Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Sebevražedný oddíl - Tentokrát má Batman jenom štěk!

Sebevražedný oddíl - Tentokrát má Batman jenom štěk!

Seb03
Seb03
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Do Sebevražedného oddí­lu dáme pří­tel­ky­ni Jokera (Harley Quinn - Margot Robbie), nej­lep­ší­ho střel­ce vesmí­ru Deadshota (Will Smith) a dal­ší už méně slav­né osob­nos­ti zápo­rác­ké­ho svě­ta. Do jejich rolí obsa­dí­me mla­dé hvězdy, kte­ré mají už něko­lik slav­ných fil­mů za sebou, ale ješ­tě se jim nepo­da­ři­lo najít film, po kte­rém si může­te říct, ten je slav­ný herec. Po dvo­ji­ci Margot Robbie a Will Smith je to hvězdou niž­ší záře Joel Kinnaman, kte­rý se pro­sla­vil rema­kem Robocopa. Nesmíme zapo­me­nout i na Scotta Eastwooda, kte­rý už vystr­ku­je růž­ky po svém otci.

Tím, že jde o svět film Supermana i Batmana záro­veň, tak nesmí­me zapo­me­nout i na to, že se můžou obje­vit i camea. Tím nej­dů­le­ži­těj­ším je návrat Batmana, kte­rý hra­je vel­mi ved­lej­ší, ale i přes­to důle­ži­tou, roli a už dru­hé cameo (po fil­mu Batman vs Superman: Úsvit spra­ve­dl­nos­ti) má Flash.

David Ayer je reži­sé­rem tako­vých hitů jako jsou Železná srd­ce i S.W.A.T., a tak se pro­du­cen­tům poda­ři­lo sehnat reži­sé­ra, kte­rý mimo režii zvlá­dá i řemes­lo sce­náris­ti­ky. To, že si sám reži­sér nato­čil svůj vlast­ní scé­nář je oprav­du ku pro­spě­chu celé­ho fil­mu. Opravdu ví, jak své her­ce při­mět ke své vizi, kte­rá v rám­ci DC, vyční­vá.

To, že Batman vs Superman: Úsvit spra­ve­dl­nos­ti nebyl až tak úspěš­ný film, jak se oče­ká­va­lo, to už teď všich­ni víme. Druhý film ze svě­ta Supermana, ten­to­krát v hlav­ních rolích se zápo­rá­ky, se ten­to­krát pove­dl. Je to čer­s­tvý a hra­vý film, se kte­rým se bude­te dob­ře bavit. Neuškodily mu ani dotáč­ky, ani camea Batmana, kte­ré­ho bohu­žel v podá­ní Bena Afflecka musím igno­ro­vat. Asi Ben Affleck ztloust­nul, nebo to dělá jeho nový oblek, že mu jeho akč­nost vůbec nevě­řím. V nej­no­věj­ším Supermanovi jsem mu ale­spoň star­ší poje­tí Batmana věřil, ale teď vůbec ne. To je jedi­ná výt­ka k fil­mu.

Seb02

Parta her­ců od Willa Smithe po Joelu Kinnamana vytvo­ři­la dobrou par­tu, na kte­ré je vidět vzá­jem­ná pod­po­ra a spo­lu­prá­ce. Zdárně dopl­ňu­jí celou par­tu i CGI tri­ky (nevě­řím tomu, že Adewale Akinnuoye-Agbaje byl jenom namas­ko­ván) a vhod­ně zvo­le­né mas­ky v kom­bi­na­ci s přes­ný­mi detai­ly jed­not­li­vých postav. Celá Harley Quinn je přes­ně tako­vá, jak by se od fil­mu čeka­lo, na drob­nos­ti, jako ply­šo­vý jed­no­ro­žec pro Boomeranga i celá posta­va Jokera, se neza­po­mně­lo.

To, že Jokera za posled­ných 30 let hra­je už tře­tí herec, to už vůbec neva­dí. Po Heathovi Ledgerovi pře­vzal Jokera Jared Leto, kte­rý svo­jí zápor­nou posta­vu hra­je zas po svém, ale je také dost mani­a­kál­ní a k posta­vě Harley Quinn je přes­ně tím zami­lo­va­ným tem­ným milen­cem, jak by mělo správ­ně být.

Příběh je zas o zni­če­ní nepří­te­le, kte­rý není z této pla­ne­ty, ale na roz­díl od jiných fil­mů, je pří­běh pro­tkám odbočka­mi v ději, kte­ré nám důvo­dy, proč vlast­ně je ten svět tak zni­če­ný jak je. A také odha­du­je důvo­dy hlav­ních postav, proč se vlast­ně doká­žou spo­jit pro dob­ro svě­ta.

