Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Sedmikráskov - 10 nových příběhů Dyka s Vosákem a dalšími starými známými ze Sedmikráskova

Sedmikráskov - 10 nových příběhů Dyka s Vosákem a dalšími starými známými ze Sedmikráskova

0044851306 sedmikraskov a101f0f16628 list 01
0044851306 sedmikraskov a101f0f16628 list 01

Zelený princ - jed­no­ho rána se ze zám­ku v Sedmikráskově ozve obrov­ský křik o pomoc. O chví­li poz­dě­ji se k domu kou­zel­ní­ka Samuela při­ří­tí zele­ny gob­lin. Samuel zrov­na pomá­hal prin­cezně Růžence odča­ro­vat stře­víč­ky na svat­bu. Když gob­lin viděl prin­cez­nu, hned ji zval na jejich před­sva­teb­ní ran­de. Růženka se na něj roz­kři­če­la a pohro­zi­la mu hla­do­mor­nou, jest­li ho ješ­tě někdy potká. Goblin byl totiž původ­ně princ a něja­kým způ­so­bem se přes noc změ­nil v zele­nou oha­vu. Samuel se roz­hod­ne mu pomoct, ale kouz­lo je pří­liš sil­né na to, aby ho zlo­mil. Nakonec se gob­lin vydá na zámek za Růženkou s kyti­cí.

Uvařená pří­še­ra - jed­no­ho dne oče­ká­vá Samuel netr­pě­li­vě pří­chod zele­né­ho gob­li­na Dyka a jeho kama­rá­da Vosáka. Samuel jim dal totiž domá­cí úkol. Hned se zají­mal, jest­li udě­la­li všech­no správ­ně - měli pod­le recep­tu smí­chat všech­ny pří­sa­dy. Samuel se chtěl podí­vat a tak ote­vřel hrnek, kte­rý Dyk s Vosákem při­nes­li. Bohužel směs vybuch­la a Samuela skon­čil v kot­li. Dyk a Vosák uhá­ně­li pro pomoc ze dědou. Ten se zhro­zil, že Samuel schy­tal plnou dáv­ku magie, tím pádem musí dostat co nejdřív pro­ti­jed. Děda jim dal za úkol při­pra­vit základ na lek­tvar, zatím­co šel sbí­rat bylin­ky. Jenže jejich vaře­ní lek­tva­ru nedo­pad­ne úpl­ně nej­lé­pe.

Poštovní per­ga­men - jed­no­ho dne k Dykovi při­lé­tá poš­ta. Ovšem vzdu­chem při­lé­ta­jí­cí vzkaz netu­ší, že se blí­ží jeho zká­za. Během oka­mži­ku ho totiž pora­zí vyra­že­né dve­ře - to Dyk s Vosákem letí na koš­tě­ti. Vzkaz však nebyl ani pro jed­no­ho z nich, nýbrž pro pana Pelágria, kte­rý je věz­něm u kou­zel­ní­ka Samuela. Dyk s Vosákem jdou ochot­ně uká­zat lis­tu ces­tu, kudy k jho obyd­lí. Vejdou k němu bez pozvá­ní, což Vosák oko­men­tu­je slo­vy, že za to, že vešli k Samuelovi bez jeho svo­le­ní, je pro­mě­ní v ropu­chy. List najde u Samuela Pelágria a ozná­mí mu, že byl zvo­len zlo­či­nec­kou poro­tou padou­chem roku.

Sedmikráskov si pama­tu­ju z dět­ství a už teh­dy byl výbor­ný a ani dneska tomu není jinak. Kdo má rád komiksy, tak si urči­tě při­jde na své. Je to však pod­le mě čte­ní pro men­ší děti. Obálka moc pěk­ná. Rozhodně dopo­ru­ču­ju. Má 144 stran.

  • Autor: Richard Svitalský
  • Žánr: komiks
  • Nakladatelství: Fragment
  • Datum vydá­ní: 06. 09. 2018

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,68949 s | počet dotazů: 250 | paměť: 56679 KB. | 29.06.2022 - 03:03:44