Kritiky.cz > Novinky ze světa her > Sega vydává retro konzoli k oslavě 30. výročí Segy Mega Drive

Sega vydává retro konzoli k oslavě 30. výročí Segy Mega Drive

sega

V posled­ní době byli hrá­či zapla­ve­ni vlnou retro kon­zo­lí, ať už se jed­na­lo o původ­ní PlayStation nebo Nintendo Classic Mini. V tom­to tren­du nyní pokra­ču­je i Sega, kte­rá oži­ví 16-bit her­ní kon­zo­li Sega Mega Drive, a to k osla­vě její­ho tři­cá­té­ho výro­čí.

Mega Drive MiniMega Drive Wired Controller

Původně měl být pro­dej zahá­jen v září toho­to roku, kvů­li změ­ně vývo­jář­ské­ho týmu bylo ale datum vydá­ní odlo­že­no na říjen. Přesto si už ale může­te kon­zo­li předob­jed­nat   a to za 2 099,-. Za tuto cenu dosta­ne­te kon­zo­li, kte­rá je opro­ti původ­ní ver­zi men­ší o více než polo­vi­nu, dva game­pa­dy (kte­ré mají opro­ti jiným retro kon­zo­lím od Segy del­ší kabel!) a násle­du­jí­cí hry:

 • Alex Kidd in the Enchanted Castle
 • Alisia Dragoon
 • Altered Beast
 • Beyond Oasis
 • Castle of Illusion Starring Mickey Mouse
 • Castlevania: Bloodlines
 • Columns
 • Comix Zone
 • Contra: Hard Corps
 • Darius
 • Robotnik’s Mean Bean Machine
 • Dynamite Headdy
 • Earthworm Jim
 • Ecco the Dolphin
 • Eternal Champions
 • Ghouls „n Ghosts
 • Golden Axe
 • Gunstar Heroes
 • Kid Chameleon
 • Landstalker
 • Light Crusader
 • Mega Man: The Wily Wars
 • Monster World IV
 • Phantasy Star IV: The End Of The Millennium
 • Road Rash II
 • Shining Force
 • Shinobi III: Return of the Ninja Master
 • Sonic the Hedgehog
 • Sonic the Hedgehog 2
 • Sonic Spinball
 • Space Harrier 2
 • Street Fighter II: Special Championship Edition
 • Streets of Rage 2
 • Strider
 • Super Fantasy Zone
 • Tetris
 • Thunder Force III
 • ToeJam & Earl
 • Vectorman
 • Virtua Fighter 2
 • Wonder Boy in Monster World
 • World of Illusion Starring Mickey Mouse and Donald Duck

 

Mega Drive Mini bude mít vylep­še­ný obraz a měli bychom se dočkat i lep­ších barev. Konzole bude při­způ­so­be­ná moder­ním širo­ko­úh­lým tele­vi­zím a při­po­jí­te ji tak pomo­cí HDMI. Pokud bys­te ale chtě­li co nejau­ten­tič­těj­ší záži­tek, v nasta­ve­ní si bude­te moci akti­vo­vat i zají­ma­vý CTR fil­tr.

 

 

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,67164 s | počet dotazů: 207 | paměť: 50986 KB. | 23.04.2021 - 11:17:28
X