Skoro půl­ka pří­bě­hu fil­mu se věnu­je postup­ným odha­lo­vá­ním postav, kus po kusu, se vysvět­lí její původ, a proč se dosta­li k tomu, aby zabrá­ni­li svět. Příběh má i své sebe­obě­to­vá­ní a smrt pro vět­ší dob­ro.

O hud­bu se posta­ral Steven Price, kte­rý krom toho, že je dvor­ní skla­da­tel reži­sé­ra Davida Ayera, je i drži­tel Oscara za Gravitaci. Moc původ­ní hud­by ke sním­ku moc nevznik­lo, pro­to­že se hlav­ně jed­ná o pís­nič­ko­vý soun­d­track, kte­rý je z 80. let.

 Dvě hodi­ny trva­jí­cí zába­vy a oddychu uběh­lo straš­ně rych­le, o dost rych­le­ji, než Superman, a tak dopo­ru­ču­ji na film zajít, pokud si chce­te spra­vit nála­du po před­cho­zím fil­mu ze stej­né­ho uni­ver­sa.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Sebevražedný oddíl - Recenze1. srpna 2016 Sebevražedný oddíl - Recenze Tak mám pro Vás připraven termín vydání recenze.  Recenze filmu Sebevražedný oddíl bude vydána přesně 3.8.2016 - v 6:05 hod. Recenze je vydána tady […] Posted in Filmové premiéry
  • The Suicide Squad - Sebevražedný Oddíl - Recenze - 85%3. srpna 2021 The Suicide Squad - Sebevražedný Oddíl - Recenze - 85% Je čas na pořádnou akci také z dílny DC Univerza. Tahle komiksovka hned po oznámení upoutala pozornost svými sliby o nejlepší akci roku. Tenhle sebevražedný tým je o poznání rozdílný od […] Posted in Filmové recenze
  • Železná srdce18. listopadu 2021 Železná srdce Válečný veterán, armádní seržant Don „Wardaddy“ (Brad Pitt) velí jednomu z tanků Sherman, které v dubnu 1945 postupovala proti ustupující německé armádě.  Po těžkých bojích, kdy spojenecká […] Posted in Retro filmové recenze
  • Noční běžec - film není jako laciná střílečka14. května 2019 Noční běžec - film není jako laciná střílečka Kamarádi Jimmy Conlon a Shawn Maguire už spolu leccos zažili a spojuje je bouřlivý život v podsvětí, kde si každý vybudoval svou pevnou pozici. Ale jak už to v přátelství bývá, jsou […] Posted in Retro filmové recenze
  • Bright - Recenze - 70%10. února 2018 Bright - Recenze - 70% Netflix nám přináší další svoje dílko z fantasy světa. Film nás vítá v alternativní současnosti, která není úplně růžová, ale vskutku velmi pestrá a zajímavá. Po světě běhají různá magická […] Posted in Filmové recenze
  • Jen vraždy v budově - 90 %7. července 2022 Jen vraždy v budově - 90 % Víte jaká je výhoda mít předplacenou novou online službu? Tu, která před pár lety koupila 20th Century Studios? Dostanou se k nám totiž věci, které normální Američané už znají pár let a my […] Posted in TV Recenze
  • Zmizení17. června 2022 Zmizení Nestává se to zrovna často, ale existují filmy, které Vás (teda aspoň mě...) přímo "posadí na zadek" - a že je to pak teda rána... Prisoners rozhodně mezi tyto filmy patří, nění se ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • Divergence - 75 %5. června 2022 Divergence - 75 % Film byl natočen režisérem Neilem  Burgerem podle knižní předlohy Veronici Rothové. U autorky knih se jedná o trilogii knih Divergence, Rezistence, Aliance, kdy byla taktéž natočena […] Posted in Retro filmové recenze
  • Training Day23. května 2022 Training Day Policistu Jaka Hoyta (Ethan Hawke) čeká velký den. Má se osvědčit jako člen protidrogové jednotky, na což má dohlédnout mnohokrát vyznamenaný veterán Alonzo Harris(Denzel Washington) – […] Posted in Retro filmové recenze
  • Gran Torino13. dubna 2022 Gran Torino Eastwood zraje jako víno. Jeho vrstevníci by už dávno podlehli senilitě a ve svých snímcích by si – obrazně i neobrazně řečeno – stloukali rakev. Clint si stáří nepřipouští. Dědkem je […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,72328 s | počet dotazů: 254 | paměť: 59897 KB. | 18.08.2022 - 13:08:17