho veče­ra sedí pod lam­pou na lavič­ce a chřou­pe si požit­kář­sky mrkvič­ku. Náhle kolem pro­cu­pi­tá těhot­ná děva, kte­rá si to hla­va nehla­va štrá­du­je za nej­bliž­ší roh. V tom se skří­pě­ním kol opo­dál zasta­ví čer­né auto z něhož vystou­pí chlá­pek, kte­rý na pří­te­le oné hen­di­ke­po­va­né spor­tov­ky­ně roz­hod­ně nevy­pa­dá. Drží totiž v ruce nůž a chys­tá se pro­vést nastá­va­jí­cí mamin­ce neško­le­ný „císař­ský řez“. Smith ješ­tě chví­li zara­že­ně sedí stra­nou dění, když v tom jde mrkev stra­nou a zpod hrdi­no­va kabá­tu už putu­je na plát­no nablýska­ná pis­to­le.

Z „nepa­tr­né­ho“ inci­den­tu se vyklu­be pořád­ně zamo­ta­ná akč­ní stří­leč­ka plná sprin­ter­ských vlo­žek, bláz­ni­vých auto­ho­ni­ček a nekom­pli­ko­va­né­ho, nespou­ta­né­ho humo­ru. Smith má pře­kva­pi­vě kva­lit­ní­ho pro­ti­hrá­če, kte­rý je sice psy­cho­pa­tem, ale zdá se, že z lovu lidí má i matu­ri­tu. Za vla­sy při­ta­že­ných scén je více než dost a ačko­li Davis pár­krát vaří z vody, tak vás pře­ce­jen díky výko­nu vyzrá­lé­ho Owena z kinosá­lu dosta­ne jen stě­ží. Tuhle rych­lou jízdu chce­te dokou­kat až do kon­ce a to, že kinem pole­tu­jí i v lis­to­pa­du něja­ké ty mou­chy masař­ky, si vlast­ně uvě­do­mí­te až po hodi­ně. To už ale do kon­ce pří­jem­ně krát­ké sto­pá­že zbý­vá jen dva­cet šest minut, kte­ré navíc lec­kdy poba­ví také, a to se dá pře­ce už dokou­kat.

Možná bylo potře­ba sto­ja­té vody nepo­ve­de­ných paro­dií tro­chu roz­ví­řit, aby něko­ho trklo, že je mož­né s tako­vým­to sním­kem být v žán­ru nad­prů­měr­ným.

„Sejmi je všech­ny“ je super­akč­ní zále­ži­tost na jeden večer, kte­rá obsa­hu­je vše, co už tu bylo, ale svým způ­so­bem to doká­že smí­chat tak, že máte pocit, že se setká­vá­te na plát­ně pře­ce­jen s něčím novým. Chce to v kině chy­tit něja­ké­ho bod­ré­ho smíš­ka nadoslech, aby doká­zal nesmě­lé pub­li­kum tro­chu roz­prou­dit. Pak se poba­ví­te jis­tě i vy.


Photo © New Line Cinema

  • Neuvěřitelný Hulk11. května 2021 Neuvěřitelný Hulk První filmové zpracování dopadlo velmi rozpačitě. Mnoha lidem po shlédnutí původního filmu zůstala v ústech hořká pachuť, kterou nespláchla ani pořádná dávka MARTINI. A to se samozřejmě […] Posted in Retro filmové recenze
  • Dvojí hra30. dubna 2021 Dvojí hra Líbili se vám Dannyho parťáci? Máte rádi lehce špionážní filmy se špetkou perfekcionizmu a uhlazeným zevnějškem? Potrpíte si na okouzlující šarm sympatických herců s vůní sabotážní komedie […] Posted in Retro filmové recenze
  • Man of Steel / Superman bez slipů má zpátky svou filmovou důstojnost28. listopadu 2019 Man of Steel / Superman bez slipů má zpátky svou filmovou důstojnost Supermana se dá nahlížet různými způsoby. Většina ho zřejmě bude znát pouze z filmů, které rozhodně ne vždy (spíše nikdy) vyzdvihovaly mytologii tohoto hrdiny, ale spíše byly přehlídkou ne […] Posted in Retro filmové recenze
  • Dějiny násilí - když se spojí David Cronenberg a Viggo Mortensen25. března 2019 Dějiny násilí - když se spojí David Cronenberg a Viggo Mortensen Vážení čtenáři, přicházíme s reportáží o americkém hrdinovi Tomovi Stallovi, který se neváhal postavit banditům, kteří přišli do jeho baru, a dokázal se s nimi vypořádat. Nastavujeme […] Posted in Retro filmové recenze
  • Skála23. prosince 2021 Skála Skála je americký akční thriller z roku 1996, který režíroval Michael Bay, produkovali Don Simpson a Jerry Bruckheimer a scénář napsali David Weisberg a Douglas S. Cook. Ve filmu hrají […] Posted in Speciály
  • Král Artuš23. prosince 2021 Král Artuš Podle kdysi daného dědičného slibu museli rytíři kulatého stolu 15 let sloužit Římu. Příběh začíná právě po uplynutí této doby, kdy se Artuš se s vými rytíři vrací do pevnosti, aby od […] Posted in Retro filmové recenze
  • Matrix Revolutions16. prosince 2021 Matrix Revolutions Třetí a poslední díl rozporuplné trilogie máme tady. Stojí to za to? Je to asi na každém z nás… Je zajímavé, jak se téměř všem líbil první díl Matrixu a jak ve velké většině případů […] Posted in Retro filmové recenze
  • Amazing Spider-Man 214. prosince 2021 Amazing Spider-Man 2 Po souboji s Lizardem z konce prvního dílu se Peter (Andrew Garfield) nemůže zbavit pocitu výčitek, že není schopen dodržet slib, který dal umírajícímu otci Gwen (Emma Stone). Ačkoliv se […] Posted in Retro filmové recenze
  • Matrix Reloaded9. prosince 2021 Matrix Reloaded A je to tady. Jste si úplně jistí tím, čím si myslíte, že jste? Dlouho po prvním díle jsem ani netušil, že se dočkáme pokračování. Všechno to začalo vřít až pár týdnů před uvedením […] Posted in Retro filmové recenze
  • Růžový panter4. prosince 2021 Růžový panter Hlavním tématem filmu je samozřejmě opět detektivní zápletka týkající se zmizení pověstného růžového diamantu. Tentokrát na fotbalovém stadionu… Ve filmu opět vystupují známé postavičky či […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,29634 s | počet dotazů: 213 | paměť: 53775 KB. | 22.01.2022 - 01:03:29