Kritiky.cz > Recenze knih > Sedmilhářky

Sedmilhářky

Sedmihlarky

Na kniž­ním trhu se ten­to týden obje­vi­lo pří­jem­né jar­ní osvě­že­ní. Po Kafe a cigár­ku a P.S. je zde dal­ší kni­ha, kte­ré před­chá­zel blog či for­ma feje­to­nu.

Dílo je psa­né for­mou dopi­sů mezi dvě­ma hereč­ka­mi, kama­rád­ka­mi. Ale nic přesla­ze­né­ho. Spíš panák whis­key jak čoko­lá­do­vý bon­bon.

Dovedou udr­žet pozor­nost, neta­jí se s ničím, co by zka­zi­lo dojem sluš­ných holek. Protože ony dvě tako­vé díky bohu nejsou. Požitkářky, co pijí víno, občas mlu­ví spros­tě, před­bí­ha­jí ve fron­tách a samo­zřej­mě jak jinak než s lás­kou.

Dílo bych dopo­ru­či­la všem, co se chtě­jí odre­a­go­vat, vypnout od všed­ních sta­ros­tí. Asi po prv­ních dvou kapi­to­lách si řek­ne­te, zda je to fakt nebo poza pro čte­ná­ře. A pak už se jen usmí­vá­te a vychut­ná­vá­te.

Snad jed­na z mála věcí, co bych vytkla, je až pří­liš moc ilu­stra­cí v kni­ze. Působí ruši­vým dojmem a berou tak prim psa­né­mu slo­vu.

Takže pokud jede­te v létě na pro­dlou­že­ný víkend, tak Kafe a cigár­ko. Ale k moři? Jedině Sedmilhářky………


  • Autor: Šoposká Marika, Kohoutová Berenika
  • Formát / stran: 17×22 cm, 216 stran
  • Datum vydá­ní: 18.05.2016
  • Katalogové čís­lo: 85022
  • ISBN: 978-80-271-0192-4

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,20748 s | počet dotazů: 221 | paměť: 53065 KB. | 24.06.2021 - 01:25:47