Kritiky.cz > Recenze knih > Sedmilhářky – Liane Moriarty

Sedmilhářky – Liane Moriarty

Sedmihlark

Sedmilhářky, to je název nové kni­hy z pera aus­tral­ské spi­so­va­tel­ky Liane Moriarty.

Na prv­ní pohled poklid­ný život matek s jejich dět­mi, žijí­cí v Austrálii u plá­že. Co víc si přát? Bohužel na povrch se zdá vše per­fekt­ní, ale tak to není. O tom nás pře­svěd­čí pří­běhy Jane, Madeline a Celeste. Tyto nej­lep­ší kama­rád­ky toho mají spo­leč­né­ho více, než si zpr­vu samy mys­lí – nesnad­nou výcho­vu dětí, roz­vrá­ce­né vzta­hy v rodi­ně, pro­blémy s přá­te­li, ale pře­de­vším pře­tvář­ku a lži.

Kniha se mi moc líbi­la. Od Liane Moriarty jsem čet­la ješ­tě Manželovo tajem­ství, kte­ré bylo také skvě­lé. Celkově mi při­jde, že kni­hy této autor­ky jsou všech­ny na stej­né vlně – man­žel­ství, kom­pli­ko­va­né vzta­hy, rodi­na, výcho­va dětí, lži… A nako­nec poně­kud pře­kva­pi­vý, mož­ná i tra­gic­ký závěr.

Nejvíce mě nadchl celý smy­sl kni­hy – lži. Autorka krás­ně na pří­bě­hu líčí, co se sta­ne, když je jed­na malá lež – téměř nic. Další dvě, tři malič­ké lži – stá­le nic. Ale ve vět­ším množ­ství se nám potom ty lži naku­pí a už to roz­hod­ně nedo­pad­ne dob­ře, spí­še tra­gic­ky.

Něco přes 400 stran jsem pře­čet­la díky neu­stá­lým malým zvra­tům a lžím jako nic. Nicméně děj se ze začát­ku tro­chu táhl, pořád­ně vžít do pří­bě­hu se mi poda­ři­lo tak až ve tře­ti­ně kni­hy. Kromě toho­hle poma­lej­ší­ho začát­ku mám ješ­tě men­ší výtku ohled­ně postav. Těch bylo oprav­du moc. Samozřejmě, hlav­ní posta­vy byly „jen“ tři kama­rád­ky Jane, Madeline a Celeste, ale k tomu vše­mu tam byly ješ­tě desít­ky růz­ných postav, což ze začát­ku také tro­chu mát­lo.

Až na tyto dva malič­ké nedo­stat­ky však Sedmilhářky byly skvě­lé. Chválit bych moh­la done­ko­neč­na a poma­lu všech­no – výbor­ný autor­čin styl psa­ní, zají­ma­vé (a nám podob­né) sym­pa­tic­ké i nesym­pa­tic­ké posta­vy, pro­ble­ma­tic­kou výcho­vu dětí a sta­ros­ti s nimi spo­je­ný­mi.

Kniha se čet­la rych­le, pře­de­vším díky stá­le se naba­lu­jí­cím malým udá­los­tem, zvra­tům a lžím, kte­ré zpr­vu nic nezna­me­na­jí (spí­še pro nás jakož­to čte­ná­ře zna­me­na­jí zma­tek), ale v závě­ru se všech­ny tyto malé udá­los­ti pro­po­jí a vznik­ne tak přes­ně tako­vý konec, jaký by měla mít kaž­dá kni­ha – něčím zvlášt­ní, zají­ma­vý, pře­kva­pi­vý a jed­no­du­še neza­po­me­nu­tel­ný.

Sedmilhářky dopo­ru­ču­ji kaž­dé­mu, ale pře­de­vším ženám, nej­lé­pe matkám (pro­to­že ty si najdou své snad v kaž­dé větě) jako skvě­lou oddycho­vou čet­bu.


Nakladatel: Ikar
Jazyk: čes­ky
Pořadí vydá­ní: 1.
Rok a měsíc vydá­ní: 2015/09
Počet stran: 440
Vazba: Pevná
Formát, hmot­nost: 153 × 234 mm, 635 g

Kniha ke kou­pi na Bux.cz.


Ohodnoťte článek


Vendula Jindrová

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jody Bergsma: Kouzelné časy: Umění pastelkové kresby12. října 2019 Jody Bergsma: Kouzelné časy: Umění pastelkové kresby Akvarelové obrazy s poselstvím známé americké umělkyně Jody Bergsmy nám pomohou spojit se se svojí vnitřní silou a kouzlem přítomného okamžiku. A já dodávám, ze zkušenosti, že pomáhají […]
  • E. G. Bulwer-Lytton - Poslední dny Pompejí16. listopadu 2019 E. G. Bulwer-Lytton - Poslední dny Pompejí Knihy Poslední dny Pompejí patří mezi ty publikace, které jsou dostatečně známy, ale ne každý je skutečně četl. Já jsem na onu knihu narazil při jednom z nájezdů na antikvariáty a výměnou […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Slyšíš, jak mluví stromy?30. září 2019 Slyšíš, jak mluví stromy? Víte, jak dýchají a mluví stromy? Víte, čeho se bojí, na co si dát v lese pozor? Máte rádi les i jeho obyvatele? Pojďte se společně se mnou podívat, jak to vlastně v lese chodí a přitom se […]
  • Samuel Bjork:V lese visí anděl9. listopadu 2015 Samuel Bjork:V lese visí anděl Severské detektivky už roky drtí knižní žebříky jak na poli oblíbenosti u širokého publika, tak v oblasti prodejů. Detektivní romány jako takové se těší dlouhodobé popularitě, leč jsou […]
  • Zuzana Pospíšilová: Hravá angličtina v křížovkách20. března 2016 Zuzana Pospíšilová: Hravá angličtina v křížovkách Hracích knížek s angličtinou, češtinou, ba i matematikou mi prošlo rukama už několik, ale tato rozhodně děti zaujala dokonce tak, že jsme téměř u konce s luštěním. Je totiž neuvěřitelně […]
  • Každá bolest má svou příčinu aneb nelze oddělovat duši od těla4. listopadu 2019 Každá bolest má svou příčinu aneb nelze oddělovat duši od těla Každý určitě zažil nějakou bolest. Často se ptáme, proč nás něco bolí, i když cvičíme. Proč nás někdy bolí všechno a někdy jsme naprosto v pohodě? Může nepohodlí v těle souviset s naším […]
  • Nathan Belofsky: Podivná medicína28. března 2016 Nathan Belofsky: Podivná medicína Podivná medicína odhaluje historické lékařské praktiky v té nejextrémnější podobě. Belofsky předkládá čtenáři výběr nejzvláštnějších způsobů léčby od starověku po minulé století. Každé […]
  • Jak přesvědčivě vyjednávat8. prosince 2015 Jak přesvědčivě vyjednávat České „Sedávej  panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě,“ platilo možná před sto lety v dnešní době si můžeme být jisti, že taková panenka by se v koutě, dřív než by ji našli, unudila […]
  • Veřejná tajemství - romantická roková pohádka s detektivní zápletkou21. října 2019 Veřejná tajemství - romantická roková pohádka s detektivní zápletkou Ráda bych se s vámi podělila o čtenářský zážitek z knihy Veřejná tajemství, který byl rozhodně silný a nezapomenutelný. Život rokové hvězdy není jen pozlátko. Jsou to i hodiny dřiny, […]